Giannis: * «Firmaet mitt gikk konkurs under den greske finanskrisen, så vi klarte ikke lenger å betale kredittkortgjelden og avdragene på huset. Jeg ble så stresset at jeg ikke fikk sove.»

Katerina: «Vi var sterkt knyttet til det huset vi hadde bygd, og jeg orket ikke tanken på å miste det. Giannis og jeg kranglet mange ganger om hvordan vi skulle takle gjelden.»

GJELDSPROBLEMER kan tære på og til og med ødelegge en familie. Samfunnsforskeren Jeffrey Dew har for eksempel påvist at par som har gjeld, bruker mindre tid sammen, krangler mer og er mindre lykkelige. Sammenlignet med krangling om andre emner varer krangling om gjeld og økonomi lenger og fører til mer skriking og slåssing. Krangling om penger kan dessuten lett føre til at man også begynner å krangle om andre ting. Det er derfor ingen overraskelse at uenighet om penger er en vanlig skilsmissegrunn.

Å ha for mye gjeld medfører også økt risiko for slike helseproblemer som søvnløshet, hodepine, magesmerter, hjerteanfall og depresjon. Marta, en gift kvinne, forteller: «Luís, mannen min, var så deprimert på grunn av gjelden vår at han sov mesteparten av dagen. Den mannen jeg alltid hadde støttet meg til, var blitt hjelpeløs.» For noen blir stresset uutholdelig. Ett eksempel er en kvinne i det sørøstlige India som ifølge BBC News begikk selvmord etter å ha kommet på etterskudd med avdrag på lån som til sammen tilsvarte cirka 5000 kroner. Hun hadde lånt pengene for å betale legebehandling for barna sine.

 Er familien din stresset på grunn av gjeld? Vi skal nå se på noen vanlige utfordringer som par med gjeldsproblemer står overfor, og på noen bibelske prinsipper som kan være til hjelp i denne forbindelse.

UTFORDRING 1: Vi skylder på hverandre.

«Jeg beskyldte min kone for å være sløsete», innrømmer Lukasz. «Hun på sin side hevdet at vi ville hatt nok penger hvis jeg hadde hatt en jobb der det var arbeid hele året.» Hvordan kan ektefeller hindre at gjeldsproblemer får dem til å drive fra hverandre?

En nøkkel til å lykkes: Samarbeid om å løse gjeldsproblemene.

Det vil ikke hjelpe noe om du lar ditt sinne gå ut over ektefellen – ikke engang om gjelden er blitt stiftet uten at du kjente til det. Nå, kanskje mer enn noen gang, er det viktig å følge Bibelens råd i Efeserne 4:31: «La all ondsinnet bitterhet og harme og vrede og skriking og spottende tale bli tatt bort fra dere, sammen med all ondskap.»

Angrip gjeldsproblemene, ikke hverandre. Stephanos forteller hvordan han og hans kone samarbeidet: «Vi så på gjelden vår som en felles fiende.» Et slikt samarbeid er i harmoni med det som står i Ordspråkene 13:10: «Hos dem som rådfører seg med hverandre, er det visdom.» I stedet for å prøve å løse de økonomiske problemene på egen hånd bør dere snakke åpent med hverandre om dem og så takle dem i fellesskap.

Barna deres kan også gjøre sin del. Edgardo, en far i Argentina, forteller at dette er noe hans familie har erfart. Han sier: «Sønnen vår ville gjerne ha en ny sykkel, men vi forklarte ham hvorfor vi ikke hadde råd til det. I stedet lot vi ham få en sykkel som hadde tilhørt farfaren hans, og han likte veldig godt å sykle på den. Jeg ble klar over hvor verdifullt det er å samarbeide som familie.»

PRØV DETTE: Finn et tidspunkt da dere kan snakke åpent og rolig om gjelden deres. Innrøm feil dere kan ha gjort. Men i stedet for å dvele ved fortiden bør dere prøve å bli enige om prinsipper dere vil følge i forbindelse med økonomiske avgjørelser i framtiden. – Salme 37:21; Lukas 12:15.

UTFORDRING 2: Det virker umulig å komme ut av gjeldsknipen.

«Jeg hadde pådratt meg stor gjeld i forbindelse med firmaet mitt, og situasjonen ble enda verre på grunn av finanskrisen i Argentina», forteller Enrique. «Så måtte min kone ha en operasjon. Jeg trodde at jeg aldri kunne komme ut av gjeldsknipen – jeg følte meg fanget i et nett.» Roberto i Brasil mistet alle sparepengene sine i et forretningsforetagende og hadde gjeld til tolv banker. Han sier: «Jeg skammet meg slik at jeg nesten ikke orket å se vennene mine i øynene. Jeg følte meg som en taper.»

Hva kan du gjøre hvis du føler deg overveldet av motløshet, skyldfølelse eller skam på grunn av gjelden deres?

En nøkkel til å lykkes: Sørg for å få kontroll over økonomien.

 *

1. Lag en oversikt over nåværende inntekter og utgifter. Før regnskap over alle beløp som kommer inn eller går ut, i to uker – eller en måned hvis det er mer praktisk. Før også opp et månedlig gjennomsnitt for mindre hyppige utgifter, for eksempel skatter og avgifter, forsikringer og kjøp av klær.

2. Øk inntektene. Du kan kanskje ta ekstravakter på din nåværende arbeidsplass, utføre sesongarbeid, gi privatundervisning, selge ting som kan gjenvinnes, eller se etter andre mulige inntektskilder. Advarsel: Pass på at du ikke lar arbeidet gå ut over aktiviteter som er viktigere, deriblant dine åndelige rutiner.

Finn praktiske måter å takle gjeldsproblemene på som familie

3. Reduser utgiftene. Kjøp noe nytt bare hvis dere trenger det, ikke fordi det er på salg. (Ordspråkene 21:5) Enrique, som er sitert ovenfor, sier: «Det er bra å vente med å kjøpe, for det hjelper deg til å finne ut om du virkelig trenger  tingen eller bare har lyst på den.» Her er noen flere tips:

  • Bolig: Hvis mulig, flytt til et sted der boutgiftene er lavere. Prøv å redusere utgiftene ved å bruke mindre elektrisitet, vann og varme.
  • Mat: Ta med matpakke i stedet for regelmessig å kjøpe måltider ute. Benytt dere av spesielle tilbud i matvarebutikker. Joelma i Brasil forteller: «Jeg sparer penger på å kjøpe frukt og grønnsaker på torget rett før stengetid.»
  • Transport: Selg kjøretøyer som ikke er nødvendige. Og ta vare på dem dere har, i stedet for raskt å skifte til nyere modeller. Vurder å bruke offentlige transportmidler. Eller gå når dere kan.

Når dere har redusert utgiftene, er dere klar til å få mest mulig ut av de pengene dere har igjen.

4. Analyser gjelden og treff tiltak. For hver gjeldspost bør dere først få klarlagt rentesatsen, gebyrer, konsekvenser av forsinket eller manglende betaling og hvorvidt betalingsfristen allerede er overskredet. Undersøk ordlyden i låneavtalen eller på regningen nøye, for det hender at kreditorer oppgir villedende opplysninger. Et lånefirma i USA oppgav for eksempel at de tok 24 prosent i rente, mens den effektive renten i virkeligheten var over 400 prosent.

Bestem dere deretter for i hvilken rekkefølge dere vil ta for dere gjeldspostene. Én framgangsmåte er å betale den gjelden som har høyest rente, først. En annen mulighet er å betale ned mindre gjeldsposter først, ettersom dere da vil få færre regninger hver måned, noe som sannsynligvis vil være bra for kampmoralen deres. Hvis dere har flere lån med høy rente, kan det være en fordel å få dem konvertert til ett nytt lån med lavere rente.

Hvis dere ikke er i stand til å oppfylle deres forpliktelser, så prøv å forhandle med kreditorene om nye betalingsplaner. Dere kan be om å få forlenget avtalen eller om å få satt ned renten. Noen kreditorer kan til og med være villige til å redusere sitt tilgodehavende hvis dere kan betale hele det reduserte beløpet med én gang. Vær ærlige og høflige når dere redegjør for deres økonomiske situasjon. (Kolosserne 4:6; Hebreerne 13:18) Sørg for skriftlige avtaler. Hvis dere ikke lykkes første gang dere forhandler med kreditorene, så vær villige til om nødvendig å kontakte dem gjentatte ganger. – Ordspråkene 6:1–5.

Dere vil naturligvis måtte være realistiske i håndteringen av økonomien. Selv den beste plan kan mislykkes som følge av faktorer utenfor deres kontroll – det er ofte slik at penger «gjør seg . . . vinger som en ørns og flyr av sted mot himlene». – Ordspråkene 23:4, 5.

PRØV DETTE: Så snart dere har utarbeidet et foreløpig budsjett, så drøft hvordan hver av dere kan redusere utgiftene eller øke inntektene.   Det å se hva andre i familien gir avkall på, kan hjelpe dere til å trekke i samme retning i kampen mot gjelden.

UTFORDRING 3: Vi tenker på gjelden hele tiden.

Kampen for å takle gjelden kan fortrenge viktigere sider ved livet. Som Georgios, en mann i Hellas, uttrykker det: «Det største problemet var at hele livet vårt dreide seg om gjelden vår. Ting som burde ha vært prioritert, ble skjøvet i bakgrunnen.»

En nøkkel til å lykkes: Bevar et likevektig syn på penger.

Selv om dere gjør deres beste, kan dere måtte betale til kreditorene deres i mange år. Hvordan dere vil se på omstendighetene deres i mellomtiden, er opp til dere. I stedet for å være altfor opptatt av penger – eller mangel på penger – er det klokt å følge Bibelens veiledning: «Når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» – 1. Timoteus 6:8.

Tilfredshet gir en glede som eiendeler ikke kan gi

Hvis dere går inn for å være tilfreds innenfor de økonomiske rammene dere har, vil dere kunne «forvisse dere om de viktigere ting». (Filipperne 1:10) «De viktigere ting» innbefatter deres vennskap med Gud og med familien. Georgios, som er sitert ovenfor, sier: «Selv om vi ikke er ferdig med å nedbetale alle gjeldspostene våre, er det ikke lenger de som er det sentrale i livet vårt. Ekteskapet vårt er lykkeligere nå som vi bruker mer tid på hverandre og barna våre og på å delta i åndelige aktiviteter sammen.»

PRØV DETTE: Lag en liste over ting som virkelig betyr noe for deg, og som ikke kan kjøpes for penger. Bestem deg så for hvordan du kan bruke mer tid og flere krefter på hver ting på listen.

Gjeldsproblemer skaper stress, og det å løse dem krever ofre, men resultatene er anstrengelsene vel verdt. Andrzej, en mann i Polen, innrømmer: «Da jeg fikk vite at min kone hadde kausjonert for et stort lån til en kollega, som så forsvant uten å betale noe tilbake, var atmosfæren hjemme hos oss anspent, for å si det mildt.» Men når han ser tilbake på hvordan han og hans kone taklet problemet, sier han: «Vi ble faktisk nærere knyttet til hverandre – ikke av problemet i seg selv, men av å samarbeide om å løse det.»

^ avsn. 3 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.

^ avsn. 17 Flere forslag finnes i artikkelserien «Hvordan ha orden på økonomien» i Våkn opp! for september 2011, utgitt av Jehovas vitner.

SPØR DEG SELV . . .

  • Hvordan kan jeg bidra til at familien min kommer ut av gjeldsknipen?
  • Hvordan kan vi hindre at gjeldsproblemene dominerer eller til og med ødelegger forholdet vårt?