Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Spørsmål 1: Hva er meningen med livet mitt?

Spørsmål 1: Hva er meningen med livet mitt?

ROSALIND, som vokste opp i Storbritannia, hadde en uslokkelig tørst etter kunnskap. Hun ønsket også å hjelpe folk, og hun jobbet med hjemløse og funksjonshemmede og mennesker med lærevansker. Etter at hun hadde studert ved universitetet, fikk hun en prestisjefylt jobb, men til tross for at hun hadde et givende arbeid og hadde det godt materielt sett, sier hun: «I årevis spurte jeg meg selv: Hvorfor er vi her, og hva er meningen med livet?»

Hvorfor er det naturlig å stille det spørsmålet?

Vi mennesker er – til forskjell fra dyrene – i stand til å tenke over ting og resonnere oss fram til slutninger. Vi kan lære av fortiden, planlegge med tanke på framtiden og prøve å finne en mening med livet vårt.

Hva sier noen at svaret er?

At meningen med livet først og fremst er å bli rik eller berømt og på den måten oppnå lykke.

Hva antyder dette svaret?

At det er vi selv som avgjør hva som er det viktigste i livet, og at Guds vilje er mindre viktig enn våre ønsker.

Hva lærer Bibelen?

Kong Salomo samlet seg enorme rikdommer og søkte mange slags gleder, men han kom til at de tingene ikke gav ham noen varig følelse av at livet hadde en mening. Han viste hva det var som gjorde livet virkelig meningsfylt, da han skrev: «Konklusjonen på det hele, etter at alt er blitt hørt, er: Frykt den sanne Gud og hold hans bud. For dette er hele den forpliktelse mennesket har.» (Forkynneren 12:13) Hva innebærer det å holde Guds bud?

En del av Guds hensikt med oss går ut på at vi skal glede oss over livet. Salomo skrev: «Det  finnes ikke noe bedre for et menneske enn å spise og drikke og la sin sjel se det som er godt, på grunn av sitt harde arbeid. Også dette har jeg sett, ja jeg – at dette er fra den sanne Guds hånd.» – Forkynneren 2:24.

Gud vil også at vi skal vise familien vår kjærlighet og omsorg. Legg merke til den enkle, praktiske veiledningen han gir til hvert medlem av familien:

  • «Mennene [bør] elske sine hustruer som sine egne legemer.» – Efeserne 5:28.
  • «Hustruen [bør] ha dyp respekt for sin mann.» – Efeserne 5:33.
  • «Dere barn, vær lydige mot deres foreldre.» – Efeserne 6:1.

Hvis vi lever etter disse bibelske prinsippene, vil vi oppnå et visst mål av lykke og tilfredshet. Men det viktigste vi kan gjøre, er å lære alt vi kan om vår Skaper og holde oss nær til ham som vår Venn. Bibelen oppfordrer oss faktisk til å ‘nærme oss Gud’. Den kommer så med dette bemerkelsesverdige løftet: «Og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4:8) Hvis du følger den oppfordringen, vil livet ditt få virkelig mening.

Rosalind, som er sitert i begynnelsen av denne artikkelen, føler nå at hun har oppdaget meningen med livet. Du kan lese hva hun forteller om hva som har ført til at hun nå føler det slik, i artikkelen «Bibelen forandrer folks liv».