Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Nærm deg Gud

«Hva krever Jehova til gjengjeld av deg?»

«Hva krever Jehova til gjengjeld av deg?»

HVA venter Jehova Gud av dem som ønsker å tilbe ham på en måte som han godkjenner? Krever han fullkommenhet, noe som ville gjøre det umulig for oss ufullkomne mennesker å behage ham? Eller venter han bare det som det er mulig for oss å gjøre? Det er viktig å få svar på disse spørsmålene hvis vi skal kunne finne glede i å tjene Gud. La oss se nærmere på hvordan profeten Mika sammenfattet Guds krav. – Les Mika 6:8.

«Han har fortalt deg . . . hva som er godt.» Vi trenger ikke å gjette oss til hva Gud krever av oss. Han har fortalt oss det; han har klart og tydelig gjort sine krav kjent i Bibelen. Det Gud krever av oss, «er godt». Det kunne ikke være annerledes. «Gud er kjærlighet», så han har vårt beste i tankene. (1. Johannes 4:8; 5:3) Når vi oppfyller hans krav, vil det ikke bare være til behag for ham, men det vil også være til gagn for oss. – 5. Mosebok 10:12, 13.

«Hva krever Jehova til gjengjeld av deg?» Har Gud rett til å kreve noe til gjengjeld av oss? Selvfølgelig har han det! Vi skylder ham å være lydige mot ham, siden han er livets Kilde og Opprettholder. (Salme 36:9) Hva er det så han krever til gjengjeld av oss? Mika sammenfatter Guds krav i tre punkter. De to første dreier seg i hovedsak om hvordan vi behandler våre medmennesker, og det tredje dreier seg om vårt forhold til Gud.

«Øve rett.» Det hebraiske ordet som er gjengitt med «rett», innbefatter ifølge et oppslagsverk «rette og rettferdige forhold i samfunnet». Gud ber oss behandle andre i samsvar med det som er rett og rettferdig ifølge hans normer. Vi øver rett ved å være upartiske, hederlige og ærlige overfor andre. (3. Mosebok 19:15; Jesaja 1:17; Hebreerne 13:18) Når vi behandler andre rettferdig, kan det være at det får dem til å behandle oss på samme måte. – Matteus 7:12.

«Elske godhet.» Gud ber oss ikke bare om å vise godhet, men om å elske godhet. Det hebraiske ordet som er gjengitt med «godhet» (chẹsedh), kan også gjengis med «kjærlig godhet» eller «lojal kjærlighet». En bibelkommentator sier: «Kjærlighet, barmhjertighet og godhet er inadekvate gjengivelser av [chẹsedh]; det er ikke én av disse egenskapene, men alle disse på én gang.» Hvis vi elsker godhet, er vi ivrige etter å vise godhet; vi finner glede i å hjelpe slike som har det vanskelig. Det fører til at vi får erfare den lykke det bringer å gi. – Apostlenes gjerninger 20:35.

«Vandre beskjedent med din Gud.» I Bibelen kan uttrykket «å vandre» bety «å følge en bestemt handlemåte». Vi vandrer med Gud ved å følge den kurs i livet som han har stukket ut for oss i Bibelen. Vi må vise beskjedenhet i den forbindelse. Hva innebærer det? Når vi er beskjedne i vårt forhold til Gud, har vi en realistisk oppfatning av hvor små vi er sammenlignet med ham, og er klar over våre begrensninger. Å «vandre beskjedent med» Gud betyr derfor å ha et realistisk syn på hva han krever, og på hva vi kan klare.

Vi kan være takknemlige for at Jehova aldri krever mer av oss enn vi kan klare. Når vi gjør vårt beste for å tjene ham, finner han behag i det. (Kolosserne 3:23) Han er klar over våre begrensninger. (Salme 103:14) Og når vi selv, med passende beskjedenhet, lærer å akseptere dem, kan vi finne glede i å vandre med ham. Hvorfor ikke lære hvordan du kan begynne å vandre med Gud? En slik kurs vil føre til at du blir rikt velsignet av ham. – Ordspråkene 10:22.

Forslag til bibellesning i november:

Joel 1 til Mika 7