Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  November 2012

  Lær av Guds Ord

Vil Gud sørge for en verdensregjering?

Vil Gud sørge for en verdensregjering?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har lurt på, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

 1. Hvorfor trenger menneskeheten en verdensregjering?

Mange av de problemer menneskene har å kjempe med i dag, er verdensomfattende. I noen land er flesteparten av innbyggerne fattige og undertrykte. I andre land ser det ut til at mange har mer enn de trenger. Bare en global regjering ville kunne fordele jordens ressurser på en rettferdig måte. – Les Forkynneren 4:1; 8:9.

 2. Hvem kan bli betrodd ansvaret for en verdensregjering?

Det er få som kan tenke seg en verdenshersker, og grunnen til det er at ingen mann eller kvinne vil kunne utføre den jobben på en god måte. Og det finnes ikke noe menneske som kan bli akseptert av alle. Hvordan kan man dessuten være sikker på at den som kommer til makten, ikke blir korrumpert? Tanken på én despotisk hersker over hele menneskeheten er skremmende. – Les Ordspråkene 29:2; Jeremia 10:23.

Jehova Gud har utvalgt sin Sønn, Jesus, til å herske over menneskeheten for evig. (Lukas 1:32, 33) Jesus vet hva det vil si å leve på jorden. Da han var her, helbredet han syke, underviste ydmyke mennesker og tok seg tid til å være sammen med barn. (Markus 1:40–42; 6:34; 10:13–16) Jesus er derfor den ideelle Hersker. – Les Johannes 1:14.

 3. Men er en verdensregjering en reell mulighet?

Gud har utnevnt sin Sønn til å herske over jorden fra himmelen. (Daniel 7:13, 14) Akkurat som en menneskelig hersker ikke må være fysisk til stede i hver by han hersker over, trenger Jesus ikke å være fysisk til stede på jorden for å kunne herske over menneskeheten. – Les Matteus 8:5–9, 13.

Kommer alle til å akseptere Jesus som Hersker? Nei. Det er bare mennesker som elsker det gode, som vil akseptere ham. Jehova kommer til å rense jorden – han vil fjerne dem som forkaster den kjærlige og rettferdige Herskeren han har utnevnt. – Les Matteus 25:31–33, 46.

 4. Hva skal Verdensherskeren gjøre?

I likhet med en gjeter som samler sauene sine, er Jesus nå i ferd med å samle ydmyke mennesker fra alle nasjoner, og han lærer dem Guds kjærlige veier. (Johannes 10:16; 13:34) Slike mennesker støtter fullt ut Jesus og hans kongedømme. (Salme 72:8; Matteus 4:19, 20) Verden over kunngjør Jesu lojale undersåtter forent at Jesus er blitt Konge. – Les Matteus 24:14.

Jesus skal snart gå til handling for å befri menneskeheten for korrupte styresmakter. Han har utvalgt noen av sine lojale etterfølgere til å herske over jorden som konger sammen med ham i himmelen. (Daniel 2:44; 7:27) Jesu rike vil fylle jorden med kunnskap om Jehova og vil innføre den slags paradis som det som gikk tapt i begynnelsen av menneskehetens historie. – Les Jesaja 11:3, 9; Matteus 19:28.