Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET OKTOBER 2012

Hvorfor fortsetter korrupsjonen?

Hvorfor fortsetter korrupsjonen?

«Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» – FORKYNNEREN 8:9.

DENNE uttalelsen beskriver på en treffende måte historien til menneskers herredømme, som har vært årsak til utallige lidelser og mye elendighet. Til alle tider er oppriktige mennesker som har forsøkt å få til et mer rettferdig samfunn, konstant blitt hindret på grunn av griskhet og korrupsjon. Hvorfor er det slik? Hvorfor fortsetter korrupsjonen? Hovedsakelig på grunn av usunn påvirkning fra tre hold:

 1. Påvirkningen fra vår syndige natur.

Bibelen sier rett ut at vi «alle er under synd». (Romerne 3:9) I likhet med en uhelbredelig arvelig sykdom «bor» synden i oss. I tusener av år har synden «hersket som konge» over menneskeheten. «Syndens lov» virker hele tiden i oss. Syndige tilbøyeligheter har fått mange til å sette sine egne interesser først eller til å la livet dreie seg om det å oppnå materielle eiendeler eller makt og myndighet på andres bekostning. – Romerne 5:21; 7:17, 20, 23, 25.

 2. Påvirkningen fra den onde verden vi lever i.

Vi lever i en verden som kjennetegnes av griskhet og egoisme. I et slikt miljø finner noen mennesker det vanskelig å skille seg ut. De lar seg lede av egoistiske ambisjoner og blir maktsyke. Og de utvikler et sterkt begjær etter flere penger og eiendeler – flere enn de egentlig trenger. Dessverre er de villige til å være uærlige for å nå disse målene. I stedet for å motstå usunn påvirkning ‘følger de etter mengden mot onde mål’. – 2. Mosebok 23:2.

 3. Påvirkningen fra Satan Djevelen.

Satan, en opprørsk åndeskapning, «villeder hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12:9) Han finner glede i å manipulere mennesker. Han kan på en listig måte utnytte en persons naturlige ønske om materiell komfort og økonomisk trygghet i den grad at vedkommende opptrer på en uhederlig måte.

Betyr dette at vi ikke er noe annet enn marionetter i Satans hånd – at vi ikke har noe annet valg enn å adlyde ham når han trekker i trådene? Det spørsmålet vil vi få svar på i den neste artikkelen.