Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET OKTOBER 2012

Ikke ha for store ambisjoner!

Ikke ha for store ambisjoner!

 For de unge

Gjør dette: Løs denne oppgaven på et rolig sted hvor du kan konsentrere deg. Når du leser skriftstedene, så prøv å forestille deg at du er der handlingen foregår. Se for deg det som skjer. Hør stemmene. Sett deg inn i personenes følelser. La beretningen bli levende for deg.

Hovedpersoner: David, Absalom, Joab

Sammendrag: Absalom har store ambisjoner – han vil ha en høy stilling og prøver å tilrane seg sin fars trone.

ANALYSER SITUASJONENE. – LES 2. SAMUELSBOK 14:25–33; 15:1–17; 18:9–17, 30–33.

Beskriv hvordan Absalom så ut, slik du forestiller deg ham. (Les 2. Samuelsbok 14:25, 26 en gang til.)

Hvordan forestiller du deg at Absalom oppførte seg og snakket når han forsøkte å vinne hjertene til dem som kom til kongen for å få avgjort en rettssak? (Les 2. Samuelsbok 15:2–6 en gang til.)

Når du leser om den hendelsen det blir fortalt om i 2. Samuelsbok 14:28–30, hvilket inntrykk får du da av Absaloms personlighet?

GRAV DYPERE.

Hva hadde Absalom gjort for å kunne tilrane seg tronen? (Ledetråd: Les 2. Samuelsbok 13:28, 29. Amnon var Davids eldste sønn og derfor arving til tronen.)

Absalom hadde store ambisjoner og prøvde å opphøye seg selv, men hva viser den måten han ble begravet på, om hvordan andre egentlig så på ham? (Les 2. Samuelsbok 18:17 en gang til.)

Hva tror du kan ha bidratt til at Absalom fikk så store ambisjoner? (Les til sammenligning det som står om Diotrefes i 3. Johannes 9, 10.)

 Hvordan ble David berørt av det Absalom gjorde? (Ledetråd: Les Salme 3, som David skrev på den tiden da Absalom gjorde opprør.)

TENK OVER HVA DU HAR LÆRT. SKRIV NED DET DU HAR LÆRT OM . . .

Faren ved å ha for store ambisjoner.

Hvordan en persons handlinger kan gjøre andre, deriblant hans eller hennes foreldre, vondt.

HVORDAN ANGÅR DETTE DEG?

Hvordan kan du komme til å gå i den fellen å få for store ambisjoner?

Hvordan kan du unngå å utvikle upassende stolthet?

HVA I DENNE BERETNINGEN GJØR STØRST INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?

Forslag: Forestill deg at beretningen slutter på en annen måte. Hvordan kunne det ha gått hvis Absalom hadde vært beskjeden i stedet for altfor ambisiøs? – Ordspråkene 18:12.