Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vitenskapelig nøyaktig

Vitenskapelig nøyaktig

«Har jeg ikke inntil nå skrevet til deg med råd og kunnskap, for å vise deg sannferdigheten i sanne ord, så du kan la sannhets ord vende tilbake?» – ORDSPRÅKENE 22:20, 21.

HVORDAN ER BIBELEN ANNERLEDES? Bøker fra oldtiden presenterer ofte tanker som moderne legevitenskap har vist er feilaktige og farlige. Forfattere av lærebøker må fra tid til annen revidere bøkene sine for at de skal stemme med nye oppdagelser. Men Bibelen hevder at det er Gud, Skaperen, som er dens Forfatter, og at hans Ord «varer evig». – 1. Peter 1:25.

ET EKSEMPEL: Moseloven påbød israelittene å følge visse helseforskrifter. Ekskrementer skulle graves ned «utenfor leiren». (5. Mosebok 23:12, 13) Hvis noen rørte ved et dødt dyr eller et dødt menneske, skulle de vaske sine klær og bade i vann. (3. Mosebok 11:27, 28; 4. Mosebok 19:13, 19) Spedalske skulle holdes i karantene inntil en fysisk undersøkelse bekreftet at de ikke lenger var smittefarlige. – 3. Mosebok 13:1–8.

HVA MODERNE LEGEVITENSKAP HAR VIST: God kloakkhåndtering, håndvask og karantene er fortsatt effektive måter å bekjempe sykdom på. Det amerikanske senter for sykdomskontroll og forebyggende helsearbeid (CDC) anbefaler at man når det ikke finnes toalett av noe slag i nærheten, gjør sitt fornødne mer enn 30 meter unna en ansamling av vann, og at man graver ned avføringen. I lokalsamfunn hvor ekskrementer blir fjernet på trygg måte, reduseres antall diarétilfeller med 36 prosent, ifølge Verdens helseorganisasjon. For mindre enn 200 år siden oppdaget leger at de overførte smitte til mange pasienter når de ikke vasket hendene etter at de hadde vært i berøring med lik. Ifølge CDC er det å vaske hendene fortsatt «den mest effektive forholdsregelen man kan ta for å forebygge sykdomsoverføring». Hva så med det å holde folk med alvorlige smittsomme sykdommer i karantene? Legetidsskriftet Saudi Medical Journal skriver: «I tidlige stadier av en epidemi kan isolasjon og karantene være det eneste tiltaket man kan treffe for å få infeksjonssykdommer under effektiv kontroll.»

HVA MENER DU? Vet du om andre hellige bøker fra oldtiden som stemmer overens med moderne legevitenskap? Eller er Bibelen unik?

«Ingen kan unngå å bli imponert av de grundige, forebyggende, hygieniske tiltak som ble fulgt i den mosaiske perioden.» – MANUAL OF TROPICAL MEDICINE AV DR. ALDO CASTELLANI OG DR. ALBERT J. CHALMERS