VAKTTÅRNET Juni 2012

Pålitelige profetier

Når mennesker prøver å forutsi selv den nærmeste framtid, er forutsigelsene tvetydige og upålitelige. Profetiene i Bibelen, derimot, handler ofte om ting som skal skje langt fram i tid, er detaljerte og blir alltid oppfylt.

Vitenskapelig nøyaktig

Ville du forvente at en gammel og hellig bok stemmer overens med moderne vitenskap? Bibelen gjør akkurat det.

Et harmonisk hele

Bibelen er en samling av bøker som ble skrevet av forskjellige personer, på forskjellige steder og i forskjellige tidsperioder. Likevel hevder den at den har én Forfatter. Og den har et enhetlig budskap.

UNDERVIS BARNA DINE

Han var sta, men var lydig til slutt

Hender det at du er sta? Les om hva som hjalp Na’aman til å forandre seg fra å være sta til å være lydig.