Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Når kommer Harmageddon-krigen?

Når kommer Harmageddon-krigen?

 Når kommer Harmageddon-krigen?

«Se, en stor skare, som ingen kunne telle, av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål, . . . kommer ut av den store trengsel.» – ÅPENBARINGEN 7:9, 14.

FORHOLDENE ligger nå til rette for Harmageddon-krigen. Hvordan kan vi si det?

Det eksisterer allerede et verdensomfattende samfunn av mennesker som tjener Jehova og lever etter Bibelens høye moralnormer. Med Guds hjelp blir millioner fra alle nasjoner, stammer og tungemål forent for å danne et harmonisk, kjærlig brorskap. Dette brorskapet finnes blant Jehovas vitner. – Johannes 13:35.

Snart vil Satan samle sine hærstyrker og sette i gang det som vil være hans største angrep mot disse fredsommelige og tilsynelatende forsvarsløse menneskene. (Esekiel 38:8–12; Åpenbaringen 16:13, 14, 16) Hvordan kan du være sikker på at det vil skje? Bibelen beskriver spesifikke hendelser som hjelper oss til å vite når Harmageddon-krigen kommer. Mange av disse forutsagte hendelsene ser vi allerede nå finne sted.

Forutsagte hendelser som du ser finne sted

Jesu disipler spurte Jesus hvordan man kunne vite når man var kommet til «avslutningen på tingenes ordning» – avslutningen på verdensordningen – og at enden var nær. (Matteus 24:3) Jesus svarte ved å forutsi en periode da blant annet dette skulle skje: «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.» Så sa han: «Alt dette er en begynnelse til veer.» (Matteus 24:7, 8) Apostelen Paulus kalte den samme perioden «de siste dager» og beskrev den som «kritiske tider», som ville være «vanskelige å mestre». (2. Timoteus 3:1) Hvordan synes du beskrivelsene i disse profetiene passer på hendelser og forhold i vår tid?

  Hvorfor ville denne perioden være så vanskelig? Apostelen Johannes forklarer grunnen. Han forutsa at det skulle være «en kort tidsperiode» da Satans og hans demoners virkeområde var begrenset til bare å omfatte jorden. Satan ville komme til å ha «stor vrede» i den perioden. (Åpenbaringen 12:7–12) Synes du det er mye sinne og vold blant folk i dag, ikke bare ett sted, men i hele verden?

Jesus sa også at det i denne tiden med store vanskeligheter skulle bli utført et helt spesielt arbeid. «Dette gode budskap om riket [Guds rike] skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme», sa Jesus. (Matteus 24:14) I dag forkynner Jehovas vitner det gode budskap om Guds rike i over 235 land og områder og på over 500 språk. De to bibelske bladene de utgir, Vakttårnet og Våkn opp!, er verdens desidert mest utbredte tidsskrifter. Jehovas vitner har også oversatt Bibelen til omkring 100 språk. Arbeidet deres blir utført av frivillige og blir støttet av frivillige bidrag. Kan det være at denne bemerkelsesverdige forkynnelseskampanjen er en oppfyllelse av Jesu profeti?

Bibelen skisserer også de hendelsene som vil føre direkte til krig mellom Jehova Gud og dem som opponerer mot ham. Vi skal nå se nærmere på tre slike profetier som vil bli oppfylt i nær framtid.

Hendelser som snart vil skje

Profeti 1. Bibelen sier at verdens ledere vil komme med en betydningsfull erklæring om «fred og sikkerhet». De tror kanskje at de står like foran løsningen på store problemer. Men de hendelsene som kommer etter denne erklæringen, vil være alt annet enn fredelige. – 1. Tessaloniker 5:1–3.

Profeti 2. Styresmaktene i forskjellige land vil deretter bestemme seg for å gå imot verdens religiøse organisasjoner. I Bibelen blir disse styresmaktene symbolisert ved et villdyr, og verdens falske religioner blir symbolisert ved en prostituert kvinne som sitter på ryggen til villdyret. (Åpenbaringen 17:3, 15–18) Det symbolske villdyret vil uten å være klar over det gå Guds ærend ved å gjøre slutt på religionssamfunn som med urette hevder at de representerer Gud.

Apostelen Johannes beskriver den dramatiske situasjonen slik: «De ti horn som du så, og villdyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken og spise hennes kjøtt og brenne henne fullstendig opp med ild. For Gud har inngitt dem i hjertet å utføre hans tanke.» – Åpenbaringen 17:16, 17.

Profeti 3. Etter dette vellykkede angrepet på falsk religion vil Satan få styresmakter og militære organisasjoner til å foreta et samlet angrep på dem som tilber Jehova Gud. – Åpenbaringen 7:14; Matteus 24:21.

Hvordan vil dette berøre deg?

Hvis du ikke har hatt anledning til å studere Bibelen grundig, synes du kanskje det er vanskelig å tro på at de hendelsene som er beskrevet ovenfor, vil skje. Men det er god grunn til å stole på at hver detalj vil gå i oppfyllelse, og at disse hendelsene vil finne sted i nær framtid. Den lange rekken av bibelske profetier som allerede er blitt oppfylt, utgjør en forsikring om dette. *

Hvorfor ikke bruke litt tid på å finne ut hvorfor Jehovas vitner er overbevist om at «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag» er nær forestående, og å finne ut hvorfor du ikke trenger å være redd for den? (Åpenbaringen 16:14) Få dem til å fortelle deg hva Bibelen sier du må gjøre for å være blant dem som Jehova Gud beskytter. Det du lærer, vil kanskje forandre ditt syn på framtiden.

[Fotnote]

^ avsn. 17 Beviser for at bibelske profetier har gått i oppfyllelse, finner du i kapitlene 2 og 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Uthevet tekst på side 8]

Kan det være at Jehovas vitners arbeid er en oppfyllelse av en bibelsk profeti?