Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kommer jorden til å gå under?

Kommer jorden til å gå under?

  Våre lesere spør . . .

Kommer jorden til å gå under?

▪ Noen trodde at jorden ville gå under den 21. oktober 2011. Det gjorde den ikke. Profetien til den amerikanske radiomannen Harold Camping slo dermed feil. Han hadde forutsagt at dommedag ville komme den 21. mai 2011 – et enormt jordskjelv skulle forplante seg verden over, og fem måneder senere, den 21. oktober, skulle jorden bli tilintetgjort.

Jorden kommer imidlertid aldri til å gå under. Det vil jordens Skaper ikke tillate. Hans Ord sier at han «har grunnfestet jorden, så den kan bli stående». – Salme 119:90.

Men noen bibellesere hevder at jorden vil bli ødelagt av ild. Til støtte for sitt syn viser de til 2. Peter 3:7, 10: «Ved det samme ord er de himler og den jord som nå er, spart til ild og blir holdt i forvaring til den dag da de ugudelige menneskene skal dømmes og tilintetgjøres. Likevel skal Jehovas dag komme som en tyv; på den dag skal himlene forsvinne med en fresende lyd, men de sterkt opphetede elementene skal bli oppløst, og jorden og de verk som er på den, skal bli avslørt.» Skal apostelen Peters ord forstås bokstavelig?

Nei. Hvorfor ikke? Fordi tolkingen av disse versene må stemme med sammenhengen i Peters brev og med resten av Bibelen. Hvis man skulle oppfatte disse tekstene bokstavelig, ville det bety at himmelen, eller universet – milliarder på milliarder av stjerner og annen materie – skal bli fortært av ild fordi det på én liten prikk i dette veldige rommet er noen onde mennesker. Ville du ødelegge mange mil med sandstrand fordi det er ett sandkorn du ikke liker? Det ville være meningsløst. Jehova Gud, Skaperen, vil heller ikke ødelegge hele universet fordi det har brutt ut opprør på bare ett sted i skaperverket.

En slik oppfatning er dessuten direkte i strid med denne uttalelsen av Jesus Kristus: «Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden.» (Matteus 5:5; Salme 37:29) Ville en kjærlig far bygge et komfortabelt hus til familien sin og så sette fyr på det og la det brenne ned? (Salme 115:16) Det ville være utenkelig! Jehova er ikke bare Skaperen, men også en kjærlig Far. – Salme 103:13; 1. Johannes 4:8.

Peter bruker ordene «jord» og «jorden» på en billedlig måte; han sikter til et menneskesamfunn – i dette tilfellet et ondt menneskesamfunn. Legg merke til at Peter trekker en parallell til vannflommen på Noahs tid. (2. Peter 3:5, 6) Da den inntraff, var det bare onde mennesker som ble tilintetgjort; selve jordkloden og den rettferdige Noah og hans familie overlevde. Den måten Peter bruker ordene «himler» og «himlene» på, er også symbolsk. Disse ordene står her for menneskers herredømme over andre mennesker. De som ikke vil tjene Gud og gjøre hans vilje, vil altså bli fjernet, og alle styresmakter som ikke vil underordne seg under Gud, vil forsvinne og bli erstattet av Guds himmelske styre, eller rike. – Daniel 2:44.

Jordkloden kommer altså ikke til å gå under. Det som vil gå til grunne, er den symbolske jord, det onde menneskesamfunnet. Selve jordkloden og samfunnet av mennesker som ønsker å gjøre Guds vilje, vil bestå for alltid. – Ordspråkene 2:21, 22.