Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Harmageddon – hva sier noen at det er?

Harmageddon – hva sier noen at det er?

 Harmageddon – hva sier noen at det er?

«Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.» – ÅPENBARINGEN 16:16, NO 2011.

HVA tenker du på når du hører ordet «Harmageddon», eller «Armageddon», som noen sier? Mange forbinder det med en stor katastrofe, et dommedagsoppgjør eller ragnarok. Selv om ordet bare forekommer én gang i Bibelen, blir det ofte brukt av nyhetsmediene og av religiøse ledere.

Stemmer vanlige oppfatninger av Harmageddon med det Bibelen lærer? Svaret er verdt å kjenne til. Hvorfor? Fordi sannheten om Harmageddon kan befri deg for unødig frykt, gi deg et lysere syn på framtiden og påvirke din oppfatning av Gud.

Tenk over de tre spørsmålene som nå følger, og sammenlign vanlige oppfatninger av Harmageddon med det Bibelen egentlig lærer.

  1. ER HARMAGEDDON EN MENNESKESKAPT KATASTROFE?

Journalister og forskere bruker ofte ordet «Harmageddon» om katastrofer som er forårsaket av mennesker. Første og annen verdenskrig, for eksempel, er blitt omtalt som Harmageddon. Etter den annen verdenskrig var menneskeheten bekymret for at USA og Sovjetunionen skulle bruke atomvåpen mot hverandre. I mediene ble denne potensielle konflikten kalt «et termonukleært Harmageddon». I dag advarer forskere som frykter at forurensning vil føre til drastiske klimaforandringer, om et nær forestående «klima-Harmageddon».

Hva definisjonen deres innebærer: Menneskene kan til syvende og sist avgjøre hvordan framtiden skal bli for jorden og alt liv på den. Hvis de som styrer, ikke handler klokt, vil jorden ta varig skade.

Hva Bibelen lærer: Gud vil ikke tillate at mennesker ødelegger jorden fullstendig. Bibelen forsikrer oss om at Jehova * ikke skapte jorden «forgjeves», men at han derimot «formet den til å være bebodd». (Jesaja 45:18) Mennesker vil ikke få lov til å ødelegge jorden fullstendig, for Gud skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». – Åpenbaringen 11:18.

2. ER HARMAGEDDON EN NATURKATASTROFE?

Journalister bruker noen ganger ordet «Harmageddon» om store naturkatastrofer. I 2010, for eksempel, ble formuleringen «’Harmageddon’ i Haiti» brukt i en reportasje som beskrev de lidelsene, ødeleggelsene og tapene av menneskeliv som det kraftige jordskjelvet der i landet hadde ført til. Reportere og filmskapere bruker ordet «Harmageddon», eller «Armageddon», ikke bare om hendelser som allerede har funnet sted, men også om hendelser som de frykter vil skje. De har for eksempel brukt ordet for å beskrive de tenkte konsekvensene av at en asteroide treffer jorden.

Hva definisjonen deres innebærer: Harmageddon er en tilfeldig hendelse som vilkårlig tar livet av uskyldige ofre. Det er lite man kan gjøre for å beskytte seg.

Hva Bibelen lærer: Harmageddon fører ikke til en vilkårlig ødeleggelse av menneskesamfunn. Nei, i Harmageddon er det bare de onde som må bøte med livet. Bibelen lover: «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi akt på hans sted, og han er ikke der.» – Salme 37:10.

3. ØDELEGGER GUD JORDEN I HARMAGEDDON?

Mange religiøse tror at det vil komme en endelig konfrontasjon mellom det gode og det onde som vil resultere i jordens undergang. En meningsmåling i USA (foretatt av Princeton Survey Research Associates) viste at 40 prosent av de voksne som ble spurt, tror at verden vil ende i «et Harmageddon-slag».

Hva det de tror, innebærer: Det var ikke meningen at menneskene skulle leve evig på  jorden, og jorden ble ikke skapt for å bestå for alltid. Da Gud skapte menneskene, var det hans hensikt at de alle skulle dø på et eller annet tidspunkt.

Hva Bibelen lærer: Bibelen sier uttrykkelig at Gud «har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid». (Salme 104:5) Og om jordens innbyggere sier Bibelen: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

Det er tydelig at mange vanlige oppfatninger om Harmageddon ikke stemmer med det Bibelen lærer. Hva er så sannheten om det Harmageddon som Bibelen forteller om?

[Fotnote]

^ avsn. 9 Jehova er Guds personlige navn ifølge Bibelen.