Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan takle en naturkatastrofe

Hvordan takle en naturkatastrofe

Siden naturkatastrofer forekommer stadig oftere og fører til stadig større ødeleggelser, er det aktuelt å spørre: Hvordan kan man takle en naturkatastrofe? La oss se nærmere på noen praktiske skritt man kan ta.

Hold deg unna steder som er spesielt katastrofeutsatte.

Bibelen sier: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg, men den uerfarne har gått videre og må lide straffen.» (Ordspråkene 22:3) Dette er kloke ord, som vi kan lære av når det gjelder katastrofer. Hvis det blir varslet om et nær forestående vulkanutbrudd, stor flomfare eller en orkan eller tyfon som nærmer seg, vil det være klokt av dem som befinner seg i det berørte området, å evakuere og dra til et tryggere sted. Livet er mer verdt enn et hus eller andre materielle ting.

For noen er det kanskje mulig å velge ikke å bo i et høyrisikoområde. I en FN-rapport om reduksjon av katastroferisiko sies det: «Risikoen for en naturkatastrofe er i høy grad geografisk konsentrert. Mesteparten av risikoen er knyttet til en svært liten del av jordens overflate, og de fleste framtidige større katastrofene vil skje i disse områdene.» Dette kan for eksempel være tilfellet når det gjelder lavtliggende kystområder eller områder nær forkastningslinjer i jorden. Hvis du kan unngå å bo i slike høyrisikoområder eller kan flytte til et tryggere sted, kan det være at du i vesentlig grad reduserer risikoen for å bli offer for en katastrofe.

Ha en handlingsplan.

Trass i alle forholdsregler du har tatt, kan du likevel bli rammet av en uventet katastrofe. Det vil bli mye lettere å takle den hvis du på forhånd har lagt planer som kan hjelpe deg. Dette er også i harmoni med tanken i Ordspråkene 22:3, som er sitert tidligere. Har du gjort klar en nødbag som du raskt kan ta med deg? En FN-publikasjon (1–2–3 of Disaster Education) anbefaler at tingene i nødbagen innbefatter førstehjelpsutstyr, vann på flasker, langtidsholdbare matvarer og viktige dokumenter. Det vil også være klokt å snakke med familien om hva slags katastrofer som kan skje, og hva man kan gjøre i hvert tilfelle.

Har du gjort klar en nødbag som du raskt kan ta med deg?

Hold deg nær til Gud.

Dette kan være til hjelp under alle forhold. Bibelen omtaler Gud som «den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud, som trøster oss i all vår trengsel». Den sier også at Gud «trøster dem som er nedslått». – 2. Korinter 1:3, 4; 7:6.

Ja, Gud er svært oppmerksom på ting som skjer med dem som tror på ham. Han er en kjærlig Gud og gir oppmuntring på mange måter. (1. Johannes 4:8) Det å be til ham, ikke om mirakler, men om å få hans mektige, hellige ånd kan være til hjelp i alle situasjoner. Den hellige  ånd kan minne en om bibelsteder som kan være trøstende og beroligende når en opplever motgang. Det vil virkelig være mulig for Guds trofaste tjenere å føle det på samme måte som David, en konge i det gamle Israel, som sa til Gud: «Selv om jeg vandrer i den dype skygges dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg; din stokk og din stav, de trøster meg.» – Salme 23:4.

Bønner, ikke om mirakler, men om Guds mektige, hellige ånd kan være til hjelp i alle situasjoner

Kristne hjelper hverandre.

I det første århundre forutsa en kristen profet som het Agabus, at «en stor hungersnød skulle komme over hele den bebodde jord; den kom da også i Claudius’ tid». Mange av Jesu disipler i Judea ble alvorlig berørt av denne hungersnøden. Hva gjorde de disiplene som bodde andre steder, da de hørte om den vanskelige situasjonen deres medkristne var i? Beretningen forteller: «Da bestemte disiplene seg for at de, alt etter som enhver av dem hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea.» (Apostlenes gjerninger 11:28, 29) De reagerte på en kjærlig måte ved å ordne med nødhjelpssendinger.

«Jeg følte meg elsket og kjente meg trygg»

Når det inntreffer alvorlige ulykker i vår tid, reagerer Guds tjenere på lignende måte. Jehovas vitner er godt kjent for å hjelpe sine trosfeller. Da for eksempel Chile ble rammet av et kraftig jordskjelv 27. februar 2010, reagerte Jehovas vitner raskt med å hjelpe dem som var rammet. Karla, som hadde bodd i et hus som var blitt skylt bort av en tsunami, fortalte: «Det gav meg trøst og oppmuntring å se at det allerede dagen etter kom [andre Jehovas vitner] fra andre områder for å hjelpe oss. Det er helt sikkert at Jehova trøstet oss gjennom den godhet som disse frivillige viste. Jeg følte meg elsket og kjente meg trygg.» Morfaren hennes, som ikke er et av Jehovas vitner, la merke til den hjelpen som ble gitt. Han sa: «Dette er helt annerledes enn det jeg har sett i min kirke i årenes løp.» Det han så, fikk ham til å be Jehovas vitner om å studere Bibelen med ham.

Kristne hjelper hverandre til å takle virkningene av katastrofer

Å være sammen med dem som elsker Gud, kan være til stor hjelp i vanskelige tider. Men vil det noen gang komme en tid da jorden ikke lenger vil bli rammet av katastrofer? La oss se hva Bibelen sier om dette.