VAKTTÅRNET Desember 2011

FORSIDETEMA

Er det Guds straff?

Hva er årsaken til at det tydeligvis blir stadig flere naturkatastrofer?

FORSIDETEMA

Naturkatastrofer – hvorfor så mange?

Jesus forutsa at det skulle komme naturkatastrofer. Hva betyr dette for oss i dag?

FORSIDETEMA

Hvordan takle en naturkatastrofe

Hvilke praktiske skritt kan du ta for å være forberedt? Hvordan kan et nært forhold til Gud hjelpe deg til å takle situasjonen?

FORSIDETEMA

Aldri mer naturkatastrofer!

Det kan se ut som om det alltid vil skje naturkatastrofer, men Bibelen gir grunnlag for et reelt håp om at ting vil forandre seg – og det snart.

UNDERVIS BARNA DINE

De ble kalt «Tordensønner»

Les beretningen om Jakob og Johannes og lær hvordan du bør behandle andre.