Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  November 2011

  Nøkler til et lykkelig familieliv

Gå inn for å utvikle åndelighet som ektepar

Gå inn for å utvikle åndelighet som ektepar

Frederick *: «Da vi var nygifte, var jeg veldig bestemt på at min kone og jeg skulle studere Bibelen sammen. Jeg ville at hun skulle konsentrere seg mens vi studerte. Men det var som om Leanne ikke klarte å sitte stille. Og når jeg stilte spørsmål, svarte hun bare ja eller nei. De svarene hun gav, passet ikke med den måten jeg syntes at et bibelstudium skulle foregå på.»

Leanne: «Jeg var 18 år da Frederick og jeg giftet oss. Vi studerte Bibelen sammen regelmessig, men hver gang vi studerte, benyttet Frederick anledningen til å påpeke alle mine feil og hva jeg måtte gjøre for å bli en bedre kone. Det var veldig sårende, og jeg ble motløs.»

HVA tror du var problemet til Frederick og Leanne? De hadde gode intensjoner. Begge hadde kjærlighet til Gud. Og begge forstod at det var viktig for dem å studere Bibelen sammen. Men det som skulle ha bidratt til å styrke forholdet deres, så ut til å ha motsatt virkning. De studerte riktignok sammen, men bygde ikke opp sin åndelighet som ektepar.

Hva er åndelighet? Hvorfor bør ektepar gå inn for å utvikle åndelighet? Hvilke utfordringer møter man kanskje, og hvordan kan man takle dem?

Hva er åndelighet?

Bibelen bruker ordet «åndelighet» om en holdning eller en innstilling til livet. (Judas 18, 19) Bibelskribenten Paulus understreker for eksempel forskjellen mellom holdningen til en åndelig person og til en kjødelig, eller uåndelig, person. Paulus viser at de som har kjødelige tilbøyeligheter, fokuserer mer på seg selv enn på andre. De gjør det som er rett i sine egne øyne, istedenfor å prøve å leve opp til Guds normer. – 1. Korinter 2:14; Galaterne 5:19, 20.

De som på den annen side har en åndelig innstilling, setter Guds normer høyt. De ser på Jehova Gud som sin Venn og går inn for å etterligne hans personlighet. (Efeserne 5:1) De er  derfor kjærlige, vennlige og milde i sin omgang med andre. (2. Mosebok 34:6) Og de er lydige mot Gud, også når det ikke er så lett for dem å være det. (Salme 15:1, 4) Darren, som bor i Canada og har vært gift i 35 år, sier: «Slik jeg forstår det, vil en som er åndelig, alltid tenke på hvilken virkning det han sier og gjør, har på hans vennskap med Gud.» Hans kone, Jane, tilføyer: «En åndeligsinnet kvinne er etter min oppfatning en som hver dag anstrenger seg for å gjøre Guds ånds frukt til en del av sin personlighet.» – Galaterne 5:22, 23.

Man trenger selvsagt ikke å være gift for å utvikle en åndelig innstilling. Bibelen lærer at hver enkelt har et ansvar for å lære om Gud og å etterligne ham. – Apostlenes gjerninger 17:26, 27.

Hvorfor utvikle åndelighet som ektepar?

Hvorfor bør da ektefeller gå inn for å utvikle åndelighet som ektepar? Tenk over denne illustrasjonen: To gartnere eier en hage sammen og har lyst til å dyrke grønnsaker. Den ene vil så frøene på en bestemt tid av året, mens den andre mener at frøene ikke skal sås før senere. Den ene ønsker å bruke en spesiell type gjødsel, men den andre er sterkt imot det og mener at det er helt unødvendig. Den ene arbeider gjerne i hagen hver dag. Den andre foretrekker å sitte med hendene i fanget og se på framfor å jobbe. I en slik situasjon ville man kanskje kunne høste noe fra hagen, men ikke så mye som man kunne ha gjort hvis gartnerne hadde vært enige om hva de skulle gjøre, og så hadde samarbeidet for å nå de målene de hadde satt seg.

Et ektepar kan sammenlignes med disse gartnerne. Hvis bare den ene parten utvikler åndelighet, vil det nok ha positiv virkning på forholdet. (1. Peter 3:1, 2) Men så mye bedre det er når begge partene er enige om å leve etter Guds normer og går inn for å støtte hverandre i tjenesten for Gud. «To er bedre enn én», skrev den vise kong Salomo. Hvorfor? «Ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid. For hvis en av dem skulle falle, kan den andre reise sin partner opp.» – Forkynneren 4:9, 10.

Du ønsker sikkert å utvikle åndelighet sammen med ektefellen din. Men i likhet med hagearbeid er det ikke nok bare å ha et ønske hvis man skal oppnå resultater. Vi skal nå se på to utfordringer dere kanskje har, og på hvordan dere kan takle dem.

UTFORDRING NR. 1: Det er vanskelig å få tid til det.

«Mannen min henter meg på jobb klokken sju om kvelden», sier Sue, som er forholdsvis nygift. «Når vi kommer hjem, venter alt husarbeidet på oss. Det er en kamp mellom fornuften og kroppen – fornuften sier at vi må bruke tid på å lære om Gud sammen, men kroppen skriker etter litt hvile.»

En mulig løsning: Vær tilpasningsdyktig og samarbeidsvillig. Sue sier: «Mannen min og jeg bestemte oss for å stå opp tidlig og lese og drøfte et stykke fra Bibelen sammen før vi drog på jobb. Han hjelper også til med husarbeidet, sånn at jeg har tid til å være sammen med ham.» Hvilke fordeler er det ved å gjøre seg slike ekstra anstrengelser? Ed, mannen til Sue, sier: «Jeg har merket at når Sue og jeg regelmessig snakker om åndelige ting sammen, er vi flinkere til å løse problemer vi møter, og vi takler bekymringer på en bedre måte.»

Noe annet som er svært viktig i tillegg til det å snakke med hverandre, er det å bruke noen minutter hver dag på å be sammen. Hva er fordelene ved det? Ryan, som har vært gift i 16 år, sier: «For en stund siden hadde min kone og jeg problemer i ekteskapet. Det var en tøff periode. Men hver kveld satte vi av tid til å be sammen og fortelle Gud om våre bekymringer. Jeg føler at det å be sammen har hjulpet oss til å løse problemene våre og få tilbake gleden i ekteskapet.»

PRØV DETTE: Sett av noen få minutter ved slutten av hver dag til å snakke om positive ting som har skjedd, og som berører dere som ektepar, ting dere kan takke Gud for. Snakk også om utfordringer dere står overfor,  spesielt slike som dere trenger Guds hjelp til å mestre. Advarsel: Ikke bruk dette som en anledning til å ramse opp alle ektefellens feil og mangler. Når dere ber sammen, er det best bare å nevne slike problemer som dere må arbeide med begge to. Dagen etter bør dere prøve å handle i samsvar med det dere har bedt om.

UTFORDRING NR. 2: Vi har forskjellige evner.

«Jeg er ikke den typen som setter meg ned for å lese en bok», sier Tony. Hans kone, Natalie, sier: «Jeg elsker å lese og liker å snakke om det jeg har lest. Noen ganger tror jeg at Tony får litt prestasjonsangst når vi drøfter bibelske emner sammen.»

En mulig løsning: Prøv å hjelpe og støtte hverandre istedenfor å konkurrere eller være kritiske. Gå inn for å utfylle og stimulere hverandres sterke sider. «Min kones entusiasme for å drøfte bibelske temaer kan til tider være litt overveldende», sier Tony. «Før hadde jeg ikke så veldig lyst til å drøfte åndelige ting med henne. Men Natalie støtter meg på alle måter. Nå drøfter vi åndelige ting sammen regelmessig, og jeg har oppdaget at det ikke er noe å være nervøs for. Jeg liker å snakke om slike ting med henne. Det har hjulpet oss til å bli mer avslappet og harmoniske som ektepar.»

Mange ektepar har erfart at det å sette av en fast tid hver uke til å lese og studere Bibelen sammen styrker ekteskapet deres. Men en liten advarsel: Når dere studerer og drøfter bibelsk veiledning, så anvend rådene på deg selv, ikke på ektefellen. (Galaterne 6:4) Ting som dere vet dere er uenige om, og som vil skape en dårlig stemning, bør dere snakke om en annen gang, ikke under studiet. Hvorfor ikke?

For å illustrere det: Tenk deg at du sitter og spiser sammen med familien din. Ville du velge det tidspunktet til å stelle et betent sår? Sannsynligvis ikke. Alle ville ha mistet matlysten på grunn av deg. Jesus sammenlignet det å lære om Guds vilje og å gjøre Guds vilje med det å spise mat. (Matteus 4:4; Johannes 4:34) Hvis du snakker om følelsesmessige sår hver gang dere åpner Bibelen, kunne du være årsak til at ektefellen din mister sin åndelige matlyst. Dere er selvfølgelig nødt til å snakke om problemer. Men gjør det på et annet tidspunkt, et tidspunkt som dere har satt av til nettopp det. – Ordspråkene 10:19; 15:23.

PRØV DETTE: Skriv ned de to eller tre egenskapene hos ektefellen din som du setter størst pris på. Neste gang dere drøfter åndelige emner som er forbundet med de egenskapene, så fortell ektefellen din hvor glad du er for den måten han eller hun viser de egenskapene på.

Man høster det man sår

Hvis dere sår, eller utvikler, åndelighet som ektepar, vil dere etter hvert høste et mer harmonisk og lykkelig ekteskap. Ja, Guds Ord lover at «hva et menneske enn sår, det skal han også høste». – Galaterne 6:7.

Frederick og Leanne, som er sitert i begynnelsen av denne artikkelen, har erfart sannheten i dette bibelske prinsippet. De har nå vært gift i 45 år og vet at det lønner seg å ikke gi opp. «Før la jeg skylden på min kone for at vi hadde dårlig kommunikasjon», sier Frederick. «Men etter hvert skjønte jeg at jeg også måtte gjøre en innsats.» Leanne sier: «Det som virkelig hjalp oss gjennom den vanskelige tiden, var vår felles kjærlighet til Jehova Gud. Gjennom alle år har vi hatt faste rutiner for å studere og be sammen. Når jeg ser at Frederick gjør det han kan for å bli enda flinkere til å vise kristne egenskaper, blir det lettere for meg å elske ham.»

^ avsn. 3 Navnene er forandret.

SPØR DEG SELV . . .

  • Når bad vi sist sammen som ektepar?
  • Hva kan jeg gjøre for at ektefellen min skal få mer lyst til å drøfte åndelige ting med meg?