Visste du dette?

Hvordan ble tjenesten ved Jehovas tempel i Jerusalem finansiert?

De forskjellige tjenestene ved templet ble finansiert ved hjelp av skattlegging, først og fremst gjennom den obligatoriske tienden. Men det ble også benyttet andre former for skattlegging. På den tiden da tabernaklet ble oppført, for eksempel, sa Jehova til Moses at han skulle samle inn en halv sølvsekel fra hver israelitt som var registrert, som et ’bidrag til Jehova’. – 2. Mosebok 30:12–16.

Det ser ut til at det ble vanlig at alle jøder gav dette faste beløpet i bidrag som en årlig tempelskatt. Det var denne skatten Jesus sa til Peter at han skulle betale med en mynt som han ville finne i munnen på en fisk. – Matteus 17:24–27.

I Jerusalem ble det for noen år siden funnet to sølvmynter av den typen som ble brukt til å betale tempelskatten med. Den ene mynten, som ble preget i Tyrus i år 22 evt., ble funnet i en avløpskanal fra det første århundre. På den ene siden av denne sekelen er det bilde av hodet til Melkart, eller Ba’al, den viktigste guden i Tyrus, og på den andre siden er det bilde av en ørn som sitter på baugen av et skip. Den andre mynten ble funnet i grus som var blitt fjernet fra tempelhøyden, og den daterer seg fra det første året av jødenes opprør mot Roma, år 66–67 evt. På mynten er det bilde av et beger og av tre umodne granatepler, og den har innskriftene «halv sekel» og «hellige Jerusalem». Arkeologen Gabriel Barkay sier om dette funnet at mynten «bærer preg av å ha blitt skadet av brann, sannsynligvis de brannene som i år 70 evt. ødela det andre templet».

Hvor storslagne var byggeprosjektene til babylonerkongen Nebukadnesar?

Daniels bok i Bibelen forteller at Nebukadnesar en gang sa: «Er ikke dette det store Babylon som jeg selv har bygd til kongelig hus ved min makts styrke og til min majestets verdighet?» (Daniel 4:30) Var denne oldtidsbyen virkelig stor og imponerende?

Historikere gir Nebukadnesar æren for å ha bygd templer, palasser, bymurer og storslåtte hengende hager. Hovedtemplet, som lå midt i Babylon, hadde en ziggurat (et tårn) som sannsynligvis var over 70 meter høy. Men «de mest berømte av [Nebukadnesars] prestasjoner er prosesjonsgaten og Isjtar-porten», sier boken BabylonCity of Wonders. På begge sider av prosesjonsgaten, som gikk gjennom Isjtar-porten, var det relieffer av løver i skrittgang. Den samme boken sier om Isjtar-porten, den mest storslagne inngangen til Babylon: «Den var fullstendig dekket av dypblå glassert murstein og dekorert med flere hundre relieffer av marsjerende okser og drager, så det synet som møtte en som besøkte hovedstaden i gammel tid, må ha vært uforglemmelig.»

I begynnelsen av 1900-tallet gravde arkeologer ut flere tusen fragmenter av prosesjonsgaten og Isjtar-porten og brukte deretter mange av dem til en rekonstruksjon av disse byggverkene i Pergamonmuseet i Berlin.

[Bilder på side 12]

Naturlig størrelse

[Rettigheter]

Øverst: Clara Emit, Courtesy of Israel Antiquities Authority; nederst: Zev Radovan

[Bilde på side 12]

Rekonstruksjon av Isjtar-porten