Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  November 2011

Svar på ti spørsmål om sex

Svar på ti spørsmål om sex

 Svar på ti spørsmål om sex

1 Bestod den første synd, som Adam og Eva begikk i Edens hage, i at de hadde sex?

▪ Svar: Mange tror at den forbudte frukt i Edens hage står for seksuell omgang. Men det er ikke det Bibelen lærer.

Tenk over dette: Allerede før Eva ble skapt, hadde Gud sagt til Adam at han ikke fikk lov til å spise av frukten på «treet til kunnskap om godt og ondt». (1. Mosebok 2:15–18) Ettersom Adam var alene, kan ikke dette forbudet ha dreid seg om seksuell omgang. Dessuten gav Gud Adam og Eva denne tydelige befalingen: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden.» (1. Mosebok 1:28) Ville en kjærlig Gud befale de to første menneskene å ’fylle jorden’ – noe som selvfølgelig ville innebære at de hadde seksuell omgang – og så dømme dem til døden når de var lydige mot ham? – 1. Johannes 4:8.

En annen faktor: Adam var ikke sammen med Eva da hun «begynte . . . å ta av [den forbudte] frukt og å spise den. Senere gav hun også noe til sin mann da han var sammen med henne, og han begynte å spise den». – 1. Mosebok 3:6.

Og et siste poeng: Adam og Eva ble ikke irettesatt da de hadde hatt seksuell omgang og fikk barn. (1. Mosebok 4:1, 2) Den frukten Adam og Eva spiste, kan altså ikke ha vært et symbol på at de hadde sex, men den var en bokstavelig frukt som vokste på et tre.

2 Forbyr Bibelen seksuell nytelse?

▪ Svar: Den første boken i Bibelen forteller at det var Gud som skapte menneskene til «mann og kvinne». Gud sa om sitt skaperverk at det var «meget godt». (1. Mosebok 1:27, 31) Senere inspirerte Gud en av bibelskribentene til å gi ektemenn denne veiledningen: «Gled deg sammen med din ungdoms hustru . . . La det til alle tider være hennes bryster som beruser deg.» (Ordspråkene 5:18, 19) Tyder disse ordene på at Bibelen forbyr seksuell nytelse?

 Kjensgjerningene viser at Gud ikke skapte kjønnsorganene bare med tanke på forplantning. Han skapte dem slik at mann og kone kan vise hverandre kjærlighet og hengivenhet på en måte som begge kan glede seg over. Dette kan dekke fysiske og følelsesmessige behov til ektefeller som har et varmt og nært forhold til hverandre.

3 Godkjenner Bibelen samboerskap?

▪ Svar: Bibelen sier klart og tydelig at «Gud skal dømme utuktige». (Hebreerne 13:4) Det greske ordet for utukt, porneia, har en omfattende betydning. Det betegner alle former for seksuelle handlinger utenfor ekteskapet. * I Guds øyne er det derfor galt at et par bor sammen uten å være gift – også om de har tenkt å gifte seg senere.

Selv om to personer er veldig glad i hverandre, krever Gud at de gifter seg før de har sex. Det er Gud som har skapt oss med evnen til å elske. Guds fremste egenskap er kjærlighet. Han har derfor gode grunner til å holde fast ved at sex bare hører hjemme i ekteskapet, noe den neste artikkelen vil komme nærmere inn på.

4 Er polygami tillatt?

▪ Svar: En tid tillot Gud at en mann hadde mer enn én kone. (1. Mosebok 4:19; 16:1–4; 29:18 til 30:24) Men det var ikke Gud som innførte polygami. Han gav Adam bare én kone.

Gud gav Jesus Kristus myndighet til å gjeninnføre Hans opprinnelige norm for ekteskapet, nemlig monogami. (Johannes 8:28) En gang Jesus fikk et spørsmål om ekteskapet, svarte han: «Han som skapte dem, [gjorde dem] fra begynnelsen av . . . til mann og kvinne og sa: ’Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.’» – Matteus 19:4, 5.

En av Jesu disipler ble senere inspirert av Gud til å skrive: «La enhver mann ha sin egen hustru og enhver kvinne ha sin  egen mann.» (1. Korinter 7:2) Bibelen sier også at en gift mann som får spesielt ansvar i den kristne menighet, må være «én hustrus mann». – 1. Timoteus 3:2, 12.

5 Er det galt av ektepar å bruke prevensjon?

▪ Svar: Jesus gav ikke sine etterfølgere befaling om å få barn. Heller ikke noen av Jesu disipler gav et slikt påbud. Bibelen inneholder ikke noe forbud mot familieplanlegging.

Hvert ektepar står derfor fritt til selv å bestemme om de vil ha barn. De kan også bestemme hvor mange barn de vil ha, og når de vil ha dem. Hvis et ektepar velger å bruke prevensjon for å unngå graviditet – så sant det ikke er en prevensjonsmetode som har aborterende effekt – er det deres personlige avgjørelse og deres ansvar. * Ingen bør dømme dem for det. – Romerne 14:4, 10–13.

6 Er det galt å ta abort?

▪ Svar: Livet er hellig for Gud, og han betrakter til og med et embryo som et unikt, levende vesen. (Salme 139:16) Gud sa at en person som skadet et ufødt barn, ville bli krevd til regnskap for det. Så i Guds øyne er det å ta livet av et ufødt barn det samme som overlagt drap. – 2. Mosebok 20:13; 21:22, 23.

Men hva om det i forbindelse med fødselen oppstår en kritisk situasjon som tvinger et par til å velge mellom å la moren leve og barnet dø, eller omvendt? I et slikt tilfelle må paret avgjøre hvilket liv man skal prøve å redde. *

7 Tillater Bibelen skilsmisse?

▪ Svar: Ja, Bibelen tillater skilsmisse. Men Jesus oppgav bare én gyldig grunn til at et ekteskap kan oppløses. Han sa: «Enhver som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn utukt [sex utenfor ekteskapet] og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd.» – Matteus 19:9.

Gud hater uberettiget skilsmisse. Han skal personlig kreve til regnskap dem som ’handler forrædersk’ ved at de tar lett på det å forlate sin ektefelle, særlig når motivet er å finne seg en annen. – Malaki 2:13–16; Markus 10:9.

  8 Godkjenner Gud homoseksuelle handlinger?

▪ Svar: Bibelen fordømmer helt tydelig utukt, som innbefatter homoseksuelle handlinger. (Romerne 1:26, 27; Galaterne 5:19–21) Samtidig som Bibelen klart viser at Gud ikke godkjenner en slik livsstil, sier den også at «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv». – Johannes 3:16.

Selv om de sanne kristne ikke aksepterer homoseksuelle handlinger, viser de vennlighet mot alle. (Matteus 7:12) Gud vil at vi skal ’ære alle slags mennesker’. De sanne kristne er derfor ikke homofober. – 1. Peter 2:17.

9 Er det noe galt med telesex, «sexting» eller nettsex?

▪ Svar: Telesex innebærer upassende snakk om sex eller det å høre på erotiske beskrivelser i telefonen. «Sexting» er et ord som brukes om det å sende erotiske bilder og seksuelt betonte tekstmeldinger til andre via mobiltelefonen. Nettsex innebærer å delta i erotiske handlinger over Internett.

Siden dette er ting som ikke har vært praktisert før i vår tid, blir de naturlig nok ikke direkte omtalt i Bibelen. Men det den sier, er: «Utukt og urenhet av ethvert slag eller griskhet må ikke engang nevnes blant dere, slik som det sømmer seg for hellige, heller ikke skammelig oppførsel eller tåpelig snakk eller grove vittigheter, ting som ikke er passende.» (Efeserne 5:3, 4) Telesex, «sexting», nettsex og lignende fremmer et forvrengt syn på sex og oppmuntrer folk til å oppnå seksuell nytelse utenfor ekteskapsordningen. Ikke noe av dette hjelper folk til å få kontroll over sine seksuelle drifter, men forsterker isteden ønsket om å få tilfredsstilt sine egne lyster.

10 Hva er Bibelens syn på onani?

▪ Svar: Bibelen sier ikke noe konkret om onani – det å stimulere egne kjønnsorganer for å oppnå seksuell nytelse og orgasme. Men den gir de kristne denne befalingen: «Så død da deres lemmer som er på jorden, med hensyn til utukt, urenhet [og upassende] seksuell lyst.» – Kolosserne 3:5.

Onani fremmer et forvrengt og selvsentrert syn på sex. Bibelen forsikrer oss om at Gud kan gi dem som oppriktig går inn for å bryte en slik vane, «kraft som er over det normale». – 2. Korinter 4:7; Filipperne 4:13.

[Fotnoter]

^ avsn. 11 Porneia innbefatter også andre handlinger som avviker fra Guds hensikt med å skape menneskenes kjønnsorganer, for eksempel ekteskapsbrudd, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr.

^ avsn. 19 Se «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. juni 1999, sidene 27 og 28, som drøfter Bibelens syn på sterilisering.

^ avsn. 22 Spørsmålet om det kan forsvares at et voldtektsoffer tar abort, drøftes i Våkn opp! for 22. mai 1993, sidene 10 og 11 (utgitt av Jehovas vitner).