Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan vi kan oppfylle vår forpliktelse overfor Gud

Hvordan vi kan oppfylle vår forpliktelse overfor Gud

 Nærm deg Gud

Hvordan vi kan oppfylle vår forpliktelse overfor Gud

HAR du noen gang stilt deg spørsmålet: Hva er meningen med livet? Jehova har ikke bare gitt oss evnen til å stille et slikt spørsmål, men også et dypt og inderlig ønske om å få vite svaret. Vår kjærlige Gud lar oss heldigvis ikke leve i uvitenhet. Det svaret vi lengter etter, finnes i hans Ord, Bibelen. La oss se nærmere på det kong Salomo sier i Forkynneren 12:13.

Salomo var i en unik stilling. Han hadde gode forutsetninger for å uttale seg om hvordan man kan finne lykke og mening i livet. Ettersom Salomo var velsignet med usedvanlig visdom, enorm velstand og kongelig myndighet, kunne han nøye utforske de ting mennesker streber etter, blant annet deres jag etter rikdom og posisjon. (Forkynneren 2:4–9; 4:4) Under guddommelig inspirasjon oppsummerte han deretter det han hadde kommet fram til, ved å si: «Konklusjonen på det hele, etter at alt er blitt hørt, er: Frykt den sanne Gud og hold hans bud. For dette er hele den forpliktelse mennesket har.» Disse ordene beskriver det mest givende og opphøyde et menneske kan gjøre.

«Frykt den sanne Gud.» I utgangspunktet synes man kanskje ikke det høres så tiltalende ut at man skal frykte Gud. Men dette er en sunn form for frykt. Vi ser ikke for oss en slave som er livredd for å gjøre sin strenge herre rasende, men vi kan se for oss et barn som gjerne vil glede faren sin, som han er veldig glad i. Et oppslagsverk sier at frykt for Gud er den «ærbødige og respektfulle holdning Hans folk viser Ham fordi de elsker Ham og respekterer Hans makt og Hans storhet». En slik holdning motiverer oss til å rette oss etter Guds vilje fordi vi elsker ham, og fordi vi vet at han elsker oss. Denne sunne frykten er ikke bare en følelse, men den kommer til uttrykk i handling. Hvordan?

«Hold hans bud.» Frykt for Gud får oss til å være lydige mot ham. Det er fornuftig å gi Jehova vår lydighet. Som vår Skaper vet han hva som er den beste måten for oss å leve på, akkurat som en produsent vet hva som er den beste måten å bruke produktet hans på. Dessuten har Jehova vårt beste i tankene. Han vil at vi skal være lykkelige, og hensikten med de kravene han stiller til oss, er at det skal gå oss godt. (Jesaja 48:17) Apostelen Johannes sa det slik: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5:3) Når vi er lydige, viser vi at vi elsker Gud, og hans bud er et uttrykk for at han elsker oss.

«Dette er hele den forpliktelse mennesket har.» Disse ordene peker på en viktig grunn til at vi må frykte Gud og være lydige mot ham. Det er en forpliktelse vi har. Jehova er vår Skaper, så det er ham vi kan takke for at vi lever. (Salme 36:9) Vi skylder ham derfor vår lydighet. Når vi lever slik han vil at vi skal leve, oppfyller vi vår forpliktelse.

Så hva er meningen med livet? Enkelt sagt: Vi er her for å gjøre Guds vilje. Det finnes ingen bedre måte å få et meningsfylt liv på. Kunne du tenke deg å lære mer om Jehovas vilje, og om hvordan du kan innrette livet ditt etter den? Jehovas vitner vil gjerne hjelpe deg.

Forslag til bibellesning i november:

Ordspråkene 22–31; Forkynneren 1–12 til Høysangen 1–8