Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Våre lesere spør . . .

Bor Gud på et bestemt sted?

Bor Gud på et bestemt sted?

Noen trossamfunn lærer at Gud er allestedsnærværende, at han er til stede overalt på samme tid. Oppslagsverket New Catholic Encyclopedia omtaler Gud som den «som faktisk er til stede alle steder og i alt som finnes». Og John Wesley, grunnleggeren av metodistkirken, skrev i sin preken «Om Guds allestedsnærvær»: «Det finnes ikke noe sted, verken innenfor eller utenfor skaperverkets rammer, hvor Gud ikke er.»

Hva lærer Bibelen? Er Gud allestedsnærværende? Er han til stede overalt i himmelen og på jorden og dessuten i menneskene på én og samme tid?

Bibelen sier faktisk at Gud bor et bestemt sted – som omtales som «himmelen», eller «himlene». Den gjengir en bønn der kong Salomo bad til Gud: «Måtte du da høre det fra himlene, ditt grunnfestede bosted.» (1. Kongebok 8:43) Da Jesus Kristus lærte disiplene sine å be, sa han at de skulle rette sine bønner til «Vår Far i himlene». (Matteus 6:9) Bibelen sier at Kristus etter sin oppstandelse gikk «inn i selve himmelen, for nå å tre fram for Guds person». – Hebreerne 9:24.

Disse versene viser tydelig at Jehova Gud ikke bor overalt, men bare i himmelen. Men når det står om «himmelen» eller «himlene» i disse skriftstedene, siktes det naturligvis ikke til den atmosfæren som omgir jorden, eller til det enorme verdensrommet. Den fysiske himmel kan ikke romme universets Skaper. (1. Kongebok 8:27) Bibelen forteller at «Gud er en Ånd». (Johannes 4:24) Han bor i den åndelige himmel, en sfære som er uavhengig av det fysiske univers. – 1. Korinter 15:44.

Men hva med skriftsteder som tilsynelatende tyder på at Gud er til stede overalt? David sa for eksempel ifølge Salme 139:7–10 om Gud: «Hvor kan jeg gå fra din ånd, og hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? Om jeg skulle stige opp til himmelen, ville du være der, og om jeg skulle re min seng i Sjeol, se, da ville du være der. Tok jeg daggryets vinger, så jeg kunne bo i det ytterste hav, ville din hånd lede meg også der.» Viser disse versene at Gud faktisk er allestedsnærværende, at han bor på hvert av de stedene som er nevnt?

Legg merke til at David først spurte: «Hvor kan jeg gå fra din ånd?» * Ved hjelp av sin hellige ånd kan Gud se alt og bruke sin kraft overalt, uten at han i bokstavelig forstand beveger seg dit eller bor der. La oss illustrere det: I nyere tid har vitenskapsfolk klart å studere jordsmonnet på planeten Mars, som ligger millioner av kilometer fra jorden. Hvordan har de gjort det? Ikke ved å reise dit personlig, men ved å studere detaljerte fotografier og annen informasjon som er blitt overført til jorden av romsonder som er blitt sendt til Mars.

På lignende måte trenger ikke Jehova Gud å være til stede overalt, eller å være allestedsnærværende, for å kunne registrere hva som skjer på ethvert sted i universet. Guds Ord sier: «Det er ingen skapning som er usynlig for hans blikk.» (Hebreerne 4:13) Ja, Jehovas mektige virksomme kraft, eller hellige ånd, kan nå overalt, slik at han kan se alt og gjennomføre sin hensikt fra et bestemt sted, hans «hellige bolig» i himlene. – 5. Mosebok 26:15.

^ avsn. 8 Det hebraiske ordet som her er oversatt med «ånd», refererer til Guds virksomme kraft, den kraften Gud bruker for å gjennomføre sin vilje.