Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Nøkler til et lykkelig familieliv

Hvordan du kan behandle din ektefelle med respekt

Hvordan du kan behandle din ektefelle med respekt

Will * sier: «Når Rachel er ute av seg, gråter hun lenge. Hvis vi setter oss ned for å prate, blir hun enten irritert, eller så møter hun meg med en mur av taushet. Det virker som om ingenting hjelper. Jeg har mest lyst til å gi opp.»

Rachel sier: «Da Will kom hjem, satt jeg og gråt. Jeg prøvde å forklare hvorfor jeg var ute av meg, men han lot meg ikke snakke ferdig. Han sa at det ikke var så alvorlig, og at jeg bare burde legge det bak meg. Men da ble jeg bare enda mer ute av meg.»

KJENNER du deg igjen i det Will eller Rachel forteller? Begge vil kommunisere, men de blir ofte frustrerte. Hvorfor?

Menn og kvinner kommuniserer gjerne forskjellig, og de har ulike behov. En kvinne har kanskje et sterkt behov for å kunne snakke åpent og ofte om hva hun tenker og føler. Mange menn, derimot, prøver å bevare freden ved å løse problemer raskt og styre unna ømtålige spørsmål. Så hvordan kan du bygge bro over slike forskjeller og kommunisere godt med din ektefelle? Ved å behandle ham eller henne med respekt.

En som viser andre respekt, setter pris på dem og prøver å forstå hvordan de føler det. Helt siden du var barn, har du kanskje lært å vise respekt for personer som har mer myndighet eller erfaring enn du har. Men i ekteskapet skal du vise respekt for en som står mer på like fot med deg – din ektefelle. Det kan være en utfordring. «Jeg visste at Phil hørte tålmodig og forståelsesfullt på alle andre som snakket med ham», sier Linda, som har vært gift i åtte år. «Jeg ville at han skulle være like forståelsesfull når han snakket med meg.» Når venner og kanskje også fremmede snakker med deg, hører du sikkert tålmodig på dem, og du svarer dem sannsynligvis på en respektfull måte. Men er du like hensynsfull overfor din ektefelle?

Respektløshet skaper en spent atmosfære i hjemmet og kan føre til bitter konflikt. En klok konge har sagt: «Et tørt stykke brød i ro og fred er bedre enn festmåltid med trette i huset.» (Ordspråkene 17:1, NO 1978/85) Bibelen sier at en mann skal vise sin kone ære, eller respekt. (1. Peter 3:7) En gift kvinne må også «ha dyp respekt for sin mann». – Efeserne 5:33.

  Hvordan kan dere kommunisere på en respektfull måte? La oss se på noen praktiske råd som vi finner i Bibelen.

Når din ektefelle har noe på hjertet

Utfordringen:

Mange liker bedre å snakke enn å lytte. Er du en av dem? Bibelen omtaler det som «dårskap» når noen «svarer før han hører hva saken gjelder». (Ordspråkene 18:13) Så lytt før du begynner å snakke. Hvorfor? «Jeg liker best at mannen min ikke bare er opptatt av å finne en rask løsning på problemene mine», sier Kara, som har vært gift i 26 år. «Han behøver ikke engang å si seg enig eller å prøve å finne årsaken til problemet. Jeg vil bare at han skal høre på meg og vise at han forstår hvordan jeg føler det.»

På den annen side er det noen menn og kvinner som kvier seg for å gi uttrykk for hva de mener, og de føler seg brydd hvis ektefellen presser dem til å snakke om følelsene sine. Lorrie, som er nokså nygift, har oppdaget at mannen hennes trenger lang tid for å kunne gi uttrykk for hva han føler. «Jeg må være tålmodig», sier hun, «og vente på at han skal åpne seg.»

En løsning:

Hvis du og ektefellen din må snakke om noe som muligens kan føre til konflikt, bør dere ta opp saken når dere begge er rolige og avslappet. Hva om ektefellen din vegrer seg for å si sin mening? Vær klar over at «et menneskes tanker er som vann i en dyp brønn, men en som har innsikt, kan dra dem opp». (Ordspråkene 20:5, Today’s English Version) Hvis du er for rask med å dra opp en bøtte med vann fra en brønn, vil du miste mye av vannet. Hvis du på lignende måte går for fort fram når du tar opp noe med din ektefelle, kan han eller hun komme til å innta forsvarsposisjon, og du kan miste muligheten til å få del i hans eller hennes tanker. Still heller spørsmål på en vennlig og respektfull måte, og vær tålmodig hvis ektefellen din ikke gir uttrykk for sine følelser så raskt som du skulle ønske.

Når ektefellen din snakker, så vær «snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede». (Jakob 1:19) En som er flink til å lytte, hører ikke bare med ørene, men også med hjertet. Prøv å forstå hva ektefellen din føler. Han eller hun vil merke hvor stor – eller liten – respekt du har, ved den måten du lytter på.

Jesus har lært oss hvordan vi bør lytte. En gang en syk mann kom til Jesus for å få hjelp, løste ikke Jesus problemet hans med det samme. Først lyttet han til hva mannen bønnfalt ham om. Så lot han det han hørte, få virke inn på følelsene sine. Til slutt helbredet han mannen. (Markus 1:40–42) Følg det samme mønsteret når ektefellen din snakker. Husk at det han eller hun gjerne ønsker, er oppriktig medfølelse, ikke nødvendigvis en rask løsning. Lytt derfor oppmerksomt. La det du hører, påvirke følelsene dine. Først etter at du har gjort dette, bør du gjøre noe for å dekke din ektefelles behov. På den måten viser du at du har respekt for din ektefelle.

PRØV DETTE: Neste gang ektefellen din vil snakke med deg om noe, så motstå trangen til å komme med et svar med én gang. Vent til han eller hun har snakket ferdig og du forstår hva som er blitt sagt. Senere kan du spørre: «Følte du at jeg virkelig lyttet?»

Når du selv har noe på hjertet

Utfordringen:

«Situasjonskomedier får det til å virke normalt å snakke nedsettende om sin ektefelle og å komme med sårende og sarkastiske bemerkninger», sier Linda, som er sitert tidligere. Noen vokser opp i hjem hvor det er vanlig å snakke på en respektløs måte. Når de senere gifter seg, synes de det er vanskelig å la være å følge det samme mønsteret i sin egen familie. Ivy, som bor i Canada, forteller: «Jeg vokste opp i et miljø der spydige bemerkninger, skriking og skjellsord var normen.»

En løsning:

Når du snakker med andre om din ektefelle, så ha «en tale som er god til  oppbyggelse, alt etter som det måtte være behov for, så den kan overbringe det som er gagnlig, til dem som hører på». (Efeserne 4:29) Ja, gi andre et positivt inntrykk av din ektefelle.

Også når du er alene sammen med ektefellen din, bør du motstå fristelsen til å bruke skjellsord og komme med spydige bemerkninger. I det gamle Israel ble Mikal sint på mannen sin, kong David. Hun snakket på en sarkastisk måte og sa at han oppførte seg som «en av de tomhjernete menn». Ordene hennes såret David. Dessuten mishaget de Gud. (2. Samuelsbok 6:20–23) Hva kan vi lære av dette? Når du snakker med din ektefelle, så velg dine ord med omhu. (Kolosserne 4:6) Phil, som har vært gift i åtte år, innrømmer at han og hans kone fortsatt har noen diskusjoner. Han har lagt merke til at det han sier, noen ganger gjør situasjonen verre. «Jeg har kommet til at man egentlig taper på å ’vinne’ en diskusjon. Jeg synes at jeg har mye mer igjen for å prøve å bygge opp forholdet vårt.»

En eldre enke i gammel tid oppmuntret svigerdøtrene sine til å finne seg «et hvilested, hver i sin manns hus». (Rut 1:9) Når mann og kone viser hverandre respekt, gjør de hjemmet sitt til «et hvilested».

PRØV DETTE: Sett av tid sammen med din ektefelle til å drøfte de forslagene som står under denne underoverskriften. Spør ham eller henne: «Når jeg snakker om deg ute blant andre, føler du da at jeg viser deg respekt, eller føler du deg ydmyket? Hva kan jeg gjøre bedre?» Lytt oppmerksomt til din ektefelle når han eller hun gir uttrykk for sine følelser. Prøv å følge de forslagene dere får.

Godta at dere er forskjellige

Utfordringen:

Noen nygifte har feilaktig trukket den slutning at når Bibelen sier at mann og kone skal være «ett kjød», så betyr det at de må ha samme mening eller lik personlighet. (Matteus 19:5) Men de oppdager fort at dette ikke er realistisk. Så snart de er gift, fører ulikhetene deres ofte til at de begynner å krangle. Linda sier: «En viktig forskjell mellom oss er at Phil bekymrer seg mindre enn jeg gjør. Noen ganger klarer han å slappe av mens jeg bekymrer meg. Det ender med at jeg blir sint fordi det virker som om han ikke bryr seg like mye om noe som det jeg gjør.»

En løsning:

Godta hverandre slik dere er, og respekter hverandres ulikheter. Vi kan illustrere det: Øynene og ørene dine fungerer forskjellig, men likevel samarbeider de, slik at du kommer deg trygt over veien. Adrienne, som har vært gift i nesten 30 år, sier: «Mannen min og jeg aksepterer at vi har forskjellige meninger så sant synspunktene våre ikke er i strid med Guds Ord. Vi er tross alt gift med hverandre, ikke kloner av hverandre.»

Når ektefellen din har en annen mening eller reagerer annerledes enn deg på noe, så fokuser ikke bare på dine egne interesser. Ta hensyn til hva han eller hun føler. (Filipperne 2:4) Adriennes mann, Kyle, sier: «Det er ikke alltid jeg forstår hva min kone mener, eller er enig med henne. Men jeg minner meg selv om at jeg er mye mer glad i henne enn i min egen mening. Når hun er lykkelig, er jeg også lykkelig.»

PRØV DETTE: Lag en liste over hvordan din ektefelles måter å takle og se ting på, er bedre enn dine. – Filipperne 2:3.

Respekt er en av nøklene til et lykkelig og varig ekteskap. «Å vise respekt bidrar til tilfredshet og trygghet i et ekteskap», sier Linda. «Det er noe det absolutt er verdt å gå inn for.»

^ avsn. 3 Navnene er forandret.

SPØR DEG SELV . . .

  • Hvordan har det vært berikende for familien vår at ektefellen min er annerledes enn meg?

  • Hvorfor er det bra at jeg gir etter for min ektefelles ønsker når de ikke er i strid med bibelske prinsipper?