Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Juli 2011

 Nærm deg Gud

Har Jehova følelser?

Har Jehova følelser?

HVIS svaret er ja, oppstår det et annet spørsmål: Blir Guds følelser berørt av vår oppførsel? Med andre ord: Kan vi glede eller såre Gud ved våre handlinger? Noen filosofer i gammel tid sa nei. De hevdet at ingen kan påvirke Gud, og at Gud derfor ikke er i stand til å føle noe. Men Bibelen tegner et annet bilde, nemlig at Jehova Gud har sterke og inderlige følelser og virkelig bryr seg om det vi gjør. Legg merke til det som står i Salme 78:40, 41.

Salme 78 forteller om hvordan Gud handlet med israelittene i gammel tid. Etter at han hadde utfridd dem av slaveriet i Egypt, gav han dem muligheten til å komme i et spesielt forhold til ham. Han lovte at hvis de var lydige mot hans lover, skulle de bli hans «spesielle eiendom» og bli brukt på en helt unik måte i forbindelse med gjennomføringen av hans hensikt. Folket godtok betingelsene, og lovpakten ble inngått. Holdt israelittene sin del av avtalen? – 2. Mosebok 19:3–8.

Det mest verdifulle vi kan gi Jehova, er at vi lever på en måte som gjør hans hjerte glad

Salmisten sier: «Hvor ofte gjorde de ikke opprør mot ham i ødemarken, såret ham i ørkenen!» (Vers 40) Og i det neste verset står det: «Gang på gang satte de Gud på prøve.» (Vers 41) Legg merke til at salmisten beskriver et bestemt handlingsmønster – at folket gang på gang var opprørske. Denne respektløse holdningen viste seg tidlig – i ødemarken kort tid etter at de ble utfridd fra Egypt. Folket begynte å murre mot Gud og dra i tvil hans evne og vilje til å ta seg av dem. (4. Mosebok 14:1–4) I en håndbok for bibeloversettere sies det at ordene ’de gjorde opprør mot ham’ kan «gjengis idiomatisk med ’de gjorde sine hjerter harde mot Gud’, eller ’de sa «nei» til Gud’». I sin barmhjertighet tilgav Jehova likevel sitt folk når de viste anger. Men så falt de tilbake til det samme gamle handlingsmønsteret og gjorde opprør igjen, og slik fortsatte det. – Salme 78:10–19, 38.

Hvordan følte Jehova det når hans upålitelige folk gjorde opprør? Det «såret ham», står det i vers 40. En annen oversettelse sier at de «voldte ham sorg». Et bibelsk oppslagsverk forklarer: «Meningen her er at den måten hebreerne oppførte seg på, forårsaket smerte – slik oppførselen til et ulydig og opprørsk barn gjør.» På samme måte som et uregjerlig barn kan gi sine foreldre stor hjertesorg, voldte de opprørske israelittene ’Israels Hellige smerte’. – Vers 41.

Hva kan vi lære av denne salmen? Det er betryggende å se hvor sterkt Jehova er knyttet til sine tilbedere, og at han ikke er snar til å gi dem opp. Samtidig er det tankevekkende at Jehova har følelser, og at vår oppførsel kan berøre hans følelser. Hvilken virkning har det på deg å vite dette? Får det deg til å ønske å gjøre det som er rett?

Istedenfor å leve på en syndig måte og volde Jehova smerte kan vi velge å leve på en rettskaffen måte og glede hans hjerte. Og det er akkurat det han ber sine tilbedere om: «Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte.» (Ordspråkene 27:11) Det mest verdifulle vi kan gi Jehova, er at vi lever på en måte som gjør hans hjerte glad.

Forslag til bibellesning i juli: