Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Undervis barna dine

Har du noen gang følt deg utenfor?

Har du noen gang følt deg utenfor?

EN SOM blir holdt utenfor, er en som andre ikke vil ha med i gjengen sin. Kanskje han eller hun har en annen hudfarge, kommer fra et annet land eller sier og gjør ting på en annen måte. Føler du deg av og til utenfor?  *

Nå skal vi snakke litt om en mann som følte seg utenfor. Han het Mefibosjet. La oss se på hvem han var, og hvorfor han følte det som han gjorde. Hvis du av og til føler deg utenfor, kan du lære mye av Mefibosjet.

Mefibosjet var sønnen til Jonatan, Davids gode venn. Før Jonatan døde i krig, hadde han sagt til David: ’Vær snill mot barna mine.’ David ble konge. Flere år senere husket han det Jonatan hadde sagt, og Mefibosjet levde fortsatt. Da Mefibosjet var liten, skjedde det en alvorlig ulykke med ham. Resten av livet kunne han nesten ikke gå. Kan du tenke deg hvorfor han kan ha følt seg utenfor? 

David ville gjerne være snill mot sønnen til Jonatan. Han sørget derfor for at Mefibosjet fikk et sted å bo i Jerusalem i nærheten av der han selv bodde, og for at han fikk spise ved bordet hans. David gav ham også tjenere – en mann som het Siba, og sønnene og tjenerne hans. David viste virkelig sønnen til Jonatan stor ære! Men vet du hva som skjedde? 

David fikk problemer i familien sin. Absalom, en av sønnene hans, vendte seg mot ham og prøvde å bli konge. David måtte flykte for livet. Mefibosjet ville gjerne ha blitt med  da mange andre drog sammen med David. Disse vennene til David visste at det var han som hadde retten til å være konge. Men Mefibosjet kunne ikke bli med, for han kunne nesten ikke gå.

Så sa Siba til David at grunnen til at Mefibosjet ikke var blitt med, var at Mefibosjet egentlig ønsket å bli konge selv. David trodde på den løgnen! Derfor gav han hele Mefibosjets eiendom til Siba. David vant snart striden mot Absalom og kom tilbake til Jerusalem. Nå fikk David høre Mefibosjet selv fortelle om hva som hadde skjedd. David bestemte at Mefibosjet og Siba skulle dele på eiendommen. Hva tror du Mefibosjet gjorde? 

Han begynte ikke å klage på at det som David hadde bestemt, var urettferdig. Mefibosjet visste at kongen trengte ro for å få gjort jobben sin på en god måte. Han sa derfor at Siba kunne beholde hele eiendommen. Det Mefibosjet var mest opptatt av, var at Jehovas tjener David var tilbake i Jerusalem som konge.

Mefibosjet hadde det ikke lett. Han følte seg ofte utenfor. Men Jehova var glad i ham og passet på ham. Hva kan vi lære av dette? – Selv om vi gjør det som er rett, kan det være at noen lyver om oss. Jesus sa: «Om verden hater dere, vet dere at den har hatet meg før den hatet dere.» Folk gikk jo så langt at de drepte Jesus! Vi kan være sikre på at hvis vi gjør det som er rett, vil den sanne Gud, Jehova, være glad i oss – og det vil hans Sønn, Jesus, også.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.