Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  april 2011

Jesus – hvorfor han døde

Jesus – hvorfor han døde

«Menneskesønnen er kommet for å . . . gi sin sjel [eller sitt liv] som en løsepenge i bytte for mange.» – MARKUS 10:45.

JESUS visste hva han hadde i vente. Han var klar over at han ikke kom til å leve et fredelig liv. Tvert imot, han visste at han skulle miste livet under tragiske omstendigheter mens han var i 30-årene, og han var fullt ut forberedt på å møte døden.

Bibelen legger stor vekt på Jesu død. Et oppslagsverk sier at Jesu død blir direkte omtalt omkring 175 ganger i De kristne greske skrifter, eller Det nye testamente. Men hvorfor måtte Jesus lide og dø? Det er viktig å vite det, for Jesu død kan ha stor betydning for vårt liv.

Hva Jesus hadde i vente

I løpet av sitt siste leveår gjorde Jesus flere ganger sine disipler oppmerksom på de lidelser og den død som ventet ham. Da han var på vei til Jerusalem for å feire sin siste påske, sa han til de tolv apostlene: «Menneskesønnen skal bli overgitt til overprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham til mennesker av nasjonene, og de skal gjøre narr av ham og spytte på ham og piske ham og drepe ham.» * (Markus 10:33, 34) Hvordan kunne han være så sikker på hva som skulle skje med ham?

Jesus var godt kjent med de mange profetiene i De hebraiske skrifter som forutsa hvordan hans liv skulle ende. (Lukas 18:31–33) Tenk over noen av disse profetiene og hvordan de ble oppfylt, slik det framgår av de følgende skriftstedene:

Messias skulle bli . . .

Disse og mange andre profetier ble oppfylt på Jesus. Han kunne ikke på noen måte ha arrangert dette selv. Oppfyllelsen av alle disse profetiene om Jesus viser at han virkelig var sendt av Gud. *

Men hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Jesus døde for at viktige stridsspørsmål skulle bli avgjort

Jesus var klar over hvilke stridsspørsmål av universell betydning som var blitt reist i Edens hage. Adam og Eva lot seg påvirke av en opprørsk åndeskapning og valgte å være ulydige mot Gud. Deres opprør reiste tvil om hvorvidt Gud utøvde sitt overherredømme med rette. Det at de syndet, reiste også tvil om hvorvidt noe menneske ville vise seg å være trofast mot Gud under prøve. – 1. Mosebok 3:1–6; Job 2:1–5.

 Jesus gav det best mulige svar på begge disse spørsmålene – både det som gjaldt Jehovas overherredømme, og det som gjaldt menneskers ulastelighet. Ved å være fullkomment lydig «helt til døden . . . på en torturpæl» forsvarte Jesus Guds overherredømme. (Filipperne 2:8) Jesus beviste også at et fullkomment menneske kunne være fullkomment ulastelig mot Jehova til tross for de alvorligste prøvelser.

Jesus døde for å løskjøpe menneskene

Profeten Jesaja forutsa at den lovte Messias ved sine lidelser og sin død skulle skaffe til veie soning for menneskenes synder. (Jesaja 53:5, 10) Jesus hadde en klar forståelse av dette, og han gav villig «sin sjel som en løsepenge i bytte for mange». (Matteus 20:28) Hans offerdød åpnet veien for at ufullkomne mennesker kunne få et godt forhold til Jehova og bli utfridd av synd og død. Jesu død gjør det mulig for oss mennesker å få tilbake det Adam og Eva mistet – utsikter til å leve evig på jorden under fullkomne forhold. * – Åpenbaringen 21:3, 4.

Hva du kan gjøre

I denne artikkelserien har vi undersøkt hva Bibelen sier om Jesus – hvor han kom fra, hvordan han levde, og hvorfor han døde. Det å få kjennskap til slike sannheter om Jesus kan bety mer enn at man får ryddet av veien feilaktige oppfatninger om ham. Ved å handle i samsvar med denne kunnskapen kan vi oppnå velsignelser – et bedre liv nå og evig liv i framtiden. Bibelen forteller hva vi må gjøre:

  • Lær mer om Jesus Kristus og hans rolle i forbindelse med Jehovas hensikt. – JOHANNES 17:3.

  • Vis tro på Jesus, og vis ved din livsførsel at du tar imot ham som din Frelser. – JOHANNES 3:36; APOSTLENES GJERNINGER 5:31.

  • Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg med å lære mer om Jesus Kristus, Guds «enbårne Sønn», som vi kan oppnå «evig liv» gjennom. – Johannes 3:16.

^ avsn. 5 Jesus omtalte ofte seg selv som «Menneskesønnen». (Matteus 8:20) Dette uttrykket viser ikke bare at han fullt ut var menneske, men også at han var den «menneskesønn» som det var skrevet om i bibelske profetier. – Daniel 7:13, 14.

^ avsn. 13 Flere opplysninger om profetier som ble oppfylt på Jesus, finnes i tilleggsartikkelen «Jesus Kristus – den lovte Messias» i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 17 Flere opplysninger om verdien av Jesu offerdød finnes i kapittel 5, «Gjenløsningen – Guds største gave», i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?