Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jesus – hvor han kom fra

Jesus – hvor han kom fra

«[Pilatus] gikk inn i stattholderens palass igjen og sa til Jesus: ’Hvor er du fra?’ Men Jesus gav ham ikke noe svar.» – JOHANNES 19:9.

DEN romerske stattholderen Pontius Pilatus stilte dette spørsmålet da han skulle dømme Jesus. * Pilatus visste hvilken del av Israel Jesus kom fra. (Lukas 23:6, 7) Han visste også at Jesus slett ikke var et helt vanlig menneske. Lurte Pilatus på om Jesus hadde levd før? Var denne hedenske herskeren virkelig villig til å godta sannheten og handle i samsvar med den? Uansett hvordan det forholdt seg, nektet Jesus å svare, og det ble snart tydelig at Pilatus var mer opptatt av sin egen karriere enn av hva som var sant og rettferdig. – Matteus 27:11–26.

De som oppriktig ønsker å vite hvor Jesus kom fra, kan lett få klarhet i det ved å lese hva Bibelen sier om dette. Tenk over følgende:

Hvor han ble født

Jesus ble født under enkle forhold i landsbyen Betlehem i Judea. Beregninger gjort i nyere tid viser at det skjedde tidlig på høsten i det som nå kalles år 2 fvt. Fordi keiser Augustus hadde gitt befaling om at folk skulle registreres, måtte Jesu høygravide mor, Maria, og hennes mann, Josef, reise til Betlehem, hvor Josefs slekt kom fra. De fant ikke husrom i den overfylte landsbyen og måtte derfor overnatte i en stall. Der ble Jesus født og lagt i en krybbe. – Lukas 2:1–7.

Flere hundre år tidligere hadde en bibelsk profeti forutsagt hvor Jesus skulle bli født: «Du, Betlehem Efrata, som er for liten til å befinne deg blant Judas tusener, fra deg skal den som skal bli hersker i Israel, utgå.» * (Mika 5:2) Landsbyen Betlehem var tydeligvis så liten at den ikke ble tatt med i listene over byene i Judas område. Den skulle likevel få en helt spesiell ære. Den lovte Messias, eller Kristus, skulle komme fra Betlehem. – Matteus 2:3–6; Johannes 7:40–42.

Hvor han vokste opp

Etter et kort opphold i Egypt flyttet Jesu familie til Nasaret, en by i provinsen Galilea som lå omkring ti mil nord for Jerusalem. Jesus var da under tre år gammel. Her, i dette maleriske området, hvor bønder, gjetere og fiskere utøvde sitt yrke, vokste Jesus opp i en stor familie, sannsynligvis i beskjedne kår. – Matteus 13:55, 56.

Flere hundre år i forveien hadde Bibelen forutsagt at Messias skulle være «en nasareer».  Evangelieskribenten Matteus sier at Jesu familie bosatte seg i «Nasaret, så det kunne bli oppfylt, det som ble talt gjennom profetene: ’Han skal bli kalt en nasareer’». (Matteus 2:19–23) Det ser ut til at betegnelsen «nasareer» er beslektet med det hebraiske ordet for «skudd» eller «spire». Matteus refererte tydeligvis til en profeti i Jesajas bok der Messias ble omtalt som «et skudd» fra Isais røtter, noe som betydde at Messias skulle være en etterkommer av Isai, kong Davids far. (Jesaja 11:1) Jesus var virkelig en etterkommer av Isai gjennom David. – Matteus 1:6, 16; Lukas 3:23, 31, 32.

Hvor han opprinnelig kom fra

Bibelen lærer at Jesu liv begynte lenge før han ble født i en stall i Betlehem. I Mikas profeti, som er sitert tidligere, sies det videre at «han har sin opprinnelse i de tidligste tider, i den uavgrensede tids dager». (Mika 5:2) Som Guds førstefødte Sønn var Jesus en åndeskapning i himmelen før han ble født som menneske på jorden. Jesus sa selv: «Jeg er kommet ned fra himmelen.» (Johannes 6:38; 8:23) Hvordan var dette mulig?

Ved hjelp av hellig ånd utførte Jehova Gud det mirakel å overføre sin himmelske Sønns liv til den jødiske jomfruen Marias morsliv, slik at han kunne bli født som et fullkomment menneske. * Det er ikke vanskelig for Den Allmektige Gud å utføre et slikt mirakel. Den engelen som forklarte Maria hva som skulle skje, sa det på denne måten: «Ingen erklæring vil være umulig for Gud.» – Lukas 1:30–35, 37.

Bibelen forteller oss mer enn bare hvor Jesus kom fra. De fire evangeliene – Matteus, Markus, Lukas og Johannes – forteller også mye om hvordan han levde.

^ avsn. 3 Du finner flere opplysninger om arrestasjonen av Jesus og rettssaken mot ham i artikkelen «Tidenes mest skandaløse rettsprosess» på sidene 18–22 i dette bladet.

^ avsn. 6 Efrata (eller Efrat) er etter alt å dømme et tidligere navn på Betlehem. – 1. Mosebok 35:19.

^ avsn. 10 Jehova er Guds navn, slik det er åpenbart i Bibelen.