Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Våre lesere spør . . .

Vil alle få samme mulighet til å lære om Gud?

Vil alle få samme mulighet til å lære om Gud?

Da Jesus ble spurt om hvilket bud som var det største, svarte han: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matteus 22:37) Men før folk kan elske Gud, må de tilegne seg nøyaktig kunnskap om ham. (Johannes 17:3) Vil alle få samme mulighet til å tilegne seg slik kunnskap?

Den viktigste kilden til kunnskap om Gud er Bibelen. (2. Timoteus 3:16) Mange lever i samfunn hvor Bibelen er lett tilgjengelig. De får kanskje også gjentatte tilbud om å skaffe seg nøyaktig kunnskap om Gud ved hjelp av et personlig bibelstudium. (Matteus 28:19) Noen barn blir oppdratt av kjærlige kristne foreldre, som hver dag gir dem mulighet til å lære om Gud. – 5. Mosebok 6:6, 7; Efeserne 6:4.

Andre lever imidlertid under mindre gunstige forhold. Noen har vokst opp i familier som har vært preget av mishandling og omsorgssvikt der foreldrene ikke har vist dem naturlig hengivenhet. (2. Timoteus 3:1–5) De som har vokst opp i et slikt miljø, synes kanskje det er vanskelig å betrakte Gud som en kjærlig himmelsk Far. Mange har ikke hatt mulighet til å få tilstrekkelig skolegang, noe som reduserer deres evne til å lese Bibelen. Andre igjen er blitt forblindet av falske religiøse læresetninger, eller er vokst opp i familier, samfunn eller land der arbeidet med å undervise folk i Bibelens sannhet ikke er tillatt. (2. Korinter 4:4) Fratar slike forhold disse menneskene muligheten til å lære om Gud og elske ham?

Jesus var klar over at de utfordringer noen mennesker møter, ville gjøre det vanskelig for dem å lære å elske Gud og gjøre hans vilje. (Matteus 19:23, 24) Men han minnet disiplene sine om at selv om noen hindringer virker uovervinnelige for mennesker, ’er alt mulig for Gud’. – Matteus 19:25, 26.

Tenk over dette: Jehova Gud har sørget for at hans Ord, Bibelen, er tidenes mest utbredte bok. Bibelen har forutsagt at det gode budskap om Gud og hans hensikt med jorden skal bli forkynt på «hele den bebodde jord». (Matteus 24:14) I dag forkynner Jehovas vitner det gode budskap i over 230 land og øysamfunn, og de framstiller bibelsk litteratur på omkring 500 språk. Selv de som ikke har mulighet til å lese Bibelen, kan lære mye om den sanne Gud ved å iaktta de ting han har skapt. – Romerne 1:20.

Guds Ord sier dessuten: «Jehova ransaker alle hjerter, og enhver tilbøyelighet i tankene legger han merke til. Hvis du søker ham, vil han la seg finne av deg.» (1. Krønikebok 28:9) Så selv om Jehova ikke lover at hvert enkelt menneske skal få den samme muligheten, forsikrer han oss om at alle oppriktige mennesker vil få en mulighet. Han vil til og med sørge for at de som aldri har fått lære om ham, vil få muligheten til det ved hjelp av en oppstandelse til liv i en rettferdig, ny verden. – Apostlenes gjerninger 24:15.