Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Nøkler til et lykkelig familieliv

Hvordan «overleve» det første året som gift

Hvordan «overleve» det første året som gift

Han sier: «Jeg er overrasket over at min kone og jeg er så forskjellige! Jeg liker for eksempel å stå tidlig opp, men hun liker å være lenge oppe om kvelden. Jeg blir ikke klok på humørsvingningene hennes! Og en annen ting: Når jeg lager mat, kritiserer hun spesielt det at jeg tørker av hendene på oppvaskhåndkleet.»

Hun sier: «Mannen min er en mann av få ord. Men jeg er vant til min familie, der vi snakker mye, særlig under måltidene. Og når mannen min lager mat, bruker han det samme håndkleet til å tørke oppvasken med som han bruker til å tørke av hendene på! Det irriterer meg! Hvorfor er det så vanskelig å forstå seg på menn? Hvordan får man egentlig et lykkelig ekteskap?»

HAR du som nygift møtt lignende utfordringer? Ser det ut til at din ektefelle plutselig har fått feil og svakheter som han eller hun ikke hadde da dere hadde følge? Hvordan kan du redusere virkningen av de «dagligdagse problemer som gifte mennesker vil få»? – 1. Korinter 7:28, Today’s English Version.

Forvent ikke at du og din ektefelle skal være eksperter på det å være gift bare fordi dere har giftet dere. Da du var enslig, tilegnet du deg kanskje verdifulle sosiale ferdigheter, og de kan ha forbedret seg i den tiden da dere hadde følge. Men ekteskapet vil sette disse ferdighetene på prøve på nye måter og sannsynligvis kreve at du tilegner deg flere ferdigheter. Kommer du til å gjøre feil? Helt sikkert. Kan du tilegne deg de ferdighetene du trenger? Ja, så absolutt!

Den beste måten å forbedre ferdigheter innen et bestemt område på er å rådføre seg med en ekspert og så følge de rådene han gir. Den fremste ekspert på ekteskapet er Jehova Gud. Det er tross alt han som har skapt oss med et ønske om å bli gift. (1. Mosebok 2:22–24) Legg merke til hvordan hans Ord, Bibelen, kan hjelpe deg til å takle utfordringer og tilegne deg de ferdigheter du trenger for at ekteskapet ditt skal vare lenger enn det første året.

FERDIGHET NR. 1. LÆR Å RÅDFØRE DERE MED HVERANDRE

Hvorfor er det en utfordring?

Keiji * er gift og bor i Japan. Han glemte av og til at de avgjørelser  han traff, også berørte hans kone. «Jeg takket ofte ja til invitasjoner uten først å snakke med henne», sier han. «Senere kunne jeg oppdage at det ikke var mulig for henne å holde disse avtalene.» Allen, som er gift og bor i Australia, sier: «Jeg følte at det var lite mandig å rådføre meg med min kone om ting.» Hans bakgrunn gjorde at dette var en utfordring. Slik var det også med Dianne, som bor i Storbritannia. Hun sier: «Jeg var vant til å spørre familien min til råds. Så til å begynne med rådførte jeg meg med dem og ikke med mannen min når jeg skulle treffe avgjørelser.»

Hva er løsningen?

Husk at Jehova Gud betrakter et ektepar som «ett kjød». (Matteus 19:3–6) I hans øyne er ditt forhold til din ektefelle langt viktigere enn ditt forhold til noen andre mennesker, din nærmeste familie og dine venner innbefattet! For å styrke ekteskapet er det nødvendig med god kommunikasjon.

En mann og hans kone kan lære mye av den måten Jehova Gud kommuniserte med Abraham på. Les for eksempel den samtalen som er gjengitt i 1. Mosebok 18:17–33. Legg merke til at Gud viste Abraham respekt på tre måter. (1) Han forklarte hva han hadde tenkt å gjøre. (2) Han lyttet til Abrahams synspunkter. (3) I den grad det var mulig, var han villig til å innrette sin handlemåte etter det Abraham bad om. Hvordan kan du følge dette mønsteret når du rådfører deg med din ektefelle?

PRØV DETTE: Når du drøfter ting med din ektefelle som vil berøre ham eller henne, så (1) fortell hvordan du kunne tenke deg å takle situasjonen, men presenter dine løsninger som forslag, ikke som endelige avgjørelser eller absolutte krav, (2) be din ektefelle om å si hva han eller hun mener, og erkjenn din ektefelles rett til å ha en annen mening, og (3) la din «rimelighet bli kjent» ved at du går med på det din ektefelle foretrekker, så sant det er mulig. – Filipperne 4:5.

FERDIGHET NR. 2. LÆR Å VÆRE TAKTFULL

Hvorfor er det en utfordring?

Avhengig av din familiebakgrunn eller kulturelle bakgrunn kan det være at du pleier å gi uttrykk for dine meninger ved å gå rett på sak, kanskje til og med litt bryskt. Liam, som bor i Europa, sier: «Der jeg kommer fra, kan folk virke taktløse. Den direkte måten jeg sa ting på, gjorde ofte min kone oppbrakt. Jeg måtte lære meg å være mildere.»

Hva er løsningen?

Ta ikke for gitt at din ektefelle liker å bli snakket til på samme måte som du er vant til. (Filipperne 2:3, 4) Det rådet apostelen Paulus gav en misjonær, er også nyttig for nygifte. Han skrev: «En Herrens slave trenger ikke å stride, men må være mild.» Det ordet  i den greske grunnteksten som her er oversatt med «mild», kan også gjengis med «taktfull». (2. Timoteus 2:24, fotnote) Takt er forståelse av hva som er passende å si eller gjøre i en situasjon, og evnen til å omgås andre på en mild måte, uten å vekke anstøt.

PRØV DETTE: Når du blir irritert på din ektefelle, så forestill deg at det ikke er ham eller henne du snakker med, men en god venn eller arbeidsgiveren din. Vil du fortsatt bruke det samme tonefallet eller velge de samme ordene? Tenk så over grunner til at din ektefelle fortjener å bli snakket til på en enda mer respektfull og taktfull måte enn din venn eller arbeidsgiver gjør. – Kolosserne 4:6.

FERDIGHET NR. 3. LÆR Å TILPASSE DERE DERES NYE ROLLER

Hvorfor er det en utfordring?

En ektemann kan til å begynne med være litt klønete i sin måte å utøve lederskap på, eller en gift kvinne er kanskje ikke vant til å komme med forslag på en taktfull måte. Antonio, som er gift og bor i Italia, sier: «Far rådførte seg nesten aldri med mor før han traff avgjørelser i spørsmål som angikk familien. Så til å begynne med styrte jeg familien min som en monark.» Debbie, en gift kvinne i Canada, sier: «Jeg forlangte at mannen min skulle bli flinkere til å rydde opp etter seg. Men det så ut til at min sjefete måte å gripe saken an på, bare gjorde ham mer sta.»

Hva er løsningen for en ektemann?

Noen ektemenn blander sammen det Bibelen sier om at kvinnen skal underordne seg, med det den sier om at barn skal være lydige mot sine foreldre. (Kolosserne 3:20; 1. Peter 3:1) Bibelen sier at en ektemann skal «holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød». Den sier ikke det samme om forholdet mellom foreldre og barn. (Matteus 19:5) Jehova beskriver en hustru som et motstykke til mannen; hun skulle utfylle ham. (1. Mosebok 2:18) Han omtaler aldri et barn som et motstykke til en forelder. Hva mener du – hvis en mann behandler sin kone som  et barn, kan det da sies at han viser respekt for ekteskapsordningen?

Guds Ord oppfordrer deg faktisk til å behandle din kone på samme måte som Jesus behandler den kristne menighet. Du kan gjøre det lettere for din kone å betrakte deg som sitt hode hvis du (1) ikke forventer at hun straks og uten videre skal underordne seg, og hvis du (2) elsker henne som ditt eget legeme, også når det oppstår vanskeligheter. – Efeserne 5:25–29.

Hva er løsningen for en hustru?

Erkjenn at nå er mannen din det hode Gud har satt over deg. (1. Korinter 11:3) Hvis du viser respekt for mannen din, viser du respekt for Gud. Hvis du avviser din manns lederskap, viser du ikke bare hva du mener om mannen din, men også hva du mener om Gud og hans krav. – Kolosserne 3:18.

Når dere tar opp et problem, må du lære å angripe problemet – ikke din mann som person. Dronning Ester, for eksempel, ønsket at hennes ektemann, kong Ahasverus, skulle rette på en urettferdighet som var blitt begått. Istedenfor å angripe ham personlig uttrykte hun seg på en taktfull måte. Mannen hennes godtok det forslaget hun kom med, og gjorde til slutt det som var riktig. (Ester 7:1–4; 8:3–8) Det er mer sannsynlig at mannen din skal lære å elske deg høyt, hvis du (1) gir ham tid til å mestre sin nye rolle som familieoverhode, og hvis du (2) behandler ham respektfullt, også når han gjør feil. – Efeserne 5:33.

PRØV DETTE: Istedenfor å merke deg alle de forandringer du synes din ektefelle bør gjøre, kan du tenke over alle de forandringer du selv trenger å gjøre. Til deg som ektemann: Når du gjør din kone oppbrakt ved den måten du utøver eller lar være å utøve lederskap på, så spør henne hva du kan gjøre for å forbedre deg, og skriv så ned de forslagene hun kommer med. Til deg som hustru: Når mannen din føler at han ikke blir vist respekt, så spør ham hva du kan gjøre for å forbedre deg, og merk deg de forslagene han kommer med.

Ha rimelige forventninger

Å lære hvordan man skal ta vare på et lykkelig, likevektig forhold i ekteskapet, er nesten som å lære å sykle. Før du kan bli en erfaren syklist, må du regne med å velte noen ganger. Du bør på lignende måte regne med å gjøre noen tabber mens du lærer hvordan det er å leve i et ekteskap.

Bevar din humoristiske sans. Ta din ektefelles bekymringer på alvor, men lær deg å le av dine egne bommerter. Grip fatt i mulighetene til å glede din ektefelle i løpet av det første året dere er gift. (5. Mosebok 24:5) La framfor alt Guds Ord være en rettesnor i forholdet. Da vil de ekteskapelige bånd bli sterkere for hvert år som går.

^ avsn. 9 Noen av navnene er forandret.

SPØR DEG SELV . . .

  • Har jeg gjort min ektefelle til min nærmeste fortrolige, eller foretrekker jeg å rådføre meg med andre?

  • Hva har jeg rent konkret gjort i løpet av de siste 24 timene som viser at jeg elsker og respekterer min ektefelle?