Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  juli 2010

Hva det innebærer å kjenne Guds navn

Hva det innebærer å kjenne Guds navn

HAR navnet ditt en bestemt betydning? I noen deler av verden er det vanlig å gi barn navn som betyr noe helt bestemt. Det navnet foreldrene velger, kan gjenspeile deres trosoppfatning og verdinormer eller de forhåpninger og drømmer de har for barnets framtid.

Den skikk å gi navn med en dyp betydning er ikke ny. I bibelsk tid gav man vanligvis navn på bakgrunn av navnets betydning. Navn kunne gi en indikasjon på en persons forventede rolle i livet. Da Jehova fortalte David om den framtidige rolle hans sønn Salomo skulle spille, sa Han: «Salomo [fra et rotord som betyr «fred»] skal hans navn bli, og fred og ro skal jeg skjenke Israel i hans dager.» – 1. Krønikebok 22:9.

Noen ganger gav Jehova en person som skulle få en ny rolle, et nytt navn. Abrahams barnløse kone fikk navnet Sara, som betyr «fyrstinne». Hvorfor fikk hun det navnet? Jehova sa: «Jeg vil velsigne henne og også gi deg en sønn ved henne; og jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til nasjoner; konger over folkeslag skal komme fra henne.» (1. Mosebok 17:16) Det er tydelig at for å forstå hvorfor Sara fikk et nytt navn, må man forstå hvilken ny rolle hun fikk.

Hva med det viktigste av alle navn – Jehova? Hva betyr det? Da Moses spurte Gud om hans navn, svarte Han: «Jeg skal vise meg å være hva jeg skal vise meg å være.» (2. Mosebok 3:14) Rotherhams oversettelse gjengir dette slik: «Jeg Skal Bli hva som helst jeg ønsker.» Jehovas navn åpenbarer at han er en Gud som påtar seg utallige roller. For å bruke en enkel illustrasjon: En mor må kanskje fylle mange roller hver dag i sin omsorg for barna sine – hun må for eksempel være sykepleier, kokk eller lærer – alt etter behov. Slik er det også med Jehova, selv om det naturligvis er på et mer opphøyd plan. For å gjennomføre sin kjærlige hensikt med menneskene kan Jehova bli det han måtte ønske for å fylle den rolle det måtte være behov for. Å kjenne Jehovas navn innebærer å vise respekt og takknemlighet for hans mange roller.

De vakre sidene ved Guds personlighet er sørgelig nok skjult for dem som ikke virkelig kjenner hans navn. Men ved å studere Bibelen kan du forstå og sette pris på Jehovas roller som klok Veileder, mektig Frelser og gavmild Forsørger, for bare å nevne noen. Selve betydningen av Guds navn, Jehova, er absolutt ærefryktinngytende.

Det kan imidlertid ofte være en utfordring å lære Guds navn å kjenne. Den neste artikkelen viser hvorfor.