Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Undervis barna dine

De som skrev om Jesus

De som skrev om Jesus

LIKER du at vi leser sammen om Jesus? – * Noen blir overrasket over å høre at Jesus ikke skrev noe av det som står i Bibelen. Men åtte av bibelskribentene forteller oss mye om ham. Alle disse levde samtidig med Jesus, og de forteller oss hva han lærte. Kan du navnene på alle åtte? – Det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De fire andre er Peter, Jakob, Judas og Paulus. Hva vet du om disse skribentene? –

La oss først snakke litt om tre av skribentene, som også var blant de tolv apostlene til Jesus. Kan du navnene på disse tre? – Peter, Johannes og Matteus. Peter skrev to brev til andre kristne. Han fortalte dem om ting som han visste at Jesus hadde gjort og sagt. La oss slå opp 2. Peter 1:16–18 i Bibelen og lese Peters beskrivelse av hvordan det var da han hørte Jehova Gud snakke til Jesus fra himmelen. – Matteus 17:5.

Apostelen Johannes skrev fem av bøkene i Bibelen. Han lå til bords ved siden av Jesus den siste gangen disiplene spiste sammen med sin Herre. Johannes var også sammen med Jesus da Han døde. (Johannes 13:23–26; 19:26) Johannes skrev én av de fire bibelske beretningene om Jesu liv som kalles evangeliene. Han skrev også ned den åpenbaringen som Jesus gav ham, og de tre brevene i Bibelen som har fått sitt navn etter Johannes. (Åpenbaringen 1:1) Den tredje bibelskribenten som ble en av Jesu apostler, var Matteus. Han hadde vært skatteoppkrever, en som krevde inn skatt.

To andre bibelskribenter kjente Jesus av en spesiell grunn. De var to av hans yngre halvbrødre, og de var også barn av Josef og Maria. (Matteus 13:55) Til å begynne med ble de ikke disipler av Jesus. De syntes til og med at han var litt rar fordi han var så ivrig etter å forkynne. (Markus 3:21) Hvem var disse brødrene? – Den ene var Jakob. Han har skrevet den bibelske boken Jakob. Den andre var Judas. Han har skrevet den bibelske boken Judas. – Judas 1.

To andre som har skrevet om Jesu liv, er Markus og Lukas. Markus’ mor, Maria, hadde et stort hus i Jerusalem, hvor de første kristne møttes. En av dem var apostelen Peter. (Apostlenes gjerninger 12:11, 12) Flere år tidligere, den kvelden da Jesus feiret sin siste påske sammen med apostlene sine, kan det ha vært Markus som fulgte etter dem da de gikk til en hage som het Getsemane. Da Jesus ble arrestert, forsøkte noen soldater å gripe Markus, men han kom seg unna uten linkledningen sin. – Markus 14:51, 52.

Lukas var en velutdannet mann. Han var lege og ble tydeligvis en disippel først etter at Jesus var død. Lukas ble en av apostelen Paulus’ reisefeller, og etter at han hadde studert Jesu liv nøye, skrev han en tydelig, nøyaktig beretning  om det. Senere skrev han også den bibelske boken Apostlenes gjerninger. – Lukas 1:1–3; Apostlenes gjerninger 1:1.

Paulus er den åttende bibelskribenten som skrev om Jesus. Han hadde studert hos den berømte lovlæreren Gamaliel. Paulus, som da ble kalt Saulus, hadde vokst opp blant fariseere og var blitt undervist av dem. Han hatet disiplene til Jesus og var med på å få dem drept. (Apostlenes gjerninger 7:58 til 8:3; 22:1–5; 26:4, 5) Vet du hvordan Paulus fikk vite sannheten om Jesus? –

Jo, Paulus var på vei til Damaskus for å arrestere Jesu disipler da han plutselig ble slått med blindhet av et strålende lys fra himmelen. Han hørte en røst som spurte ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det var Jesus som snakket! Han sa til Paulus at han skulle gå inn i Damaskus. Så sendte Jesus sin disippel Ananias av sted for å snakke med Paulus, og Paulus ble en disippel av Jesus. (Apostlenes gjerninger 9:1–18) Paulus skrev 14 av bøkene i Bibelen – fra Romerne til og med Hebreerne.

Har du begynt å lese de bøkene i Bibelen som handler om Jesus, eller fått noen til å lese dem for deg? – Noe av det beste du kan gjøre, er å begynne å lese det Bibelen forteller om Jesus, allerede nå, mens du er ung.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.