SYNES du at det noen ganger er vanskelig å være lydig? – * Det er i så fall ikke så rart. Alle synes av og til at det er vanskelig. Visste du at til og med Jesus måtte lære å være lydig? –

Vet du hvem alle barn bør være lydige mot? – Ja, mot faren og moren sin. «Vær lydige mot deres foreldre i forening med Herren», sier Bibelen. (Efeserne 6:1) Hvem er Jesu far? – Det er Jehova Gud. Han er vår Far også. (Matteus 6:9, 10) Men hvis du svarte at Josef var faren til Jesus, og at Maria var moren hans, så er også det riktig. Vet du hvordan de ble foreldrene hans? –

Engelen Gabriel sa til Maria at hun skulle bli mor selv om hun ikke hadde hatt seksuell omgang med noen mann. Ved hjelp av et stort mirakel gjorde Jehova det slik at hun ble gravid. Gabriel forklarte Maria: «Kraft fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også det som blir født, kalles hellig, Guds Sønn.» – Lukas 1:30–35.

Gud tok sin Sønns liv fra himmelen og førte det inn i kroppen til Maria. Dette livet begynte å vokse inni henne, slik andre babyer gjør inni moren sin. Omtrent ni måneder senere ble Jesus født. I mellomtiden giftet Josef seg med Maria, og folk flest trodde at det var Josef som var faren til Jesus. Josef var i virkeligheten Jesu adoptivfar. Så Jesus hadde på en måte to fedre!

Da Jesus var bare tolv år, gjorde han noe som viste hvor glad han var i sin himmelske Far, Jehova. På den tiden reiste Jesu familie den lange veien til Jerusalem for å feire påske, slik de pleide å gjøre. Etterpå, på vei hjem til Nasaret, la ikke Josef og Maria merke til at Jesus ikke var sammen med dem. Lurer du på hvordan de kunne ha glemt ham? –

På det tidspunktet hadde Josef og Maria fått flere barn. (Matteus 13:55, 56) De reiste sannsynligvis også sammen med noen slektninger – for eksempel Jakob og Johannes og faren deres, Sebedeus, og moren deres, Salome, som kanskje var søsteren til Maria. Så Maria kan ha trodd at Jesus var sammen med noen av slektningene i reisefølget. – Matteus 27:56; Markus 15:40; Johannes 19:25.

Da Josef og Maria oppdaget at Jesus ikke var der, skyndte de seg tilbake til Jerusalem. De lette febrilsk etter sønnen sin. Den tredje dagen fant de ham i templet. Maria sa til ham: «Hvorfor har du handlet slik mot oss? Se, din far og jeg har lett fortvilt etter deg.» Men Jesus svarte: «Hvorfor måtte dere lete etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?» – Lukas 2:45–50.

Synes du det var galt av Jesus å svare moren sin på den måten? – Foreldrene  hans visste jo at han var veldig glad i å tilbe Gud i hans hus. (Salme 122:1) Så var det ikke bare naturlig at Jesus tenkte at det første stedet de ville lete etter ham, var i Guds tempel? – Senere tenkte Maria stadig på det Jesus hadde sagt.

Hvordan oppførte Jesus seg mot Josef og Maria? – Bibelen sier: «[Jesus] drog ned sammen med dem og kom til Nasaret, og han fortsatte å underordne seg under dem.» (Lukas 2:51, 52) Hva kan vi lære av Jesu eksempel? – Jo, at vi også må være lydige mot foreldrene våre.

Men det var ikke alltid lett for Jesus å være lydig – ikke engang mot sin himmelske Far.

Natten før Jesus døde, spurte han Jehova om Han ville ombestemme seg når det gjaldt det Han hadde bedt Jesus om å gjøre. (Lukas 22:42) Men Jesus var lydig mot Gud selv om det ikke var lett. Bibelen sier at «han [lærte] lydighet av de ting han led». (Hebreerne 5:8) Tror du vi også kan lære å være lydige, til og med når det kan være vanskelig? –

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.