Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Våre lesere spør . . .

Må man tro på treenighetslæren for å være en kristen?

Må man tro på treenighetslæren for å være en kristen?

En lærebok for gymnaselever i Danmark, Danske Verdensreligioner – Kristendom, utgitt i 2007, omtaler Jehovas vitner som en kristen minoritet som følger Bibelen nøye. Jehovas vitner er faktisk det tredje største trossamfunnet i Danmark.

En biskop i den danske folkekirken rettet imidlertid skarp kritikk mot forfatterens beslutning om å ta med vitnene i læreboken. Hvorfor? «Jeg har aldri truffet en teolog som betrakter [Jehovas vitner] som kristne,» sa biskopen. «De tror ikke på treenigheten, som er hjertet i den kristne tro.»

Forfatteren av boken, religionssosiologen Annika Hvithamar, påpeker at når man spør folk om hvorfor de er kristne, så svarer de svært sjelden at det er fordi de tror at Gud er en treenighet. Under overskriften «Er du en kristen?» sier læreboken dessuten: «Treenighetslæren er et av de vanskeligste spørsmålene i kristen teologi.» Den sier videre: «Det har alltid vært vanskelig å forklare uskolerte kristne hvorfor den kristne Gud er én Gud og ikke tre guder.»

«Treenighetslæren er et av de vanskeligste spørsmålene i kristen teologi»

Det Bibelen lærer om Gud og Jesus, er klart og enkelt. Det er ikke vanskelig å forstå. Man finner verken ordet «treenighet» eller den læren som ordet refererer til, i Guds Ord. Bibelen sier klart og tydelig at Jesus Kristus er Guds førstefødte Sønn. (Kolosserne 1:15) Den omtaler også Jesus som «mellommann mellom Gud og mennesker». (1. Timoteus 2:5) Om Faderen sier Bibelen: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» – Salme 83:18.

Jehovas vitner mener at det er helt nødvendig å tro på Jesus. (Johannes 3:16) De tar derfor Jesu befaling alvorlig: «Det står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.’» (Matteus 4:10) En som anstrenger seg for å følge Jesu befalinger, kan utvilsomt kalles en kristen.