Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Undervis barna dine

Sem så det onde i to verdener

Sem så det onde i to verdener

NOAHS sønn Sem overlevde enden på én verden og levde videre i en annen. Vet du hvorfor den første verden som Sem levde i, ble ødelagt, og hvordan han og resten av familien hans kunne leve videre i en annen verden? – * La oss snakke litt om dette.

Da Sem var ung, var «menneskets ondskap» stor, sier Bibelen. Menneskenes tanker var «onde hele tiden». Men vet du hva Gud gjorde med det? – Han sendte en vannflom over jorden som ødela den onde verden. Apostelen Peter skrev: «Datidens verden [ble] tilintetgjort da den ble oversvømt av vann.» – 1. Mosebok 6:5; 2. Peter 3:6.

Forstår du hvorfor Gud ødela den verden som var da? – Menneskene var onde, og tankene deres var «onde hele tiden». Jesus snakket om dette. «Før flommen,» sa han, var de opptatt av å ha det moro, ’å spise og drikke’ og ’å gifte seg og bli giftet bort’. Han sa videre: «De gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort.» – Matteus 24:37–39.

Hva var det disse menneskene ikke gav akt på, eller ikke brydde seg om? – Sems far, Noah, var «en rettferdighetens forkynner», men folk hørte ikke på det han sa. Noah hørte på Gud og bygde en ark, et flytende fartøy, som ville bevare ham og familien hans trygt gjennom vannflommen. Det var bare Noah, hans kone, sønnene deres – Sem, Kam og Jafet – og deres koner som gjorde det Gud ville at de skulle gjøre. De andre gjorde bare det de selv ville, og derfor ble de feid bort i vannflommen. – 2. Peter 2:5; 1. Peter 3:20.

Omkring et år etter at vannflommen begynte, gikk Sem og familien hans ut av arken på tørt land. Alle de onde menneskene var borte, men det forandret seg fort. Kanaan, sønnen til Sems bror Kam, gjorde noe som var så ille at Noah sa: «Forbannet være Kanaan.» Nimrod, en av sønnesønnene til Kam, var også ond. Han var ulydig mot den sanne Gud, Jehova. Han sa til folk at de skulle bygge et høyt tårn, som ble kalt Babels tårn, for at de selv skulle bli  berømt. Hva tror du Sem og faren hans syntes om dette? – 1. Mosebok 9:25; 10:6–10; 11:4, 5.

De ble lei seg, og det ble Jehova også. Vet du hva Jehova gjorde? – Han forvirret folkets språk, slik at de ikke kunne forstå hverandre. Det førte til at de var nødt til å slutte å bygge, og de måtte dra hver sin vei sammen med dem som snakket det samme språket som dem selv. (1. Mosebok 11:6–9) Men Gud forandret ikke språket til Sem og familien hans. Derfor kunne de bo i nærheten av hverandre og hjelpe hverandre til å tjene Gud. Har du noen gang tenkt på hvor lenge Sem tjente Jehova? –

Sem levde til han ble 600 år. Han levde i 98 år før vannflommen og i 502 år etterpå. Vi kan være sikker på at han hjalp Noah med å bygge arken og advare folk om den vannflommen som skulle komme. Men hva tror du Sem gjorde i de over 500 årene han levde etter vannflommen? – Noah omtalte Jehova som «Sems Gud». Sem må ha fortsatt å tjene Jehova og hjelpe medlemmene av sin egen familie til å gjøre det samme. Senere kom Sems familie også til å omfatte Abraham, Sara og Isak. – 1. Mosebok 9:26; 11:10–31; 21:1–3.

Tenk nå på hvordan verden er i dag. Den er blitt enda mer ond enn den var på Sems tid. Hva kommer til å skje med den? – Bibelen sier at den «forsvinner». Men legg merke til dette løftet: «Den som gjør Guds vilje, blir for evig.» Så hvis vi gjør Guds vilje, kan vi være blant dem som får komme inn i Guds nye verden. Da kan vi med Guds hjelp være lykkelige og leve evig på jorden. – 1. Johannes 2:17; Salme 37:29; Jesaja 65:17.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.