Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  August 2009

God religion fremmer høye moralnormer

God religion fremmer høye moralnormer

GOD religion har en positiv virkning på vår tenkemåte og vår oppførsel. Den hjelper oss i vår kamp for å gjøre det som er rett, og får fram det beste i oss. Hvordan vet vi at god religion har en slik virkning?

Legg merke til hva apostelen Paulus skrev til de første kristne som bodde i den greske byen Korint i det første århundre. Innbyggerne i denne gamle byen var beryktet for sin umoralske livsstil. Paulus advarte: «Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» Så la han til: «Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.» (1. Korinter 6:9–11, NO 1978/85) Tenk på det – god religion hjalp noen som tidligere var uten moralnormer, til å bli rettskafne og moralsk rene tjenere for Gud!

Bibelen kommer imidlertid med denne advarselen: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.» – 2. Timoteus 4:3, Norsk Bibel 88/07.

Hvordan er det med de religionene du kjenner til? Forsvarer de Bibelens høye moralnormer? Eller utvanner de den klare veiledningen som finnes i Guds Ord, og forteller folk bare det som «klør i øret»?

Som en hjelp til å finne ut om en bestemt religion frambringer god frukt, kan du prøve å besvare disse spørsmålene.

TEMA: Ekteskap.

HVA BIBELEN LÆRER:

«Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.» – Hebreerne 13:4, NO 1978/85.

SPØRSMÅL:

Krever denne religionen av sine medlemmer at par som bor sammen, skal være lovformelig gift?

TEMA: Skilsmisse.

HVA BIBELEN LÆRER:

Da Jesus ble spurt om det i det hele tatt fantes noe grunnlag for skilsmisse, sa han: «Den som skiller seg fra sin hustru for annet enn ekteskapsbrudd, og tar en annen til ekte, han bryter ekteskapet.» – Matteus 19:9, Norsk katolsk oversettelse av Det nye testamente (1938).

SPØRSMÅL:

Respekterer denne religionen den veiledningen Jesus gav, ved å godta skilsmisse og gjengifte – men bare på grunnlag av umoral?

TEMA: Seksualmoral.

HVA BIBELEN LÆRER:

«Hold dere borte fra utukt! All den synd et menneske ellers kan gjøre, er noe utenfor kroppen; men den som driver utukt, synder mot sin egen kropp.» – 1. Korinter 6:18, «Ungdomsoversettelsen».

«Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med  kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.» – Romerne 1:26, 27, NO 2005.

SPØRSMÅL:

Lærer denne religionen at seksuell umoral, enten mellom en mann og en kvinne eller mellom to av samme kjønn, er en synd?

TEMA: Opprettholdelse av Bibelens normer blant egne medlemmer.

HVA BIBELEN LÆRER:

«Hvis en som går for å være en bror, er utuktig eller pengegrisk, en avgudsdyrker, baktaler, dranker eller røver, da må dere ikke ha samkvem med ham; ja, dere må ikke engang spise sammen med ham.» (1. Korinter 5:11, «Ungdomsoversettelsen») Hva skulle skje med dem som hevdet at de var kristne, men som syndet uten å angre? «Få da den onde bort fra dere!» sier Guds Ord. – 1. Korinter 5:13, NO 1978/85.

SPØRSMÅL:

Ekskluderer denne religionen dem som uten å angre ignorerer Bibelens normer?

Hvilken religion er kjent for å opprettholde Bibelens høye moralnormer?