Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Brooklyn Betel – 100 års historie

Brooklyn Betel – 100 års historie

ÅRET 1909 var et merkeår for byen New York. To nye broer ble åpnet, nemlig Queensboro Bridge mellom bydelen Queens og Manhattan og Manhattan Bridge mellom Manhattan og Brooklyn.

13–17 Hicks Street (1909–1918)

Det var også et merkeår for Jehovas vitner. Charles Taze Russell, president for Watch Tower Bible and Tract Society, Jehovas vitners juridiske selskap, hadde forstått at forkynnelsen av det gode budskap om Guds rike burde få et større omfang. (Matteus 24:14) Han mente at et viktig skritt i den forbindelse ville være å flytte Selskapets hovedkontor fra Pittsburgh i Pennsylvania til Brooklyn i New York. Det ble gjort forberedelser til flyttingen i 1908, og tidlig året etter ble den gjennomført.

Hvorfor flytte til Brooklyn?

De som tok ledelsen i forkynnelsesarbeidet den gangen, visste at en virkningsfull måte å utbre Bibelens sannhet på var å forkynne  evangeliet ved hjelp av prekener som ble trykt i aviser. I 1908 ble Russells ukentlige bibelske prekener trykt i elleve aviser med et samlet opplag på 402 000.

Russells avisprekener

Russell skrev imidlertid: «Brødre som kjenner avisbransjen, . . . forsikrer oss om at hvis de ukentlige prekenene utgikk fra et [mer sentralt sted], ville det antageligvis føre til at de ble publisert over hele USA, slik at det innen et år kanskje ville være hundrevis av aviser som trykte dem regelmessig.» Man prøvde derfor å finne ut hvilket sted som ville være mest gunstig med tanke på utvidelsen av forkynnelsesarbeidet.

117 Adams Street (1927 til i dag)

Hvorfor Brooklyn? Russell sa: «Etter å ha søkt Guds ledelse trakk vi den slutning at Brooklyn i New York, som har en stor befolkning . . . , og som er kjent som ’Kirkenes by’, av disse grunner vil være vårt best egnede senter for innhøstningsarbeidet.» Resultatene taler for seg selv. Etter kort tid var det 2000 aviser som trykte Russells prekener.

New York var også et godt valg av en annen grunn. I 1909 var det blitt opprettet avdelingskontorer i Storbritannia, Tyskland og Australia, og det skulle snart bli opprettet flere. Det var derfor fornuftig å plassere det internasjonale hovedkontoret i en havneby som også var et viktig vei- og jernbaneknutepunkt.

Hvorfor kalt Betel?

Det første hovedkontoret til Watch Tower Bible and Tract Society ble opprettet i 1880-årene, i Allegheny (nå en del av Pittsburgh) i Pennsylvania. Dette kontoret ble kalt Bibelhuset. I 1896 hadde det en stab på tolv medlemmer.

35 Myrtle Avenue (1920–1922)

Men da kontoret ble flyttet til Brooklyn i 1909, ble stabens nye boligbygning kalt  Betel. * Hvorfor Betel? Den eiendommen som Watch Tower Society kjøpte i 13–17 Hicks Street, hadde tilhørt den framstående presten Henry Ward Beecher og var kjent som Beecher Betel. Beechers tidligere bolig, som lå i 124 Columbia Heights, ble også kjøpt. The Watch Tower for 1. mars 1909 meldte: «Det er unektelig høyst bemerkelsesverdig at vi skulle få kjøpt det gamle Beecher Betel og så ved et tilfelle få kjøpt hans tidligere bolig. . . . Vi skal kalle det nye hjemmet ’Betel’ og det nye kontoret og den nye møtesalen ’Brooklyn-tabernaklet’. Disse navnene vil erstatte betegnelsen ’Bibelhuset’.»

I dag blir betegnelsen Betel brukt om hele det kraftig utvidede komplekset i Brooklyn og på to andre steder i staten New York, Wallkill og Patterson, som omfatter boligbygninger, kontorer og et trykkeri. Ja, verden over finnes det nå Betel-hjem i 113 land. De har en stab på flere enn 19 000 frivillige tjenere, som bidrar til utbredelsen av Bibelens budskap.

Trykkeriet i Wallkill

Besøkende blir tatt hjertelig imot

Patterson undervisningssenter

Bygningene i Brooklyn ble innviet den 31. januar 1909. Mandag 6. september 1909 arrangerte Betel det som ble kalt «Mottagelsesdag». Hundrevis av bibelstudenter, som Jehovas vitner var kjent som på den tiden, fikk en omvisning i bygningene. Mange av dem kom direkte fra et kristent stevne som var blitt holdt i Saratoga Springs, drøye 30 mil nord for New York. Charles Taze Russell hilste personlig de besøkende velkommen. *

Besøkende er fremdeles velkomne på Betel. Ja, hvert år er det flere enn 40 000 som får en omvisning i komplekset i Brooklyn. Brooklyn Betel spiller fremdeles en sentral rolle med hensyn til å fremme Jehovas rikes interesser, til velsignelse for utallige millioner.

^ avsn. 11 Det hebraiske ordet «Betel» betyr «Guds hus». I bibelsk tid var Betel en viktig israelittisk by. Det er bare Jerusalem som er omtalt flere ganger i Bibelen enn Betel.

^ avsn. 14 Det blir gitt flere opplysninger om Jehovas vitners historie i boken Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, sidene 718–723, utgitt av Jehovas vitner.