Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Du er hjertelig velkommen

Du er hjertelig velkommen

DU HAR kanskje gått eller kjørt forbi en av Jehovas vitners Rikets saler i det området hvor du bor, og lurt på hva som foregår der. Visste du at Jehovas vitners møter er åpne for offentligheten? Besøkende er hjertelig velkommen.

I den forbindelse har du kanskje noen spørsmål. Hva er hensikten med Jehovas vitners møter? Hvordan er disse møtene lagt opp? Og hva sier besøkende som ikke er Jehovas vitner, om møtene deres?

«Kall folket sammen»

Helt fra gammel tid av har folk kommet sammen for å tilbe Gud og lære om ham. For nesten 3500 år siden ble det sagt til israelittene: «Kall folket sammen, mennene og kvinnene og de små barna og din fastboende utlending som er innenfor dine porter, så de kan lytte, og så de kan lære, ettersom de må frykte Jehova deres Gud og være nøye med å følge alle ordene i denne loven.» (5. Mosebok 31: 12) I Israel lærte derfor både unge og gamle å tilbe Jehova Gud og være lydige mot ham.

Mange hundre år senere, da den kristne menighet ble opprettet, var møter også en viktig del av den sanne tilbedelse. Apostelen Paulus skrev: «La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger og ikke unnlate å komme sammen [«ikke holde oss borte fra møtene våre», Holman Christian Standard Bible], slik noen har for vane, men oppmuntre hverandre.» (Hebreerne 10: 24, 25) Akkurat som familiebåndene blir styrket når familiens medlemmer bruker tid på å være sammen, blir kjærlighetens bånd mellom dem som ønsker å tjene Gud, styrket når de kommer sammen for å tilbe ham.

I samsvar med disse bibelske eksemplene møtes Jehovas vitner regelmessig i sine Rikets saler. De holder møter to ganger i uken, og møtene hjelper dem til å forstå og verdsette bibelske prinsipper og til å følge dem. Programmet er så vidt mulig det samme verden over. Og hvert av møtene tjener et særskilt åndelig formål. Før og etter møtene kan de som er til stede, få del i en «utveksling av oppmuntring» i form av oppbyggende samtaler. (Romerne 1: 12) Hvordan er hvert av disse møtene lagt opp?

Bibelsk foredrag

Det første møtet de fleste kommer på, er et bibelsk foredrag beregnet på offentligheten, og det blir vanligvis holdt i helgen. Jesus Kristus holdt ofte offentlige taler. Et eksempel er den berømte Bergprekenen. (Matteus 5: 1; 7: 28, 29) Apostelen Paulus talte til mennene i Aten. (Apostlenes gjerninger 17: 22–34) Etter mønster av dette omfatter Jehovas vitners møteprogram et foredrag som er spesielt tilrettelagt med tanke på folk i sin alminnelighet, deriblant dem som er på et av Jehovas vitners møter for første gang.

Møtet begynner med en sang fra boken Syng lovsanger for Jehova. * Alle som ønsker det, kan reise seg og synge med. Etter en kort bønn blir det holdt et 30 minutters foredrag av en kvalifisert taler. (Se rammen «Bibelske foredrag som gir praktisk veiledning».) Hans tale er basert på Bibelen. Taleren oppfordrer ofte tilhørerne til å slå opp skriftsteder som har med temaet å gjøre, og til å følge med når versene blir lest. Derfor har du kanskje lyst til å ta med din egen bibel, eller du kan spørre et av Jehovas vitner om å skaffe deg en bibel før møtet begynner.

Vakttårn-studiet

I de fleste av Jehovas vitners menigheter  blir det offentlige foredraget etterfulgt av Vakttårn-studiet, som er en spørsmål-og-svar-drøftelse av et bibelsk emne ved hjelp av bladet Vakttårnet. Dette møtet, som varer én time, oppmuntrer de tilstedeværende til å følge det eksempel som innbyggerne i Berøa på Paulus’ tid foregikk med. «De tok imot ordet med den største iver og gransket daglig Skriftene nøye.» – Apostlenes gjerninger 17: 11.

Vakttårn-studiet blir innledet med en sang. Det stoffet som blir drøftet, og de spørsmålene som blir stilt av studielederen, står i studieutgaven av dette bladet. Du kan få et eksemplar av studieutgaven av et av Jehovas vitner. Noen eksempler på emner som har vært drøftet i den senere tid, er: «Dere foreldre, oppdra barna deres med kjærlighet», «’Gjengjeld ikke noen ondt med ondt’» og «Hvorfor det snart skal bli slutt på all lidelse». Møtet er lagt opp som en spørsmål-og-svar-drøftelse, men det er frivillig om man vil delta i drøftelsen, og de som kommer med kommentarer, har som regel på forhånd lest og tenkt over artikkelen og de skriftstedene det er henvist til. Møtet avsluttes med en sang og en bønn. – Matteus 26: 30; Efeserne 5: 19.

Menighetsbibelstudiet

En kveld hver uke møtes Jehovas vitner igjen i Rikets sal, til et tredelt program som til sammen varer 1 time og 45 minutter. Den første delen er menighetsbibelstudiet, som varer 25 minutter, og som hjelper dem som er til stede, til å bli bedre kjent med Bibelen, til å justere sin tankegang og sine holdninger og til å gjøre framskritt som disipler av Kristus. (2. Timoteus 3: 16, 17) I likhet med Vakttårn-studiet er dette  møtet en spørsmål-og-svar-drøftelse av et bibelsk emne. Det er frivillig om man vil kommentere. Den bibelske drøftelsen er vanligvis basert på en bok eller en brosjyre utgitt av Jehovas vitner.

Hvorfor blir det brukt bibelsk litteratur på møtet? I bibelsk tid var det ikke nok bare å lese Guds Ord. «Guds lov . . . ble utlagt og betydningen angitt; og de fortsatte å gjøre det som ble opplest, forståelig.» (Nehemja 8: 8) I de senere årene har publikasjoner som forklarer Jesajas bok, Daniels bok og Åpenbaringsboken, hjulpet dem som har kommet på dette møtet, til å få en bedre forståelse av disse bøkene i Bibelen.

Den teokratiske tjenesteskolen

Etter menighetsbibelstudiet følger den teokratiske tjenesteskolen. Dette møtet, som varer 30 minutter, skal hjelpe kristne til å utvikle «lærekunst». (2. Timoteus 4: 2) Har du for eksempel opplevd at barnet ditt eller en venn av deg har stilt deg et spørsmål om Gud eller Bibelen som du syntes det var vanskelig å svare på? Den teokratiske tjenesteskolen kan lære deg hvordan du kan gi oppmuntrende, bibelske svar på vanskelige spørsmål. Etter en tid vil du kanskje føle det på samme måte som profeten Jesaja, som sa: «Den Suverene Herre Jehova har gitt meg de undervistes tunge, så jeg kan vite hvordan jeg skal svare den trette med et ord.» – Jesaja 50: 4.

Den teokratiske tjenesteskolen begynner med en tale som er basert på et stykke i Bibelen som forsamlingen er blitt oppfordret til å lese i løpet av den foregående uken. Etter talen blir tilhørerne oppfordret til å komme med korte kommentarer om nyttige punkter i det stoffet de har lest. Etter denne drøftelsen holder noen som er tilmeldt denne skolen, korte taler eller presentasjoner.

Noen av skolens elever har fått i oppdrag å lese opp et stykke fra Bibelen på podiet eller å demonstrere hvordan man kan lære en annen om et bibelsk emne. Etter hver tale roser en erfaren veileder eleven for det som han eller hun gjorde bra, og han baserer sine kommentarer  på læreboken Dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen. Etterpå gir han kanskje eleven privat veiledning om hvordan han eller hun kan gjøre framskritt.

Denne delen av programmet er tilrettelagt for å hjelpe både eleven og alle andre som er til stede, til å forbedre sine ferdigheter når det gjelder å lese, tale og undervise. Når den teokratiske tjenesteskolen er avsluttet, blir det sunget en sang, som danner innledningen til det neste møtet.

Tjenestemøtet

Den siste delen av programmet er tjenestemøtet. Ved hjelp av taler, demonstrasjoner, intervjuer og drøftelser med forsamlingen blir alle som er til stede, hjulpet til å undervise andre i Bibelen på en mer virkningsfull måte. Før Jesus sendte disiplene sine ut for å forkynne, samlet han dem og gav dem detaljert opplæring. (Lukas 10: 1–16) Dette gjorde dem godt forberedt til å ta del i forkynnelsesarbeidet, og de fikk mange interessante opplevelser. Senere avla de rapport til Jesus. (Lukas 10: 17) Disiplene snakket ofte med hverandre om opplevelser de hadde hatt. – Apostlenes gjerninger 4: 23; 15: 4.

Programmet for tjenestemøtet, som varer 35 minutter, er skissert i et månedsskrift som heter «Vår tjeneste for Riket». Noen eksempler på temaer som har vært drøftet i den senere tid, er: «Tilbe Jehova som familie», «Hvorfor vi går tilbake igjen og igjen» og «Etterlign Kristus i din tjeneste». Programmet avsluttes med en sang, og et medlem av menigheten har fått i oppdrag å be en avsluttende bønn.

Hva noen besøkende har sagt

Menigheten bestreber seg på å få alle til å føle seg velkommen. En som heter Andrew, hadde hørt mye negativt om Jehovas vitner, men da han kom på sitt første møte, ble han overrasket over hvordan han ble tatt imot. «Det var veldig hyggelig å være der,» forteller Andrew. «Jeg ble så overrasket over hvor vennlige alle var, og hvor interessert de var i meg.» En tenåringsjente som heter Ashel og bor i Canada, sier: «Møtet var veldig interessant! Det var lett å følge med.»

José, som bor i Brasil, var beryktet i nærmiljøet på grunn av sin aggressive atferd. Ikke desto mindre ble han invitert til et møte i Rikets sal. «De i Rikets sal ønsket meg hjertelig velkommen, selv om de visste hvordan jeg hadde oppført meg,» sa han. En mann som heter Atsushi og bor i Japan, forteller: «Jeg må innrømme at da jeg var på mitt første møte hos Jehovas vitner, følte jeg at jeg ikke helt passet inn der. Men jeg ble klar over at disse menneskene er helt normale. De prøvde virkelig å få meg til å føle meg vel.»

Hjertelig velkommen!

Som de ovenstående kommentarene viser, kan man ha stort utbytte av å være til stede på møtene i Rikets sal. Du vil få lære om Jehova Gud, og gjennom den bibelske undervisningen du får der, vil han lære deg hvordan du kan «gjøre det som er til gagn for deg». – Jesaja 48: 17.

Det er fri adgang til Jehovas vitners møter, og det blir ikke tatt opp kollekt. Har du lyst til å overvære et møte i Rikets sal på det stedet hvor du bor? Du er hjertelig velkommen.

^ avsn. 10 Denne publikasjonen og de som blir nevnt i resten av denne artikkelen, er utgitt av Jehovas vitner.