Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Undervis barna dine

Josjia valgte å gjøre det som var riktig

Josjia valgte å gjøre det som var riktig

SYNES du det er vanskelig å gjøre det som er riktig? * – Hvis du sier ja, er du ikke alene om det, for de fleste andre synes også det. Til og med voksne synes det kan være vanskelig å gjøre det de vet er riktig. Nå skal vi lese om hvorfor det var spesielt vanskelig for Josjia å gjøre det som var riktig. Vet du hvem Josjia var? –

Josjia var sønn av Amon, en konge i Juda. Amon var bare 16 år da Josjia ble født. Amon var veldig ond, og det hadde også faren hans, kong Manasse, vært i mange år. Men så var Manasse blitt tatt til fange av assyrerne og ført til Babylon, som lå langt borte. Mens han var fange der, bad han til Gud, Jehova, om at Han måtte tilgi ham, og Jehova gjorde det.

Da Manasse ble satt fri, drog han tilbake til Jerusalem i Juda og begynte igjen å herske som konge der. Han rettet straks på det gale han hadde gjort, og hjalp folket til å tjene Jehova. Han må ha blitt lei seg da hans sønn Amon ikke fulgte hans gode eksempel. Omtrent på den tiden ble Josjia født. Bibelen sier ikke noe om hvor mye kontakt Manasse hadde med sitt barnebarn Josjia. Men tror du at Manasse kan ha forsøkt å hjelpe ham til å tjene Jehova? –

Josjia var bare seks år da Manasse døde og Josjias far, Amon, ble konge. Amon regjerte bare i to år før hans egne tjenere drepte ham. Så Josjia ble konge i Juda da han var åtte år. (2. Krønikebok, kapittel 33) Hva tror du skjedde da? Valgte Josjia å følge det dårlige eksemplet til faren sin, Amon, eller det gode eksemplet til farfaren sin, Manasse, som hadde angret det onde han hadde gjort, og hadde forandret seg? –

Allerede da Josjia var barn, bestemte han seg for å tjene Jehova. Derfor hørte han heller på dem som var glad i Jehova, enn på dem som hadde vært venner med faren hans. Selv om Josjia bare var åtte år, visste han at det var riktig å høre på mennesker som var glad i Gud. (2. Krønikebok 34: 1, 2) Har  du lyst til å få vite litt om dem som gav Josjia råd og var gode eksempler for ham? –

En av dem som påvirket Josjia til å gjøre det som var riktig, var profeten Sefanja. Han var muligens i familie med Josjia, for det kan være at han var en etterkommer av Manasses far, den gode kong Hiskia. I begynnelsen av Josjias regjeringstid skrev Sefanja den boken i Bibelen som heter Sefanjas bok. Sefanja fortalte hvordan det ville gå med dem som ikke valgte å gjøre det som var riktig, og det ser ut til at Josjia lærte noe av disse advarslene.

Så var det profeten Jeremia, som du kanskje har hørt om før. Jeremia og Josjia var begge unge den gangen, og i oppveksten bodde de i nærheten av hverandre. Også Jeremia ble inspirert av Jehova til å skrive en bok som nå er en del av Bibelen, og den heter Jeremias bok. Da Josjia døde i kamp, skrev Jeremia en spesiell sang, en klagesang, om hvor trist han syntes det var. (2. Krønikebok 35: 25) Vi kan jo tenke oss at de to helt sikkert hadde oppmuntret hverandre til å fortsette å være trofaste mot Jehova.

Hvordan kan Sefanja og Jeremia ha hjulpet Josjia til å gjøre det som var riktig?

Hva tror du at du kan lære av å lese mer om Josjia? – Hvis du, akkurat som Josjia, ikke har en far som tjener Jehova, er det da en annen som kan hjelpe deg til å lære om Jehova? Kanskje den personen er moren din, en av besteforeldrene dine eller en annen i familien din. Eller kanskje moren din vil la deg få studere Bibelen sammen med en annen som tjener Jehova.

Uansett hvordan det er i familien din, ser du kanskje at du kan lære noe av Josjia. Selv om han bare var et barn, skjønte han at han burde bli venner med mennesker som tjener Jehova. Det kan du også, og så fint det vil være om du velger å gjøre det som er riktig!

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.