Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Var Ordet «Gud» eller «en gud»?

Var Ordet «Gud» eller «en gud»?

BIBELOVERSETTERE må ta stilling til det spørsmålet når de skal oversette det første verset i Johannes’ evangelium. I Ny verden-oversettelsen lyder verset slik: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.» (Johannes 1: 1) Noen andre oversettelser gjengir den siste delen av dette verset på en måte som gir den tanke at Ordet var «guddommelig», «av guddomsart» eller lignende. (A New Translation of the Bible av James Moffatt; The New English Bible; Lyder Bruns oversettelse) Mange oversettelser gjengir imidlertid den siste delen av Johannes 1: 1 slik: «Og Ordet var Gud.» — NO 1978/85.

Gresk grammatikk og sammenhengen taler sterkt for at gjengivelsen i Ny verden-oversettelsen er korrekt, og at «Ordet» ikke er den samme som «Gud», som er nevnt tidligere i verset. Men noen mener at dette kan diskuteres, ettersom gresk i det første århundre ikke hadde noen ubestemt artikkel («en» eller «et»). Av den grunn er det veldig interessant å se hva som står i en oversettelse av Bibelen til et språk som ble talt i de første århundrene av vår tidsregning.

 Det dreier seg om en oversettelse til sahidisk, en koptisk dialekt. Koptisk ble talt i Egypt i de første århundrene etter at Jesus var på jorden, og den sahidiske dialekten var en tidlig skriftlig form av språket. I forbindelse med de tidligste koptiske oversettelsene av Bibelen sier The Anchor Bible Dictionary: «Ettersom [Septuaginta] og [De kristne greske skrifter] ble oversatt til koptisk på 200-tallet evt., er den koptiske oversettelsen basert på [greske håndskrifter] som er betydelig eldre enn det store flertall av tekstvitner vi har i dag.»

Den sahidisk-koptiske teksten er spesielt interessant av to grunner. For det første avspeiler den, som antydet ovenfor, hvordan Skriftene ble forstått før 300-tallet, da treenighetslæren ble en offisiell lære. For det andre er koptisk grammatikk relativt lik engelsk og norsk grammatikk på et viktig punkt. De tidligste oversettelsene av De kristne greske skrifter var til syrisk, latin og koptisk. Syrisk og latin har i likhet med datidens gresk ikke en ubestemt artikkel. Men det har koptisk. Thomas O. Lambdin, som er professor emeritus i semittiske språk, sier angående dette i sitt verk Introduction to Sahidic Coptic: «Bruken av artikler på koptisk, både bestemte og ubestemte, ligner ganske mye på bruken av slike artikler på engelsk.»

Den koptiske oversettelsen gir oss derfor et interessant innblikk i hvordan Johannes 1: 1 ble forstått på den tiden. Hva viser den? Den bruker en ubestemt artikkel sammen med ordet «gud» i slutten av Johannes 1: 1. Når oversettelsen gjengis på norsk, lyder den: «Og Ordet var en gud.» De som oversatte denne teksten i gammel tid, forstod tydeligvis at Johannes’ ord i Johannes 1: 1 ikke betydde at Jesus var Den Allmektige Gud. Ordet var en gud, ikke Den Allmektige Gud.