Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan være en god far

Hvordan være en god far

 Hvordan være en god far

«Dere fedre, gjør ikke deres barn forbitret, for at de ikke skal bli motløse.» — Kolosserne 3: 21.

HVORDAN unngår en far å gjøre barna sine bitre? Det er viktig at han forstår hvor viktig hans rolle som far er. Et blad om mental helse skriver: «Farsrollen viser seg å være kompleks og unik og å ha enorm betydning for barns følelsesmessige og intellektuelle utvikling.»

Hva består farsrollen i? I mange familier ser man på faren først og fremst som den som irettesetter barna. Mang en mor har sagt til et barn som ikke har oppført seg skikkelig: «Bare vent til pappa kommer hjem!» Barn trenger naturligvis å få likevektig irettesettelse og å bli behandlet med en viss bestemthet for å bli veltilpassede voksne. Men det er mer som hører med til det å være en god far.

Det er dessverre ikke alle fedre som har hatt en god rollemodell. Noen menn har vokst opp i et hjem uten en far. Andre er blitt oppdratt av en veldig streng far og kan ha en tendens til å være på samme måte overfor sine egne barn. Hvordan kan en slik far bryte mønsteret og bli en bedre far?

Det finnes en bok som gir praktisk og pålitelig veiledning i hvordan man kan være en god far. Denne boken, Bibelen, inneholder den beste veiledningen om familielivet. De rådene den gir, er ikke bare teori, og dens veiledning er aldri til skade for oss. Bibelens råd gjenspeiler visdommen til dens Forfatter, Jehova Gud, han som har innstiftet familieordningen. (Efeserne 3: 14, 15) Hvis du er far, gjør du klokt i å tenke over det Bibelen har å si om det å være forelder. *

Det at du er en god far, er viktig for barna dine, ikke bare fysisk og følelsesmessig, men også åndelig sett. Når det er et kjærlig og nært forhold mellom et barn og faren, kan det bli lettere for barnet å utvikle et nært og fortrolig forhold også til Gud. Bibelen viser jo at Jehova, vår Skaper, i en viss forstand er en Far for oss. (Jesaja 64: 8) La oss nå se nærmere på seks ting som barn trenger, og som faren må sørge for at de får. I forbindelse med hvert punkt skal vi se på hvordan det at faren følger bibelske prinsipper, kan hjelpe ham til å dekke disse behovene.

 1. Barn trenger sin fars kjærlighet

Som vår Far er Jehova Gud et fullkomment eksempel for fedre. Bibelen sier hva Gud føler for Jesus, sin førstefødte Sønn: «Faderen elsker Sønnen.» (Johannes 3: 35; Kolosserne 1: 15) Ved mer enn én anledning gav Jehova uttrykk for at han elsket og godkjente sin Sønn. Da Jesus ble døpt, talte Jehova fra himmelen og sa: «Du er min Sønn, den elskede; jeg har godkjent deg.» (Lukas 3: 22) Jesus tvilte aldri på at hans Far elsket ham. Hva kan en jordisk far lære av Guds eksempel?

Nøl aldri med å fortelle barna dine at du er glad i dem. Kelvin, som er far til fem, sier: «Jeg har alltid forsøkt å gi uttrykk for min kjærlighet til barna mine ved ikke bare å fortelle dem at jeg er glad i dem, men også ved å vise hvert enkelt barn personlig interesse. Jeg har vært med på å skifte bleier på barna og å bade dem.» I tillegg trenger barna dine å få vite at du «har godkjent» dem, at de er bra nok i dine øyne. Vær derfor ikke overdrevent kritisk ved stadig å irettesette dem. Vær i stedet raus med ros. En mann som heter Donizete, og som har to tenåringsdøtre, gir dette rådet: «En far bør være på utkikk etter anledninger til å rose barna sine.» Hvis barna dine vet at du er fornøyd med dem, kan det hjelpe dem til å ha et sunt syn på sitt eget verd. Og det igjen kan hjelpe dem til å komme i et nærere forhold til Gud.

2. Barn trenger et godt forbilde

Jesus kan gjøre «bare det han ser Faderen gjøre,» sies det i Johannes 5: 19. Legg merke til at skriftstedet sier at Jesus så og gjorde det hans Far gjorde. Barn etterligner ofte sin far. Hvis faren for eksempel behandler sin kone med respekt og verdighet, er det gode muligheter for at sønnen hans vil behandle kvinner med verdighet og respekt når han blir voksen. Det er ikke bare gutters holdninger som blir påvirket av farens eksempel. Jenter kan også bli påvirket av farens eksempel, blant annet når det gjelder sitt syn på menn.

Synes barna dine det er vanskelig å be om unnskyldning? Også her er det viktig å ha et godt forbilde. Kelvin husker en gang da to av guttene hans ødela et dyrt kamera. I sinne slo han så hardt i et bord at det brakk i to. Kelvin følte seg veldig ille til mote etterpå og bad alle, også sin kone, om unnskyldning for at han hadde mistet besinnelsen. Han føler at det at han bad om unnskyldning, hadde en positiv virkning på barna; de har ikke vanskelig for å si unnskyld.

3. Barn trenger en glad atmosfære

Jehova er en ’lykkelig Gud’. (1. Timoteus 1: 11) Det er ikke overraskende at hans Sønn, Jesus, fant stor glede i å være sammen med sin Far. Ordspråkene 8: 30 kaster lys over  forholdet mellom Jesus (som den personifiserte visdom) og hans Far: «Jeg [var] ved hans [Faderens] side som en mesterarbeider, . . . mens jeg hele tiden gledet meg framfor ham.» For et varmt forhold det var mellom Far og Sønn!

Barna dine trenger en glad atmosfære. Hvis du tar deg tid til å leke med dem, kan det bidra til en slik atmosfære. Det at far og barn leker sammen, gjør at de lettere knytter tette bånd til hverandre. Felix, som har en tenåringssønn, er enig i dette. Han sier: «Det at jeg har satt av tid til å være sammen med sønnen min i fritiden, har vært veldig viktig for forholdet oss imellom. Vi spiller spill, er sammen med venner og besøker morsomme eller interessante steder. Det har styrket familiefølelsen vår.»

4. Barn trenger å lære om åndelige verdier

Jesus ble undervist av sin Far. Han kunne derfor si: «Nettopp de ting jeg har hørt av ham [Faderen], taler jeg i verden.» (Johannes 8: 26) I Guds øyne har en far ansvaret for å gi barna sine moralsk og åndelig undervisning. En av dine ansvarsoppgaver som far er å innprente rette prinsipper i dine barns hjerte. Dette bør du begynne med mens barna er små. (2. Timoteus 3: 14, 15) Felix begynte å lese bibelske fortellinger for sønnen sin da sønnen var liten. Han brukte spennende fortellinger, for eksempel dem som står i Min bok med fortellinger fra Bibelen. * Etter hvert som sønnen ble eldre, valgte Felix andre bibelske publikasjoner som passet til sønnens alder.

Donizete sier: «Det er en stor utfordring å gjøre familiens bibelstudium interessant og spennende. Det er viktig at foreldrene viser at de setter pris på åndelige ting, for hvis foreldrene ikke selv gjør det de sier at barna skal gjøre, er barna kjappe til å oppdage det.» Carlos, som har tre sønner, sier: «Vi har familieråd en gang i uken, da vi snakker om behovene i familien. Alle i familien kan komme med forslag til hva vi skal ta opp.» Kelvin forsøkte alltid å snakke med barna sine om Gud uansett hvor de var, og hva de holdt på med. Det minner oss om noe Gud sa til Moses: «Disse ord som jeg gir deg befaling om i dag, skal være i ditt hjerte; og du skal innprente dem i dine sønner og tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp.» — 5. Mosebok 6: 6, 7.

5. Barn trenger grenser

Barn trenger grenser, slik at de etter hvert kan bli arbeidsomme og ansvarsbevisste voksne. Det ser ut til at noen foreldre tror at det å sette grenser og irettesette barna innebærer å behandle dem hardt, for eksempel å komme med strenge trusler eller å håne barna og nedverdige dem. Men Bibelen forbinder ikke foreldres irettesettelse med hardhet og strenghet. Foreldre bør tvert imot irettesette i kjærlighet, slik Jehova gjør. (Hebreerne  12: 4—11) Bibelen sier: «Dere fedre, irriter ikke deres barn, men fortsett å oppdra dem i Jehovas tukt og formaning.» — Efeserne 6: 4.

Fra tid til annen kan det være nødvendig å la et barn erfare konsekvensene av dårlig oppførsel. Men barnet bør forstå hvorfor, og dette bør aldri få barnet til å føle at det ikke er elsket. Bibelen godkjenner ikke noen som helst form for barnemishandling eller ukontrollert sinne. (Ordspråkene 16: 32) Kelvin forteller: «Når jeg trengte å irettesette barna mine i en alvorlig sak, forsøkte jeg alltid å gjøre det klart for dem at grunnen til at jeg irettesatte dem, var at jeg var glad i dem.»

6. Barn trenger å bli beskyttet

Barn trenger å bli beskyttet mot usunn påvirkning og mot omgang som kan være skadelig. Det finnes dessverre onde mennesker i denne verden som er ute etter å utnytte uskyldige barn. (2. Timoteus 3: 1—5, 13) Hvordan kan du beskytte barna dine? Bibelen sier: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg, men den uerfarne har gått videre og må lide straffen.» (Ordspråkene 22: 3) For å beskytte barna dine mot ulykke må du være på vakt mot farer. Vær forutseende, tenk over situasjoner som kan føre til problemer, og ta de nødvendige forholdsregler. Hvis du for eksempel gir barna lov til å bruke Internett, bør du forsikre deg om at de vet hvordan de skal gjøre det på en trygg måte. Det kan være best å plassere datamaskinen et sted i huset hvor du lett kan følge med på hvordan den blir brukt.

En far må lære barna sine om og forberede dem på de farene de kan møte i denne verden, hvor noen ønsker å misbruke barn. Vet barna dine hva de skal gjøre hvis du ikke er til stede og noen forsøker å utnytte dem? * Barna trenger å vite hva som er passende og upassende bruk av kjønnsorganene. Kelvin forteller: «Jeg overlot det aldri til andre, ikke engang til lærerne, å lære barna mine om dette. Jeg følte at det var mitt personlige ansvar å lære dem om sex og om faren for å bli utsatt for overgrep.» Alle barna hans fikk en trygg oppvekst og er nå lykkelig gift.

Søk Guds hjelp

Den største gaven en far kan gi sine barn, er å hjelpe dem til å utvikle et nært, personlig forhold til Gud. Farens eksempel er svært viktig. Donizete sier: «Fedre må vise hvor mye deres eget forhold til Gud betyr for dem. Dette bør bli særlig tydelig når de står overfor personlige problemer eller vanskeligheter. I slike situasjoner viser faren i hvilken grad han setter sin lit til Jehova. Det at familien ber sammen og gang på gang takker Gud for hans godhet, vil lære barna hvor viktig det er å ha Gud som Venn.»

Hva er så nøkkelen til å være en god far? Søk veiledning hos ham som vet best hvordan man skal oppdra barn — Jehova Gud. Hvis du lærer opp barna dine i samsvar med veiledningen i Guds Ord, kan det godt være at du får oppleve det som står i Ordspråkene 22: 6: «Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå; ikke engang når han blir gammel, kommer han til å vike fra den.»

[Fotnoter]

^ avsn. 6 Selv om den bibelske veiledningen som blir drøftet i denne artikkelen, først og fremst fokuserer på farens rolle, gjelder mange av prinsippene også mødre.

^ avsn. 18 Utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 25 Opplysninger om hvordan en kan beskytte barn mot seksuelle overgrep, finnes i Våkn opp! for oktober 2007, sidene 3—11 (utgitt av Jehovas vitner).

[Bilde på side 19]

En far må være et godt forbilde for barna sine

[Bilde på side 20]

En far må dekke sine barns åndelige behov

[Bilde på side 21]

Barn trenger kjærlig irettesettelse