Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Forutsigelser om vår tid

Forutsigelser om vår tid

 Forutsigelser om vår tid

BIBELEN forutsier at Guds rike skal innføre varig fred og lykke på jorden. (Daniel 2: 44) I Fadervår lærte Jesus sine disipler å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 10) I den kjente profetien som Jesus fortalte disiplene på Oljeberget, beskrev han konkrete hendelser og forhold i tiden like forut for dette rikets komme. Til sammen utgjør disse trekkene et tegn som skulle være tydelig for alle oppriktige iakttakere. Hvor mange av de følgende trekkene ved tegnet er du personlig oppmerksom på?

Internasjonale kriger. Jesus forutsa: «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike.» (Matteus 24: 7) Før den første verdenskrig i 1914 ble krigene gjerne utkjempet innenfor et mindre område. Den første verdenskrig berørte ikke bare store deler av kloden, men satte også fart i utviklingen av våpen som var frykteligere enn noen av dem menneskene hadde kjent til tidligere. For  eksempel ble det nylig oppfunne flyet brukt til å slippe bomber over sivilbefolkningen. Masseproduksjon av våpen økte blodbadet til et nivå som tidligere hadde vært utenkelig, ettersom omkring halvparten av de 65 millioner soldatene som ble mobilisert, mistet livet eller ble såret. Utover på 1900-tallet ble blodbadet likevel enda verre. Som en historiker uttrykte det, «vil det aldri bli mulig å telle» alle soldater og sivile som døde i den annen verdenskrig. Og den dag i dag blir det utkjempet kriger.

Omfattende hungersnød. «Det skal bli matmangel,» forutsa Jesus. (Matteus 24: 7) I 2005 sa bladet Science: «Det er 854 millioner mennesker i verden (omkring 14 prosent av befolkningen) som er kronisk syke eller alvorlig underernærte.» I 2007 meldte en FN-kilde at 33 land ikke har nok mat til å mette befolkningen. Hvordan kan dette være tilfellet, når verdens kornproduksjon er i ferd med å øke? Én ting er at jordbruksland og korn som kunne ha vært brukt til å mette mennesker, blir brukt til å produsere etanol i stedet. «Den mengden etanol som skal til for å fylle opp en stor firehjulsdrevet SUV [Sport Utility Vehicle] bare én gang, forbruker nok korn til å mette et menneske i et helt år,» melder den sørafrikanske avisen The Witness. Også i industriland tvinger økende matvarepriser mange til å velge mellom å skaffe seg middagsmat eller å betale for andre nødvendige ting, for eksempel legemidler og oppvarming.

Store jordskjelv. Jesus sa: «Det skal bli store jordskjelv.» (Lukas 21: 11) Hvis du har inntrykk av at flere mennesker enn noen gang blir berørt av jordskjelv, har du helt rett. «Plutselig ser vi en økning i den seismiske aktiviteten verden over,» sa den indiske seismologen R.K. Chadha i 2007. «Ingen vet hvorfor.» Rask befolkningsvekst i jordskjelvutsatte områder har dessuten ført til at flere mister livet i disse katastrofene. Det jordskjelvet som rammet Indiahavet i 2004, og den tsunamien som fulgte etterpå, gjorde dette året til «det dødeligste jordskjelvåret på 500 år» og «det nest dødeligste i historisk tid,» ifølge U.S. Geological Survey.

Problematiske sykdommer. «Det skal bli . . . pest,» forutsa Jesus. (Lukas 21: 11) Verden over blir stadig flere syke på grunn av gamle og nye sykdommer, som det viser seg å være vanskelig å finne botemidler mot. Man har for eksempel gjentatte ganger vært nødt til å redusere målene for den internasjonale innsatsen som blir gjort for å utrydde malaria, ettersom denne sykdommen fortsatt ligger utenfor menneskenes kontroll. Det er dessuten millioner som dør av gamle sykdommer, deriblant tuberkulose, som nå opptrer side om side med aids og andre nye sykdommer. «For tiden er en tredjedel av verdens befolkning smittet av tuberkelbakterien,» melder Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen forteller også at hiv bidrar til tuberkuloseepidemier i mange land. Hvert sekund blir en ny person smittet av tuberkulose, og sykdommen er i ferd med å utvikle større legemiddelresistens. I 2007 ble det oppdaget at en pasient i Europa hadde en form for tuberkulose som var «resistent mot hvert eneste legemiddel vi har,» meldte bladet New Scientist.

Moralsk og sosialt sammenbrudd. «På grunn av den tiltagende lovløshet skal kjærligheten kjølne hos de fleste,» sa Jesus. (Matteus 24: 12) I tillegg til det Jesus forutsa, omtalte apostelen Paulus en tid da de  sosiale og moralske verdier skulle gå i oppløsning. Han beskrev de vanskelige «siste dager» som skulle komme like før Guds rike skulle gjøre ende på denne verdensordning. «Menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud, idet de har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft.» (2. Timoteus 3: 1—5) Er du ikke enig i at folk har mer av slike dårlige karaktertrekk nå enn de hadde før?

Jesus og Paulus nevnte ikke alle de historiske, sosiale og politiske faktorene som ligger bak disse verdensforholdene. Men profetiene utgjør ikke desto mindre en nøyaktig beskrivelse av de hendelsene og holdningene vi ser i dag. Hva så med framtiden? Den profetien hos Jesaja som forutsa Messias’ komme, beskriver også de positive forandringene Guds rike skal innføre på jorden. La oss se nærmere på dem i den neste artikkelen.

[Bilde på side 6]

«Nasjon skal reise seg mot nasjon»

[Bilde på side 7]

«Det skal bli . . . pest»

[Rettigheter]

© WHO/P. Virot