Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Juni 2008

 Undervis barna dine

Hun ønsket å hjelpe ham

Hun ønsket å hjelpe ham

HAR du noen gang kjent en som var veldig syk? — Skulle du ønske at det var noe du kunne gjøre for å hjelpe ham? — Hva om han var fra et annet land eller hadde en annen religion enn deg? Ville du likevel gjerne hjelpe ham til å bli frisk? — En liten jente som levde for nesten 3000 år siden, ønsket å hjelpe en syk mann hun kjente, til å bli frisk. Nå skal vi snakke om det som skjedde da.

I oldtiden er det ofte krig mellom Israel, der jenta bor, og nabolandet Syria. (1. Kongebok 22: 1) En dag kommer syrerne til Israel og tar den lille jenta til fange. Hun blir ført til Syria, der hun blir tjenestepike hos kona til Na’aman, den syriske hærføreren. Na’aman har en alvorlig sykdom som kalles spedalskhet, og som kan føre til at noen deler av kroppen visner helt bort og faller av.

Tjenestepiken forteller Na’amans kone hvordan mannen hennes kan bli helbredet. Hun sier: ’Hvis Na’aman hadde vært i Samaria, kunne Jehovas profet Elisja få spedalskheten til å forsvinne.’ Den måten tjenestepiken snakker om Elisja på, gir Na’aman tro på at profeten virkelig kan gjøre ham frisk. Så med tillatelse fra Ben-Hadad, Syrias konge, reiser Na’aman og noen tjenere omkring 150 kilometer for å finne Elisja.

Først drar de til Jehoram, Israels konge. De viser ham brevet fra kong Ben-Hadad, hvor han blir bedt om å hjelpe Na’aman. Men Jehoram tror ikke på Jehova og heller ikke på profeten Elisja. Jehoram tenker at Ben-Hadad prøver å få i gang enda en krig med ham. Da Elisja hører om dette, sier han til kong Jehoram: «Jeg ber deg, la ham komme til meg.» Elisja vil vise at Gud har makt til å helbrede Na’aman for hans alvorlige sykdom. — 2. Kongebok 5: 1—8.

Da Na’aman med sine hester og vogner kommer til Elisjas hus, sender Elisja et sendebud ut for å si til ham: ’Du må bade deg sju ganger i Jordan-elven, så skal du bli helbredet.’ Na’aman blir sint, for han hadde forventet at Elisja skulle komme ut og bevege hånden fram og tilbake over spedalskheten for å få den til å forsvinne. I stedet får han bare se sendebudet hans! Na’aman snur seg derfor bort i sinne og begynner på hjemturen. — 2. Kongebok 5: 9—12.

 Hva ville du ha gjort hvis du var en av Na’amans tjenere? — Tjenerne spør ham: ’Hvis det hadde vært noe vanskelig Elisja hadde bedt deg om å gjøre, ville du ikke da ha gjort det? Men det han sa, var jo enkelt — «bad deg og bli ren» — så hvorfor ikke bare gjøre det?’ Na’aman hører på dem. Han går «ned og [begynner] å dukke seg i Jordan, sju ganger . . . ; deretter [vender] hans kjøtt tilbake og blir som kjøttet på en liten gutt».

Na’aman drar tilbake til Elisja og sier: «Se, nå vet jeg sannelig at det ikke er noen Gud noe sted på jorden uten i Israel.» Han lover Elisja at han aldri mer skal «frambære brennoffer eller slaktoffer til noen andre guder enn Jehova». — 2. Kongebok 5: 13—17.

Vil du gjerne gjøre det samme som den lille jenta fra Israel gjorde, nemlig hjelpe noen til å lære om Jehova og om det han kan gjøre? — Da Jesus var på jorden, var det en spedalsk mann som trodde på ham og sa: ’Hvis du virkelig vil hjelpe meg, så kan du det.’ Vet du hva Jesus svarte? — «Jeg vil.» Og Jesus helbredet ham, akkurat som Jehova hadde helbredet Na’aman. — Matteus 8: 2, 3.

Har du hørt om den nye verden som Jehova skal skape, og der alle mennesker kommer til å være friske og vil kunne leve for bestandig? — (2. Peter 3: 13; Åpenbaringen 21: 3, 4) Da har du helt sikkert lyst til å fortelle andre om hvor vidunderlig det kommer til å bli!