Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  mai 2008

  Nøkler til et lykkelig familieliv

Problemløsing

Problemløsing

Han: «Hvor er jentene hen?»

Hun: «De er på sentret og kjøper seg noen nye klær.»

Han: [Irritert og med hevet stemme] «Hva mener du med ’kjøper seg nye klær’? De kjøpte jo klær for bare en måned siden!»

Hun: [I forsvarsposisjon; føler seg såret og anklaget] «Men det er salg nå. Og dessuten spurte de meg først, og jeg sa at de kunne dra.»

Han: [Mister besinnelsen og skriker] «Du vet at jeg ikke kan fordra at jentene bruker penger uten å spørre meg først! Hvordan kunne du finne på å gi dem lov uten å snakke med meg?»

HVILKE problemer tror du dette paret trenger å løse? Mannen har tydeligvis problemer med å beherske sitt sinne. Det virker som om paret er uenige om hvor mye frihet barna bør ha. Og det ser ut til at de har et kommunikasjonsproblem.

Ingen ekteskap er fullkomne. Alle ektepar møter problemer av forskjellige slag. Enten problemene er store eller små, er det veldig viktig at de lærer å løse dem. Hvorfor det?

Uløste problemer kan over tid bli til barrierer som hindrer kommunikasjonen. Den vise kong Salomo sa: «Noen stridigheter er som bommen for et boligtårn.» (Ordspråkene 18: 19) Hvordan kan dere åpne døren for å kommunisere bedre når det oppstår problemer?

Hvis kommunikasjon er en viktig bærebjelke i ekteskapet, er kjærlighet og respekt selve fundamentet. (Efeserne 5: 33) Når et ektepar skal løse et problem, vil kjærlighet motivere dem til å overse tidligere feiltrinn — og de følelsesmessige sårene de forårsaket — og fokusere på den aktuelle saken som har oppstått. (1. Korinter 13: 4, 5; 1. Peter 4: 8) Ektefeller som respekterer hverandre, snakker åpent med hverandre og bestreber seg på å oppfatte hva den andre prøver å si, ikke bare hva som blir sagt.

Fire skritt for å løse problemer

Tenk over de fire skrittene som er nevnt nedenfor, og legg merke til hvordan bibelske prinsipper kan hjelpe dere til å løse problemer på en kjærlig og respektfull måte.

1. Avtal et tidspunkt da dere kan snakke om saken.

«For alt er det en fastsatt tid, . . . en tid til å tie og en tid til å tale.» (Forkynneren 3: 1, 7) Som det kom fram av den krangelen som ble   gjengitt innledningsvis, kan noen problemer føre til sterke reaksjoner. Hvis det skjer, bør du ha selvkontroll nok til å sette en midlertidig stopper for diskusjonen — å «tie» — før gemyttene kommer i kok. Dere kan spare forholdet for mye skade hvis dere følger Bibelens råd: «Begynnelsen på en strid er som når en slipper løs vannmasser; trekk deg derfor tilbake før tretten bryter ut.» — Ordspråkene 17: 14.

Det er også «en tid til å tale». Problemene brer om seg som ugress hvis de ikke blir rykket opp med roten. Så ikke bare overse dem og håp at de vil forsvinne av seg selv. Hvis du spør om dere kan ta en pause i diskusjonen, bør du vise respekt for ektefellen din ved at dere avtaler et tidspunkt i nærmeste framtid da dere kan snakke om problemet. Et slikt løfte kan hjelpe dere begge til å anvende ånden i det bibelske rådet: «La ikke solen gå ned mens dere er i en opphisset tilstand.» (Efeserne 4: 26) Men når tiden kommer, må dere selvfølgelig gjennomføre det dere har lovt.

PRØV DETTE: Sett av en fast tid hver uke da dere kan drøfte familieproblemer. Hvis du legger merke til at du er mer tilbøyelig til å krangle på en bestemt tid av dagen — for eksempel når du nettopp har kommet hjem fra jobb, eller før du har spist — bør du sørge for at dere ikke diskuterer problemer på de tidspunktene. Velg heller en tid da det er sannsynlig at dere begge er mindre stresset.

2. Snakk ærlig og respektfullt.

«Tal sannhet, enhver av dere med sin neste.» (Efeserne 4: 25) Hvis du er gift, er din ektefelle din nærmeste «neste». Vær derfor ærlig og konkret når du forteller ektefellen din hva du føler. Margareta, * som har vært gift i 26 år, sier: «Da jeg var nygift, regnet jeg med at mannen min helt automatisk visste hvordan jeg følte det når det oppstod problemer. Men jeg fant ut at det var urealistisk å ha slike forventninger. Nå prøver jeg å gjøre det tydelig hva jeg tenker og føler.»

Husk at målet med å diskutere et problem ikke er å vinne en kamp eller å bekjempe en fiende, men ganske enkelt å la ektefellen din få vite hva du tenker. En virkningsfull måte å gjøre det på er å si hva problemet består i, deretter fortelle når det oppstod, og så forklare hvordan du føler det. Hvis du for eksempel irriterer deg over at ektefellen din ikke rydder etter seg, kan du på en respektfull måte si: «Når du kommer hjem fra jobben og lar klærne dine ligge på gulvet [når- og hva-delen av problemet], føler jeg at du ikke setter pris på det jeg gjør i huset [forklarer konkret hvordan du føler det].» Deretter kan du på en taktfull måte forklare hva du mener kan være en løsning på problemet.

PRØV DETTE: Skriv ned hva du mener er problemet, og hvordan du kunne tenke deg å løse det. Det kan hjelpe deg til å ha tankene klart for deg før du snakker med ektefellen din om saken.

3. Lytt oppmerksomt til din ektefelle.

Disippelen Jakob skrev at de kristne bør være «snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede». (Jakob 1: 19) Det er få ting som gjør et ekteskap mer ulykkelig enn følelsen av at din partner ikke forstår hvordan du ser på et problem. Vær derfor fast bestemt på ikke å gi ektefellen din en slik følelse! — Matteus 7: 12.

Wolfgang, som har vært gift i 35 år, sier: «Når vi diskuterer problemer, får jeg en slags urolig følelse inni meg, spesielt når jeg føler at min kone ikke forstår hvordan jeg tenker.» Dianna, som har vært gift i 20 år, innrømmer: «Det hender ofte at jeg klager til mannen min fordi han ikke virkelig hører på meg når vi drøfter problemer.» Hvordan kan du takle en slik situasjon?

Ikke gå ut fra at du vet hva ektefellen din tenker eller føler. Guds Ord sier: «Ved formastelighet volder en bare strid, men hos dem som rådfører seg med hverandre, er det visdom.» (Ordspråkene 13: 10) Vis respekt for  ektefellen din ved å la ham eller henne gi uttrykk for sin mening uten at du avbryter. For å forsikre deg om at du forstod det som ble sagt, bør du med egne ord gjenta det den andre sa, uten å være sarkastisk eller sint. La ektefellen din få lov til å korrigere deg hvis du misforstod noe av det som ble sagt. Ikke la det være deg som prater hele tiden. Sørg for at dere begge snakker og lytter helt til dere er enige om at dere forstår hvordan den andre tenker og føler i saken.

Det krever riktignok ydmykhet og tålmodighet å lytte oppmerksomt til sin ektefelle og respektere det han eller hun mener. Men hvis du tar ledelsen i å vise partneren din slik ære, er det mer sannsynlig at han eller hun vil vise deg ære til gjengjeld. — Matteus 7: 2; Romerne 12: 10.

PRØV DETTE: Ikke herm etter ektefellen din når du skal gjenta det han eller hun sa. Prøv på en sympatisk måte å beskrive hva du oppfatter at ektefellen din både sier og føler. — 1. Peter 3: 8.

4. Bli enige om en løsning.

«To er bedre enn én, ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid. For hvis en av dem skulle falle, kan den andre reise sin partner opp.» (Forkynneren 4: 9, 10) Det er ikke mange ekteskapsproblemer som kan løses dersom begge parter ikke samarbeider og støtter hverandre.

Jehova utnevnte riktignok mannen til å være familiens overhode. (1. Korinter 11: 3; Efeserne 5: 23) Men lederskap betyr ikke diktatur. En klok ektemann vil ikke ta egenrådige avgjørelser. David, som har vært gift i 20 år, sier: «Jeg prøver å komme fram til noe vi kan være enige om, og jeg forsøker å treffe en avgjørelse som vi begge kan støtte.» Tanya, som nå har vært gift i sju år, sier: «Det dreier seg ikke om hvem som har rett, og hvem som tar feil. Noen ganger er det rett og slett forskjellige meninger om hvordan et problem kan løses. Jeg har oppdaget at nøkkelen til suksess er å være fleksibel og rimelig.»

PRØV DETTE: Skap en følelse av samarbeid ved at dere begge skriver ned så mange mulige løsninger på problemet som dere kan komme på. Når dere har gått tom for ideer, kan dere gå igjennom listen og gjennomføre den løsningen som dere begge blir enige om. Avtal så en tid i den nærmeste framtid da dere skal sjekke om dere har gjort det dere ble enige om, og hvor vellykket det har vært.

Trekk i samme retning

Jesus sammenlignet ekteskapet med et åk. (Matteus 19: 6) På hans tid var det vanlig at to trekkdyr som skulle arbeide sammen, ble spent i et åk, som bestod av en treramme i seletøyet. Hvis dyrene ikke samarbeidet, ville de ikke kunne utrette noe, og åket ville da gnage på nakken deres. Hvis de derimot samarbeidet, kunne de trekke et tungt lass eller pløye en åker.

På samme måte kan mann og kone komme til å lide under ekteskapets åk hvis de ikke klarer å samarbeide. Hvis de på den annen side lærer å trekke i fellesskap og være et team, kan de nærmest løse ethvert problem og utrette mye godt. En mann som heter Kalala, som er lykkelig gift, summerer det hele på denne måten: «I 25 år har min kone og jeg løst problemene våre ved å snakke åpent og ærlig med hverandre, ved å sette oss selv i den andres sted, ved å be til Jehova og ved å anvende Bibelens prinsipper.» Kan dere gjøre det samme?

SPØR DEG SELV . . .

  • Hvilket problem har jeg mest lyst til å snakke med ektefellen min om?
  • Hvordan kan jeg være sikker på at jeg forstår hva ektefellen min virkelig føler i denne saken?
  • Hvilke problemer kan jeg skape hvis jeg alltid insisterer på å gjøre tingene på min måte?

^ avsn. 17 Noen av navnene er forandret.

 

Lær mer

EN LYKKELIG FAMILIE – HVORDAN?

Søk hjelp hos Gud for å få et lykkelig ekteskap

To enkle spørsmål kan hjelpe deg til å få et bedre ekteskap.