Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Husker du?

Husker du?

Har du lest nøye igjennom de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

Når enden kommer, hva vil det da bli ende på?

Det vil blant annet bli ende på menneskenes dårlige styre, på krig, vold og urettferdighet, på religionssamfunn som har sviktet både Gud og mennesker, og på mennesker som ikke ønsker å tjene Gud. – 1.5., sidene 3–5.

Hvem er Gog av Magog, som er omtalt i Esekiels bok?

Det ser ut til at navnet Gog av Magog ikke står for Satan, men for en koalisjon av nasjoner som vil prøve å utslette Guds folk etter at den store trengsel har begynt. – 15.5., sidene 29–30.

Hvilke seks råd kan hjelpe oss til å eldes med verdighet?

Bibelen oppmuntrer oss til å være (1) beskjedne, (2) likevektige, (3) positive, (4) gavmilde, (5) vennlige og (6) takknemlige. Disse egenskapene kan hjelpe oss til å eldes med verdighet. – 1.6., sidene 8–10.

Hvordan viser Jesu mirakler at han er gavmild?

I et bryllup i Kana forvandlet Jesus nærmere 400 liter vann til vin. En annen gang mettet han mirakuløst over 5000 mennesker. (Matt 14:14–21; Joh 2:6–11) Begge gangene etterlignet han sin Fars gavmildhet. – 15.6., sidene 4–5.

Hvorfor kan vi være sikre på at vi kan bli godkjent av Gud selv om vi er ufullkomne?

Slike menn som Job, Lot og David gjorde feil. Men de ønsket å tjene Gud, angret det gale de hadde gjort, og gjorde nødvendige forandringer. De ble godkjent av Gud, og det kan vi også bli. – 1.7., sidene 12–13.

Kommer alle som tilhører falsk religion, til å dø når Babylon den store blir ødelagt?

Det ser ikke slik ut. Sakarja 13:4–6 antyder at selv noen av de religiøse lederne vil slutte å praktisere sin religion og påstå at de aldri har tilhørt en av de falske religionene. – 15.7., sidene 15–16.

Hvorfor ville Barak gå til kamp bare hvis Debora ble med ham?

Barak var en troens mann. I stedet for å be Jehova om å få flere våpen ønsket han å ha Jehovas representant – Debora – der for å styrke ham og mennene hans. (Dom 4:6–8; 5:7) – 1.8., side 13.

Hva kan kristne meditere over?

Vi kan blant annet meditere over Jehovas skaperverk, hans inspirerte Ord, gjenløsningen og det privilegium å kunne be til ham. – 15.8., sidene 10–13.

Hvordan kan Bibelens råd om å unngå dårlig omgang anvendes når det gjelder det å date?

Vi er ikke uvennlige mot dem som ikke er Jehovas vitner. Men hvis man dater en som ikke er innviet til Jehova, og som ikke er trofast mot hans normer, vil man gå imot hans veiledning. (1. Kor 15:33) – 15.8., side 25.

Hvilken feil gjorde apostelen Peter da han gikk på vannet, men hva hjalp ham til å få en sterk tro igjen?

I tro gikk Peter på vannet mot Jesus. (Matt 14:24–32) Men da Peter så på stormen, ble han redd. Men så fokuserte han igjen på Jesus og tok imot hjelp fra ham. – 15.9., sidene 16–17.

I Apostlenes gjerninger 28:4 står det at innbyggerne på Malta trodde at Paulus var en morder. Hva fikk dem til å tro det?

Da en hoggorm bet Paulus, kan de ha trodd at det var en straff fra Dike, rettferdighetens gudinne. – 1.10., side 9.

Hva kan vi lære av det Jesus sa da Marta lot seg distrahere av mange plikter?

En gang Marta var distrahert fordi hun laget i stand et stort måltid, sa Jesus at søsteren hennes hadde valgt den bedre del ved å lytte til hans undervisning. Vi må passe på at uvesentlige ting ikke får gripe forstyrrende inn i våre åndelige aktiviteter. – 15.10., sidene 18–20.