Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehova er kjærlighetens Gud

Jehova er kjærlighetens Gud

«Gud er kjærlighet.» – 1. JOH 4:8, 16.

SANGER: 18, 91

1. Hva er Guds viktigste egenskap, og hva får det at du vet dette, deg til å føle for ham?

BIBELEN, Guds inspirerte Ord, sier at «Gud er kjærlighet». Den sier ikke bare at kjærlighet er en av hans mange beundringsverdige egenskaper, men at «Gud er kjærlighet». (1. Joh 4:8) Det er hans fremste egenskap, den viktigste. Jehova ikke bare har kjærlighet – han er den personifiserte kjærlighet. Så godt det er å vite at Skaperen av universet og alt som lever, er kjærlighetens Gud! Alt han gjør, er motivert av den egenskapen.

2. Hva har vi tillit til på grunn av Guds kjærlighet? (Se det første bildet i artikkelen.)

2 Det at Gud elsker sine skapninger og ønsker å gjøre gode ting for dem, gir oss tillit til at hans hensikt med menneskene vil bli gjennomført på best mulig måte og føre til store velsignelser for alle som er underlagt hans styre. Jehova har for eksempel i sin kjærlighet «fastsatt en dag da han har til hensikt å dømme den bebodde jord i rettferdighet ved en mann som han har utnevnt», Jesus Kristus. (Apg 17:31) Vi kan være  helt sikre på at dette kommer til å skje. Mennesker som er innstilt på å gjøre det som er rett, og er lydige, vil få en gunstig dom og få leve evig under fantastiske forhold.

HVA HISTORIEN HAR VIST

3. Hvordan tror du livet ville ha blitt i framtiden hvis Gud ikke elsket menneskene?

3 Hvordan ville livet ha blitt i framtiden hvis Gud ikke elsket menneskene? Se på historien. Menneskenes styre, som har vært påvirket av verdens ukjærlige og hatefulle gud, Satan Djevelen, har opp gjennom tidene vært årsak til mye elendighet. (2. Kor 4:4; 1. Joh 5:19; les Åpenbaringen 12:9, 12.) Det viser hvor ille framtiden ville ha blitt hvis universet skulle fungere uten Guds kjærlighet.

4. Hvorfor tillot Jehova et opprør mot hans rettferdige styre?

4 Da Djevelen gjorde opprør mot Jehovas styre, påvirket han de to første menneskene til å gjøre det samme. Han utfordret Guds rett til å være universets Overherre og drog i tvil at Gud styrte på en rettferdig måte. Satan påstod i virkeligheten at hans styre ville være bedre enn Skaperens. (1. Mos 3:1–5) Jehova tillot Satan å prøve å bevise sin påstand, men denne tillatelsen var midlertidig. I sin store visdom har Jehova tillatt at det går nok tid til at det blir helt klart at det bare er han som kan gi menneskene et slikt styre som vi trenger. Menneskenes sørgelige historie viser at verken mennesker eller Satan kan gi oss et godt styre.

5. Hva har menneskenes historie tydelig vist?

5 Bare i løpet av de siste 100 årene har over 100 millioner mennesker blitt drept i krig. Og verdensforholdene fortsetter å bli verre og verre, akkurat som Bibelen har forutsagt om «de siste dager» for denne verden. Den sier: «Onde mennesker og bedragere vil gå fra vondt til verre.» (2. Tim 3:1, 13) Historien har tydelig vist at Bibelen har rett når den sier at «menneskets vei ikke står til ham selv. Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt». (Jer 10:23) Nei, Jehova skapte ikke menneskene med evne eller rett til å styre seg selv uavhengig av ham.

6. Hva blir oppnådd ved at Gud i en tid tillater det onde?

6 Det at Gud i en tid har tillatt det onde, har altså vist at mennesker ikke kan styre seg selv på en god måte. Men det har også tjent en annen hensikt. Det er blitt bevist én gang for alle at det bare er Jehovas styre som kan være vellykket. Hvis noen skulle utfordre hans kjærlige styre igjen etter at han har fjernet det onde og dem som forårsaker det, vil det ikke være nødvendig for ham å tillate at saken blir prøvd på nytt. Jehova kan bruke det som har skjedd tidligere i menneskenes historie, som en gyldig grunn til å fjerne slike opprørere raskt. Han vil ikke tillate at opprørere får skape en ond verden igjen.

HVORDAN JEHOVA HAR VIST SIN KJÆRLIGHET

7, 8. Nevn noen av de mange måtene Jehova har vist sin store kjærlighet på.

7 Jehova har vist sin store kjærlighet på mange måter. Tenk for eksempel på det enorme universet. Det finnes milliarder av galakser, og hver av dem inneholder mange milliarder stjerner og planeter. I vår egen galakse, Melkeveien, er en av disse stjernene solen, som det store mangfoldet av livsformer på jorden er avhengige av for å eksistere. Alle  disse tingene som Jehova har skapt, vitner om hans guddommelighet og om hans egenskaper, for eksempel hans makt, visdom og kjærlighet. Som Bibelen sier: «Hans usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet.» – Rom 1:20.

8 Jehova skapte jorden på en slik måte at den skulle være et ideelt sted for mennesker og dyr. Han gav menneskene en vakker paradisisk hage, og han gav dem et fullkomment sinn og en fullkommen kropp. De ble skapt for å leve evig. (Les Åpenbaringen 4:11.) I tillegg «gir [han] føde til alt kjød: for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid». – Sal 136:25.

9. Hva hater kjærlighetens Gud?

9 Selv om Jehova åpenbarer seg selv som kjærlighetens Gud, gir han også uttrykk for at han hater det som er ondt. I Salme 5:4–6, for eksempel, står det om Jehova: «Du er ikke en Gud som finner behag i ondskap ... Du hater alle som praktiserer det som er skadelig ... Jehova avskyr en mann som utgyter blod og er svikefull.»

SNART SLUTT PÅ ALT DET ONDE

10, 11. (a) Hva skal Jehova gjøre med de onde? (b) Hvordan skal Jehova lønne mennesker som elsker rettferdighet?

10 Fordi Jehova er kjærlighetens Gud og hater ondskap, skal han fjerne det onde fra jorden – og fra resten av universet – når han mener at stridsspørsmålet om det universelle overherredømme er fullstendig avgjort. Guds Ord lover: «De som gjør ondt, de skal bli avskåret, men de som håper på Jehova, de skal ta jorden i eie. Og bare en liten stund til, og den onde er ikke mer ... Jehovas fiender skal bli som det dyrebare på beitemarker; de skal få sin ende. I røyk skal de få sin ende.» – Sal 37:9, 10, 20.

11 På den annen side lover Guds Ord også: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Sal 37:29) De skal «finne sin dypeste glede i den store fred». (Sal 37:11) Dette vil skje fordi vår kjærlige Gud alltid gjør det som er best for sine trofaste tjenere. Bibelen sier: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» (Åp 21:4) For en strålende framtid som venter alle oss som virkelig verdsetter Jehovas kjærlighet og adlyder ham som vår Hersker!

12. Hva kjennetegner «den uklanderlige»?

12 Jehovas Ord sier: «Gi akt på den uklanderlige og hold øye med den rettskafne, for den mannens framtid skal bli fredelig. Men overtrederne skal visselig bli tilintetgjort alle sammen; de ondes framtid skal med sikkerhet bli avskåret.» (Sal 37:37, 38) «Den uklanderlige» lærer Jehova og hans Sønn å kjenne og gjør lydig Guds vilje. (Les Johannes 17:3.) En slik person tar det som står i 1. Johannes 2:17, alvorlig: «Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig.» Nå som verdens ende nærmer seg, er det svært viktig at vi ‘setter vårt håp til Jehova og holder oss til hans vei’. – Sal 37:34.

GUDS STØRSTE KJÆRLIGHETSHANDLING

13. Hva er det største Jehova har gjort for oss syndige mennesker på grunn av sin kjærlighet?

13 Selv om vi er ufullkomne, kan vi ‘holde oss til Jehovas vei’. Vi kan også  ha et nært, personlig forhold til Jehova på grunn av den spesielt store kjærlighet han viste da han gav Jesus Kristus som et gjenløsningsoffer. Dette offeret åpnet muligheten for lydige mennesker til å bli frigjort fra den synd og død de har arvet fra Adam. (Les Romerne 5:12; 6:23.) Jehova hadde full tillit til sin enbårne Sønn, som hadde vært trofast mot ham i himmelen i uendelig lang tid. Som en kjærlig Far gjorde det ham utvilsomt vondt å se den urettferdige måten Jesus ble behandlet på da han var på jorden. Men Jesus forsvarte lojalt Guds overherredømme og beviste at et fullkomment menneske kan være trofast mot Jehova under de vanskeligste forhold.

Guds kjærlighet fikk ham til å sende sin selvoppofrende Sønn til jorden (Se avsnitt 13)

14, 15. Hva førte Jesu død til for menneskene?

14 Jesus var ulastelig og forsvarte Jehovas overherredømme under de hardeste prøver og døde som en trofast tjener for sin Far. Vi bør virkelig være takknemlige for at Jesus ved sin død også betalte den løsesummen som var nødvendig for at menneskene skulle bli gjenløst og få mulighet til å oppnå evig liv i Guds lovte, nye verden. Apostelen Paulus viste at dette var et uttrykk for både Jehovas og Jesu store kjærlighet, da han skrev: «I sannhet, mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige til den fastsatte tid. For neppe vil noen dø for en rettferdig; skjønt for den  som er god, våger kanskje noen endog å dø. Men Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:6–8) Apostelen Johannes skrev: «Ved dette ble Guds kjærlighet tilkjennegitt i vårt tilfelle, fordi Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham. Kjærligheten er i denne henseende ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og utsendte sin Sønn som et sonoffer for våre synder.» – 1. Joh 4:9, 10.

15 Jesus sa om den kjærlighet Gud har til menneskene: «Gud elsket verden [de mennesker som kan gjenløses] så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» (Joh 3:16) Guds kjærlighet til menneskene er så stor at han ikke lar være å gjøre godt mot dem, selv om det skulle koste ham mye. Hans kjærlighet varer evig. Vi vil alltid kunne stole på at han vil vise kjærlighet. Paulus skrev: «Jeg er overbevist om at verken død eller liv eller engler eller regjeringer eller ting som nå er, eller ting som skal komme, eller makter eller høyde eller dybde eller noe annet som er skapt, vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår Herre.» – Rom 8:38, 39.

GUDS RIKE HERSKER NÅ

16. Hva er det messianske rike, og hvem har Jehova satt til å herske?

16 Et annet bevis for at Gud elsker menneskene, er det messianske rike. Jehova har allerede opprettet denne regjeringen og satt sin Sønn til å lede den. Jesus elsker menneskene og er i aller høyeste grad kvalifisert til å herske. (Ordsp 8:31) Jesu 144 000 medarvinger tar i sin oppstandelse til himmelsk liv med seg de erfaringene de har gjort seg som mennesker. (Åp 14:1) Riket var hovedtemaet for Jesu undervisning, og han lærte disiplene å be: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matt 6:9, 10) Tenk så store velsignelser lydige mennesker kommer til å oppleve når slike bønner blir besvart!

17. Hvilken kontrast er det mellom Jesu styre og syndige menneskers styre?

17 Det er virkelig stor kontrast mellom Jesu kjærlige, himmelske styre og menneskers styre! Menneskelige herskere har ført kriger som har kostet mange millioner livet. Jesus har stor omsorg for sine undersåtter og reflekterer Guds enestående egenskaper, spesielt hans kjærlighet. (Åp 7:10, 16, 17) «Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder, så vil jeg gi dere ny styrke», sa Jesus. «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal finne ny styrke for deres sjeler. For mitt åk er skånsomt, og min byrde er lett.» (Matt 11:28–30) For en kjærlig forsikring!

18. (a) Hva har Guds rike gjort etter at det ble opprettet? (b) Hva skal vi ta for oss i den neste artikkelen?

18 Bibelens profetier viser at Guds himmelske rike ble opprettet da Kristi nærvær begynte i 1914. I tiden deretter har det pågått en innsamling av de siste av dem som skal herske sammen med Jesus i himmelen, og av «en stor skare» som skal overleve enden for denne ordning og komme inn i den nye verden. (Åp 7:9, 13, 14) Hvor stor er den store skare nå? Hva kreves det av dem som tilhører denne gruppen? Den neste artikkelen besvarer disse spørsmålene.