Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Elsker du din neste som deg selv?

Elsker du din neste som deg selv?

«Du skal elske din neste som deg selv.» – MATT 22:39.

SANGER: 73, 36

1, 2. Hvordan viser Bibelen hvor viktig kjærlighet er?

KJÆRLIGHET er Jehovas viktigste egenskap. (1. Joh 4:16) Den første han skapte, Jesus, har vært sammen med ham i himmelen i milliarder av år og lært Guds kjærlige veier. (Kol 1:15) Jesus har gjennom hele sitt liv, både i himmelen og på jorden, vist at han fullt ut forstår hvilken kjærlig Gud Jehova er, og han etterligner hans kjærlighet. Så vi kan ha tillit til at Jehovas og Jesu styre vil bli utøvd på en kjærlig måte i all evighet.

2 Da Jesus ble spurt om hva som var det største budet i Loven, svarte han: «‘Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.’ Dette er det største og første bud. Det andre, som er likt det, er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» – Matt 22:37–39.

3. Hvem er vår «neste»?

3 Legg merke til at Jesus viste at det nest viktigste budet, etter budet om å elske Jehova, er at man skal elske sin neste. Dette viser hvor viktig det er å vise andre kjærlighet. Men hvem er vår «neste»? Hvis vi er gift, er det i første rekke ektefellen vår som er vår neste. Andre som er vår neste, er våre  brødre og søstre i den kristne menighet, de som tilber den sanne Gud sammen med oss. Også de vi møter i tjenesten, er vår neste. På hvilke måter kan de som tilber Jehova og følger hans Sønns lære, vise nestekjærlighet?

VIS AT DU ELSKER EKTEFELLEN DIN

4. Hvorfor er det mulig for oss å ha et lykkelig ekteskap, selv om vi er ufullkomne?

4 Jehova skapte Adam og Eva og førte dem sammen i ekteskap. Han ville at de skulle ha et lykkelig, varig ekteskap og fylle jorden med sine etterkommere. (1. Mos 1:27, 28) Men det at de gjorde opprør mot Jehovas overherredømme, skadet ekteskapet deres og førte til at alle mennesker arvet synd og død. (Rom 5:12) Bibelen forteller imidlertid hvordan vi kan få et lykkelig ekteskap. Den inneholder de aller beste ekteskapsråd, for den kommer fra Jehova, han som innstiftet ekteskapet. – Les 2. Timoteus 3:16, 17.

5. Hvor viktig er kjærlighet i et ekteskap?

5 Guds Ord viser at for å ha et godt og nært forhold til en annen må vi ha kjærlighet – en varm, hengiven følelse for ham eller henne. Dette er så absolutt tilfellet i ekteskapet. Apostelen Paulus skrev: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. Kjærligheten er ikke skinnsyk, den skryter ikke, blir ikke oppblåst, oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser, blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort.» (1. Kor 13:4–8) Hvis vi reflekterer over og lever etter slike inspirerte ord, vil det øke gleden i ekteskapet.

Guds Ord viser hvordan man kan få et lykkelig ekteskap (Se avsnittene 6, 7)

6, 7. (a) Hva sier Bibelen om lederskap? (b) Hvordan må en kristen ektemann behandle sin kone?

6 Kjærlighet er spesielt viktig på grunn av prinsippet om lederskap, som gjelder i hele Guds ordning. Paulus forklarte: «Jeg vil dere skal vite at enhver manns hode er Kristus; og en kvinnes hode er mannen; og Kristi hode er Gud.» (1. Kor 11:3) Men lederskap  skal ikke utøves på en dominerende måte. Jehova, for eksempel, utøver sitt lederskap over Kristus på en vennlig, uselvisk måte, og Jesus reagerer positivt på det. Han setter pris på Guds kjærlige lederskap, for han sa: «Jeg elsker Faderen.» (Joh 14:31) Det er usannsynlig at Jesus ville ha følt det slik hvis Jehova hadde vært hard eller diktatorisk overfor ham, sin elskede Sønn.

7 Selv om en ektemann er sin kones hode, sier Bibelen at han skal ‘vise henne ære’. (1. Pet 3:7) Én måte han kan vise henne ære på, er å ta hennes behov i betraktning og ta hensyn til det hun foretrekker. Guds Ord sier: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Ef 5:25) Ja, Jesus gikk så langt som til å gi sitt liv for sine etterfølgere. Når en ektemann etterligner den kjærlige måten Jesus utøver lederskap på, er det mye lettere for hans kone å elske og respektere ham og underordne seg ham. – Les Titus 2:3–5.

ELSK DINE BRØDRE OG SØSTRE

8. Hva bør de som tilber Jehova, føle for sine brødre og søstre?

8 Verden over er det millioner som tilber Jehova og forkynner om hans navn og hensikt. Hvilken holdning bør hver enkelt tilbeder av Jehova ha til sine medtroende? Guds Ord sier: «La oss ... gjøre det som er godt, mot alle, men særlig mot dem som er beslektet med oss i troen.» (Gal 6:10; les Romerne 12:10.) Apostelen Peter skrev: «Nå som dere har renset deres sjeler ved lydighet mot sannheten, med broderlig hengivenhet uten hykleri som resultat, så elsk hverandre inderlig av hjertet.» Peter sa også til sine trosfeller: «Ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre.» – 1. Pet 1:22; 4:8.

9, 10. Hvorfor er Guds folk forent?

9 Fordi vi har inderlig kjærlighet til våre brødre og søstre, er vår verdensomfattende organisasjon unik. Og fordi vi elsker Jehova og holder hans lover, støtter han oss med den sterkeste kraften i universet – hans hellige ånd, eller virksomme kraft. Dette gjør at vi kan oppleve en enestående enhet som et virkelig internasjonalt brorskap. – Les 1. Johannes 4:20, 21.

10 Paulus viste hvor viktig det er at de kristne viser hverandre kjærlighet, da han skrev: «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet. Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre. Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» (Kol 3:12–14) Vi er virkelig takknemlige for at vi, til tross for ulik bakgrunn og nasjonalitet, er knyttet sammen i kjærlighet – «et fullkomment enhetens bånd».

11. Hva viser den kjærligheten og enheten som er i Jehovas organisasjon?

11 Den kjærligheten og enheten Jehovas tjenere har, viser at det er de som praktiserer den sanne religion, for Jesus sa: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Joh 13:34, 35) Og apostelen Johannes skrev: «Guds barn og  Djevelens barn kjennes på dette: Enhver som ikke øver rettferdighet, er ikke av Gud, og det er heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som dere har hørt fra begynnelsen, at vi skal ha kjærlighet til hverandre.» (1. Joh 3:10, 11) Det at Jehovas vitner har en kjærlighet som fører til en helt spesiell enhet, viser at de er Kristi sanne etterfølgere, dem Gud bruker for at det gode budskap om Riket skal bli forkynt over hele jorden. – Matt 24:14.

«EN STOR SKARE» SAMLES INN

12, 13. Hva gjør ‘den store skare’ nå, og hva kommer de som tilhører den, snart til å få oppleve?

12 De aller fleste av Jehovas tjenere tilhører «en stor skare ... av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål». De står «foran tronen [Guds trone] og foran Lammet [Jesus Kristus]. ... Disse er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod», det vil si at de viser tro på Jesu gjenløsningsoffer. De som tilhører den voksende ‘store skare’, elsker Jehova og hans Sønn og «yter [Gud] hellig tjeneste dag og natt». – Åp 7:9, 14, 15.

13 Snart skal Gud ødelegge denne onde verden i den store trengsel. (Matt 24:21; les Jeremia 25:32, 33.) Men fordi Jehova elsker sine tjenere, kommer han til å beskytte dem som gruppe betraktet og føre dem inn i sin nye verden. For nesten 2000 år siden ble det forutsagt: «[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» Lengter du etter å leve i paradiset, når «de ting som var før, er forsvunnet»? – Åp 21:4.

14. Hvor stor har ‘den store skare’ blitt?

14 Da de siste dager begynte i 1914, fantes det verden over bare noen få tusen som tjente Jehova. En liten gruppe salvede kristne klarte, motivert av nestekjærlighet og med støtte fra Guds ånd, å forkynne det gode budskap om Riket til tross for mange vanskeligheter. Som et resultat av dette blir det i dag samlet inn en stor skare som har et jordisk håp. Vi er nå over 8 millioner vitner i mer enn 115 400 menigheter verden over, og vi fortsetter å vokse i antall. For eksempel var det mer enn 275 500 som ble døpt i tjenesteåret 2014 – et gjennomsnitt på omtrent 5300 hver uke.

15. Hvor stort omfang har forkynnelsesarbeidet fått?

15 Forkynnelsesarbeidet har fått et bemerkelsesverdig omfang. Vi utgir nå bibelsk litteratur på over 700 språk. Vakttårnet er verdens mest utbredte blad. Det blir trykt over 52 millioner eksemplarer av bladet hver måned, og det kommer ut på 247 språk. Studieboken Hva er det Bibelen egentlig lærer? har blitt trykt i over 200 millioner eksemplarer på mer enn 250 språk.

16. Hva er det som gjør at den jordiske delen av Jehovas organisasjon erfarer åndelig velstand?

16 Den fantastiske veksten som vi ser i dag, er et resultat av vår tro på Gud og av at vi fullt ut godtar Bibelen som hans inspirerte Ord. (1. Tess 2:13) Og spesielt enestående er den åndelige velstanden som vi som Jehovas folk erfarer til tross for at Satan, «denne tingenes  ordnings gud», hater og motarbeider oss. – 2. Kor 4:4.

VIS ALLTID NESTEKJÆRLIGHET

17, 18. Hvilken holdning bør Guds tjenere ha til dem som ikke tilber Gud?

17 Hvilken holdning må Jehovas tjenere ha til dem som ikke tilber den eneste sanne Gud? I forkynnelsesarbeidet møter vi forskjellige reaksjoner. Noen liker budskapet, mens andre hater det. Uansett hvordan folk reagerer, må vi følge denne bibelske veiledningen: «La deres tale alltid være tiltalende, krydret med salt, så dere vet hvordan dere bør svare enhver.» (Kol 4:6) Når vi ‘forsvarer oss overfor noen som krever en grunn for det håp vi har’, gjør vi det «med et mildt sinn og dyp respekt» fordi vi elsker vår neste. – 1. Pet 3:15.

18 Vi viser nestekjærlighet selv om vi skulle bli avvist av en sint beboer som skjeller oss ut. Vi etterligner Jesus. «Når han ble skjelt ut, begynte han ikke å skjelle igjen. Når han led, begynte han ikke å true, men fortsatte å overgi seg til ham [Jehova] som dømmer rettferdig.» (1. Pet 2:23) Enten vi har med trosfeller eller andre å gjøre, viser vi ydmykhet og lar være å gjengjelde ‘skade med skade eller skjellsord med skjellsord, men kommer tvert imot med en velsignelse’. – 1. Pet 3:8, 9.

19. Hvordan bør vi behandle dem som motarbeider oss, og hvorfor?

19 Ved å ha en ydmyk holdning følger Jehovas tjenere et viktig prinsipp som Jesus kom med. I Bergprekenen sa han: «Dere har hørt at det er blitt sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Fortsett å elske deres fiender og å be for dem som forfølger dere; så dere kan vise at dere er sønner av deres Far, som er i himlene, for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» (Matt 5:43–45) Ja, som Guds tjenere må vi lære å ‘elske våre fiender’ uansett hvordan de behandler oss.

20. Hvorfor kan vi være sikre på at livet i den nye verden kommer til å være preget av kjærlighet til Gud og nestekjærlighet? (Se det første bildet i artikkelen.)

20 På alle områder i livet må Jehovas folk vise med sin holdning og med det de gjør, at de elsker Jehova og sin neste. Når for eksempel noen har det vanskelig, viser vi dem nestekjærlighet, selv om de kanskje tidligere har avvist budskapet om Riket. Paulus skrev: «Dere skal ikke skylde noen noe som helst, bortsett fra det å elske hverandre; for den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For den skrevne lov: ‘Du skal ikke begå ekteskapsbrudd, du skal ikke myrde, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære’, og hvilket annet bud det enn er, sammenfattes i dette ord, nemlig: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten; derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.» (Rom 13:8–10) Som Jehovas vitner viser vi ekte kjærlighet i denne splittede, voldelige og onde verden, som er underlagt Satans kontroll. (1. Joh 5:19) I den nye verden, etter at Satan, hans demoner og opprørske mennesker har blitt fjernet, kommer alt som blir gjort på jorden, til å være motivert av kjærlighet. Tenk så fantastisk det blir når alle som bor på jorden, elsker Gud og sin neste!