Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VAKTTÅRNET (STUDIEUTGAVE) NOVEMBER 2015

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hvilke arkeologiske funn bekrefter at oldtidsbyen Jeriko ble inntatt uten en lang beleiring?

Ifølge Josva 6:10–15, 20 marsjerte israelittiske soldater rundt Jeriko én gang om dagen i seks dager. Den sjuende dagen gikk de rundt byen sju ganger, og Gud fikk Jerikos solide murer til å falle sammen. Det gjorde det mulig for israelittene å innta Jeriko. Stemmer de arkeologiske funnene med det Bibelen sier om at beleiringen av Jeriko var kortvarig?

I gammel tid var det vanlig at de som skulle angripe en befestet by, beleiret den. Uansett hvor lenge en vellykket beleiring varte, pleide seierherrene å plyndre byen for dens rikdommer, deriblant eventuelle matforsyninger som var igjen. Men i ruinene av Jeriko fant arkeologene store matforsyninger. Tidsskriftet Biblical Archaeology Review sier i den forbindelse: «Det man fant mest av i ruinene bortsett fra keramikk, var korn. ... Dette er unikt i de historiske nedtegnelsene om arkeologiske funn i Palestina. Kanskje en krukke eller to [med korn] kunne bli funnet, men å finne slike enorme mengder korn er helt eksepsjonelt.»

Bibelen viser at israelittene hadde god grunn til ikke å plyndre Jerikos kornlagre. Jehova hadde gitt dem befaling om ikke å gjøre det. (Jos 6:17, 18) Israelittene angrep byen om våren, rett etter høsttiden, da kornlagrene var store. (Jos 3:15–17; 5:10) Det faktum at det var mye korn igjen i Jeriko, tyder på at israelittenes beleiring var kortvarig, akkurat slik Bibelen beskriver den.