VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE November 2015

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 28. desember 2015 til 31. januar 2016.

Lær opp barnet ditt til å tjene Jehova

Tre egenskaper som Jesus la for dagen når han underviste, kan hjelpe deg til å lære opp barna dine på en god måte.

Lær opp tenåringen din til å tjene Jehova

Hvordan kan du hjelpe tenåringen din til å gjøre ungdomstiden til en tid med åndelig vekst?

Spørsmål fra leserne

Hvilke arkeologiske funn bekrefter at oldtidsbyen Jeriko ble inntatt uten en lang beleiring?

Vis at du er takknemlig for Jehovas gavmildhet

Bibelen viser både hva som er rette og hva som er urette motiver for å gi av vår tid, våre krefter og våre midler.

Jehova er kjærlighetens Gud

Hvordan har Jehova vist at han elsker menneskene?

Elsker du din neste som deg selv?

Du kan følge Jesu bud i ekteskapet, i menigheten og i forkynnelsesarbeidet.

Hundre år under Rikets styre!

På hvilke tre måter har vi blitt utrustet til å forkynne om Guds rike?

FRA VÅRT ARKIV

«Ingenting under solen burde hindre dere!»

Heltidstjenerne i Frankrike i 1930-årene var gode eksempler når det gjelder iver og utholdenhet.