Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Ser du Guds hånd i livet ditt?

Ser du Guds hånd i livet ditt?

«Jehovas hånd skal virkelig bli gjort kjent for hans tjenere.» – JES 66:14.

SANGER: 65, 26

1, 2. Hva mener noen om Gud?

DET er mange som mener at det ikke er noen sammenheng mellom det de gjør, og det Gud gjør. Noen tror at Gud ikke engang er interessert i det som skjer med oss mennesker. Etter at supertyfonen Haiyan hadde forårsaket store ødeleggelser i den sentrale delen av Filippinene i november 2013, sa borgermesteren i en av de store byene: «Gud må ha vært et annet sted.»

2 Mange oppfører seg som om Gud ikke kan se det de gjør. (Jes 26:10, 11; 3. Joh 11) De er som dem apostelen Paulus beskrev da han sa: «De brydde seg ikke om å kjenne Gud.» Slike mennesker var «fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap». – Rom 1:28, 29, NO 2011.

3. (a) Hvilke spørsmål kan vi stille oss selv når det gjelder Gud? (b) Hva sikter Bibelen ofte til når den snakker om Jehovas «hånd»?

3 Hva med oss? I motsetning til dem som er nevnt ovenfor, er vi klar over at Jehova ser alt vi gjør. Men er vi oppmerksomme på hans interesse for oss og hans støttende hånd i livet vårt? Og er vi blant dem som Jesus sa skulle «se Gud»?  (Matt 5:8) Før vi kommer nærmere inn på hva som ligger i dette, skal vi ta for oss noen bibelske eksempler på personer som så Guds hånd i aksjon, og personer som ikke ville gjøre det. Så skal vi se på hvordan vi med troens øyne tydelig kan se Jehovas hånd i livet vårt. Når vi drøfter disse punktene, så ha i tankene at når Bibelen snakker om Guds «hånd», sikter den ofte til den makt Gud bruker for å hjelpe sine tjenere og beseire sine motstandere. – Les 5. Mosebok 26:8.

DE SÅ IKKE GUDS HÅND

4. Hvorfor så ikke Israels motstandere Guds hånd?

4 Opp gjennom historien gjorde Gud mye for israelittene som andre kunne se og høre om. Jehova utfridde mirakuløst sitt folk fra Egypt, og så slo de den ene kongen etter den andre. (Jos 9:3, 9, 10) Til tross for det som kongene på vestsiden av Jordan hørte og så, inngikk nesten alle disse kongene en allianse for å «føre krig mot Josva og Israel». (Jos 9:1, 2) Også etter at disse kongene hadde begynt å kjempe, hadde de muligheter til å se Guds hånd. På Jehovas befaling «forble solen urørlig, og månen stod virkelig stille, inntil nasjonen fikk tatt hevn over sine fiender». (Jos 10:13) Men Jehova tillot motstandernes hjerter å «bli gjenstridige, slik at de erklærte Israel krig». (Jos 11:20) Israels motstandere ville ikke innse at Gud kjempet for Israel, og det førte til at de ble slått.

5. Hva ville kong Akab ikke innse?

5 Senere hadde den onde kong Akab i Israel gode muligheter til å se Guds hånd i ting som skjedde. Profeten Elia hadde sagt til ham: «Det skal verken komme dugg eller regn ... uten etter mitt ords befaling!» (1. Kong 17:1) Det var tydelig at det var Jehova som stod bak det Elia sa, men Akab ville ikke godta bevisene for det. Senere så Akab at det kom ild ned fra himmelen da Elia bad til Jehova om at offeret hans måtte bli fortært. Så antydet Elia at Jehova skulle gjøre slutt på tørken, ved å si til Akab: «Dra ned, så ikke skyllregnet skal oppholde deg!» (1. Kong 18:22–45) Selv om Akab så alt som skjedde, ville han ikke innse at det var et resultat av at Gud brukte sin makt. Dette og de andre eksemplene som er nevnt, lærer oss noe viktig – når Jehovas hånd er i aksjon, må vi erkjenne det.

DE SÅ JEHOVAS HÅND

6, 7. Hva skjønte noen som levde på Josvas tid?

6 Som en kontrast til de onde kongene som er nevnt ovenfor, var det andre som så Guds hånd, selv om de var i samme situasjon som dem. Da for eksempel de fleste av nasjonene kjempet mot Israel på Josvas tid, valgte gibeonittene å slutte fred med Israel. Hvorfor? De sa til Josva: «Dine tjenere [er] kommet for Jehova din Guds navns skyld, for vi har hørt om hans ry og om alt han gjorde i Egypt.» (Jos 9:3, 9, 10) De innså at israelittene hadde den sanne Guds støtte.

7 Rahab så også Guds hånd i ting som skjedde på hennes tid. Etter at hun hadde hørt om hvordan Jehova hadde reddet sitt folk, sa hun til to israelittiske speidere: «Jeg vet jo at Jehova med sikkerhet skal gi dere landet.» Og hun gav uttrykk for tro på at Jehova kunne redde henne og familien hennes, selv om det var farlig for henne å gjøre det. – Jos 2:9–13; 4:23, 24.

8. Hvordan så noen israelitter Guds hånd?

8 I motsetning til den onde kong Akab, som ikke erkjente at det var Gud som sendte ild ned fra himmelen for å  fortære Elias offer, var det noen israelitter som innså det. Da de så det som skjedde, utbrøt de: «Jehova er den sanne Gud!» (1. Kong 18:39) For dem var det helt opplagt at Guds hånd var inne i bildet!

9. Hvordan kan vi se Jehova og hans hånd i dag?

9 Både de positive og de negative eksemplene vi har sett på, hjelper oss til å forstå hva det vil si å se Gud eller å se hans hånd i ting som skjer. Etter hvert som vi lærer ham bedre å kjenne, kan også vi se hans hånd, for vi ser hans egenskaper og gjerninger med vårt «hjertes øyne». (Ef 1:18) Vi ønsker selvfølgelig å være som de personene som – både før og nå – tydelig har sett at Jehova har støttet sitt folk. Men har vi egentlig noen beviser for at Gud gjør noe aktivt i folks liv i dag?

HVORDAN VI KAN SE GUDS HÅND I DAG

10. Hvordan vet vi at Jehova hjelper folk i dag? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 Vi har mange grunner til å være overbevist om at Jehova fortsetter å hjelpe folk. Vi hører stadig opplevelser om personer som har bedt til Gud om åndelig hjelp og så har fått det. (Sal 53:2) En bror som heter Allan, forkynte fra hus til hus på en liten øy på Filippinene da han kom til en kvinne som begynte å gråte. Han forteller: «Akkurat den morgenen hadde hun bedt til Jehova om at hans vitner måtte finne henne. I tenårene hadde hun studert Bibelen sammen med Jehovas vitner, men da hun giftet seg og flyttet til den øya, mistet hun kontakten med dem. Gud besvarte bønnen hennes så raskt at hun ble synlig rørt.» Før det hadde gått et år, innviet hun sitt liv til Jehova.

Ser du beviser for at Jehova hjelper sitt folk i dag? (Se avsnittene 11–13)

11, 12. (a) På hvilke måter hjelper Jehova sine tjenere? (b) Nevn et eksempel på en søster som fikk hjelp av Gud.

11 Mange av Guds tjenere har sett beviser for Jehovas hjelp i forbindelse med at de har klart å slutte med en avhengighetsskapende vane, som det å røyke, misbruke narkotika eller se på pornografi. Noen sier at de gjentatte ganger prøvde å slutte på egen hånd uten å klare det. Men da de vendte seg til Jehova for å få hjelp, gav han dem «den kraft som er over det normale», og til slutt klarte de å overvinne svakheten. – 2. Kor 4:7; Sal 37:23, 24.

12 Jehova har hjulpet mange av sine tjenere til å takle personlige utfordringer. En søster som heter Amy, møtte utfordringer da hun hjalp til med å bygge en Rikets sal og et misjonærhjem på en liten stillehavsøy. Hun sier: «Vi bodde på et lite hotell, og hver dag gikk vi gjennom oversvømte gater på vei til byggeplassen.» Hun måtte også tilpasse seg lokale skikker, og ofte var det verken strøm eller vann der. Amy sier videre: «Noe som gjorde saken verre, var at jeg skjelte ut en av de søstrene som jobbet sammen med oss. Jeg følte meg helt mislykket da jeg drog hjem den dagen. På det mørke hotellrommet utøste jeg mitt hjerte for Jehova og bad ham om hjelp.» Da strømmen kom tilbake, tok Amy opp et nummer av Vakttårnet som inneholdt en artikkel om programmet ved en Gilead-avslutning. Artikkelen tok opp alle de tingene hun slet med: ny kultur, hjemlengsel og nye mennesker å komme overens med. Hun sier: «Den kvelden følte jeg at Jehova snakket til meg. Det gav meg den motivasjonen jeg trengte for å fortsette å utføre den oppgaven jeg hadde fått.» – Sal 44:25, 26; Jes 41:10, 13.

13. Hvilket bevis har vi for at Jehova hjelper sitt folk til å «forsvare og juridisk sett grunnfeste det gode budskap»?

 13 Et annet bevis for at Jehova støtter sine vitner med sin mektige hånd, er at de har lyktes i å «forsvare og juridisk sett grunnfeste det gode budskap». (Fil 1:7) Myndighetene i noen land har prøvd å sette en stopper for Guds folks arbeid. Men Jehovas vitner har vunnet minst 268 saker på høyesterettsnivå verden over, deriblant 24 i Den europeiske menneskerettighetsdomstol bare siden år 2000. Det er tydelig at ingen kan holde Guds hånd tilbake. – Jes 54:17; les Jesaja 59:1.

14. Hvordan ser vi Guds hånd i forkynnelsesarbeidet og i den enheten vi erfarer?

14 Det er bare med Guds hjelp det gode budskap kan bli forkynt verden over. (Matt 24:14; Apg 1:8) Og tenk på det forente, multinasjonale brorskapet Jehovas folk har i dag. Det er noe verden ikke kan etterligne, og vi kan forstå hvorfor utenforstående sier: «Gud er virkelig iblant dere.» (1. Kor 14:25) Så vi har en rekke beviser for at Gud støtter og hjelper sitt folk. (Les Jesaja 66:14.) Men hva med deg personlig? Ser du tydelig Jehovas hånd i livet ditt?

SER DU JEHOVAS HÅND I LIVET DITT?

15. Hva kan være grunnen hvis vi til tider ikke tydelig ser Jehovas hånd i livet vårt?

15 Hvis vi ikke tydelig ser Guds hånd i livet vårt, hva kan da være grunnen til det? Det kan være at vi føler oss overmannet av livets utfordringer. Når det skjer, glemmer vi kanskje å fokusere på hvordan Jehova allerede har hjulpet oss. Da dronning Jesabel truet profeten Elia på livet, glemte til og med han en stund hvordan Gud hadde støttet ham. Bibelen sier om ham: «Han begynte å be om at hans sjel måtte dø.» (1. Kong 19:1–4) Hva var løsningen på problemet hans? Han måtte vende seg til Jehova for å få oppmuntring. – 1. Kong 19:14–18.

16. Hva kan vi gjøre for å se Gud slik Job gjorde?

 16 Job ble så opptatt av sine egne bekymringer at han ikke så tingene fra Guds synspunkt. (Job 42:3–6) Det kan være at vi i likhet med Job trenger å anstrenge oss mer for å se Gud. Hvordan kan vi gjøre det? Vi trenger å meditere over beretninger og prinsipper i Bibelen som berører problemer og situasjoner vi møter. Når vi blir klar over hvordan Jehova støtter oss, blir han mer virkelig for oss. Da kan vi si som Job: «Bare et rykte hadde jeg hørt om deg, men nå ser mitt eget øye deg».

Bruker Jehova deg til å hjelpe andre til å se ham? (Se avsnittene 17, 18)

17, 18. (a) Hvordan ser vi kanskje at Jehova hjelper oss? (b) Fortell en opplevelse som viser hvordan Gud hjelper oss i dag.

17 Hvordan kan det være at vi ser Jehovas hånd? Her er noen eksempler: Kanskje du føler at den måten du fikk sannheten på, er et tydelig bevis for Jehovas ledelse. Eller kanskje du etter å ha hørt en post på et av møtene våre har sagt: «Det var akkurat det jeg trengte!» Eller det kan være at du har opplevd at Jehova har besvart en bønn. Kanskje du på et tidspunkt bestemte deg for å utvide tjenesten og så ble forbauset over å se hvordan Jehova hjalp til med å legge forholdene til rette for det. Eller har du noen gang opplevd å slutte i en jobb på grunn av sannheten og så sett at Gud har oppfylt sitt løfte: «Jeg vil slett ikke ... svikte deg»? (Hebr 13:5) Ved å være våkne åndelig sett kan vi se hvordan Jehova har hjulpet oss på mange måter.

18 Sarah fra Kenya forteller denne opplevelsen: «Jeg bad til Jehova om en som jeg studerte Bibelen med, og som jeg følte ikke satte pris på studiet. Jeg spurte Jehova om jeg burde avslutte studiet. Rett etter at jeg hadde sagt ‘amen’, ringte telefonen. Hun jeg studerte med, ringte og spurte om hun kunne bli med meg på møtet! Jeg ble helt overveldet!» Ved å være oppmerksom kan du også se måter Gud er aktiv i livet ditt på. En søster i Asia som heter Rhonna, sier: «Det krever litt erfaring å se Jehovas ledelse. Men når du først gjør det, er det fantastisk å se hvor interessert han er i oss!»

19. Hva mer er nødvendig for å kunne se Gud?

19 Jesus sa: «Lykkelige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» (Matt 5:8) Hvordan kan vi være «rene av hjertet»? Vi må være rene innvendig og ikke ha en urett oppførsel. (Les 2. Korinter 4:2.) Når vi går inn for å øke vår åndelighet og har en rett oppførsel, er vi blant dem som kan se Gud. Den neste artikkelen handler om hvordan troen vår kan hjelpe oss til å se Jehovas innflytelse i livet vårt enda tydeligere.