Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Gi oss mer tro»

«Gi oss mer tro»

«Hjelp meg der jeg mangler tro!» – MARK 9:24.

SANGER: 81, 135

1. Hvor viktig er det å ha tro? (Se det første bildet i artikkelen.)

HAR du noen gang spurt deg selv: «Er jeg en slik person som Jehova ønsker å beskytte under den store trengsel og føre inn i den nye verden?» Det er selvfølgelig en rekke ting som må til for at vi skal overleve, men ett viktig krav er noe apostelen Paulus framhevet da han sa: «Uten tro er det umulig å behage [Gud].» (Hebr 11:6) Dette kan kanskje virke helt opplagt, men faktum er at «ikke alle har tro». (2. Tess 3:2) Disse versene hjelper oss til å forstå hvor viktig det er å bygge opp en sterk tro.

2, 3. (a) Hva lærer vi av Peter om hvor viktig det er å ha tro? (b) Hvilke spørsmål skal vi se nærmere på?

2 Apostelen Peter viste hvor viktig det er å ha tro, da han snakket om troens «prøvde kvalitet», som «kan bli funnet å være årsak til pris og herlighet og ære under Jesu Kristi åpenbarelse». (Les 1. Peter 1:7.) Den store trengsel nærmer seg raskt. Vi ønsker derfor å forsikre oss om at vi er blant dem som har den slags tro som vår Konge vil prise når han blir åpenbart. Ja, vi ønsker å være «av det slaget som har tro, så sjelen blir bevart i live». (Hebr 10:39) Det kan derfor være at vi ber som den mannen som inntrengende bad: «Hjelp meg der jeg mangler tro!» (Mark 9:24) Eller kanskje vi sier som apostlene: «Gi oss mer tro.» – Luk 17:5.

 3 Ettersom det er viktig å ha en sterk tro, skal vi i denne artikkelen se nærmere på disse spørsmålene: Hvordan kan vi bygge opp troen vår? Hvordan kan vi vise at vi har tro? Og hvilken forsikring har vi om at våre bønner om mer tro vil bli besvart?

BYGG OPP EN TRO SOM BEHAGER GUD

4. Hvilke eksempler kan motivere oss til å styrke vår tro?

4 Siden «alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår opplæring», kan vi lære av de mange eksemplene på tro som vi finner i Bibelen. (Rom 15:4) Beretningene om Abraham, Sara, Isak, Jakob, Moses, Rahab, Gideon og Barak og mange andre som hadde en sterk tro, kan motivere oss til å granske vår egen tro. (Hebr 11:32–35) Vi har også beretninger fra vår tid om brødre og søstre med en enestående tro som kan motivere oss til å anstrenge oss kraftig for å styrke vår tro. *

5. Hvordan viste Elia at han hadde sterk tro på Jehova, og hva får hans eksempel oss til å tenke over?

5 Et eksempel fra Bibelen er profeten Elia. Se for deg de fem følgende situasjonene, der han viste ubetinget tillit til Jehova. Da Elia fortalte kong Akab at Jehova skulle sende en tørke, sa han med overbevisning: «Så sant Jehova ... lever, han som jeg står framfor: Det skal verken komme dugg eller regn i disse årene uten etter mitt ords befaling!» (1. Kong 17:1) Elia hadde tro på at Jehova ville sørge for at han og andre fikk det de trengte under tørken. (1. Kong 17:4, 5, 13, 14) Han gav uttrykk for tillit til at Jehova kunne oppreise et barn fra de døde. (1. Kong 17:21) Han tvilte ikke på at Jehova ville sende ild for å fortære offeret hans på Karmel-fjellet. (1. Kong 18:24, 37) Og da tiden var inne til at Jehova skulle gjøre slutt på tørken, sa Elia til Akab, allerede før det var noe tegn til regn: «Gå opp og spis og drikk; for det høres en lyd av bruset fra et regnskyll.» (1. Kong 18:41) Får ikke slike beretninger oss til å granske oss selv for å se om vi har en like sterk tro?

HVA KAN VI GJØRE FOR Å STYRKE TROEN?

6. Hva trenger vi for å styrke troen?

6 Man utvikler ikke tro bare ved å bestemme seg for det. Tro er et trekk ved Guds hellige ånds frukt. (Gal 5:22) Det er derfor fornuftig av oss å følge Jesu råd om å be om mer av Guds ånd, for Jesus forsikrer oss om at Faderen vil «gi hellig ånd til dem som ber ham». – Luk 11:13.

7. Illustrer hvordan vi kan holde troen vår sterk.

7 Når vi har fått en solid tro, må vi fortsette å gi den næring. Troen vår kan sammenlignes med et bål. Når et bål blir tent, kan det være at det flammer voldsomt opp. Men hvis det ikke blir gjort noe for å holde liv i bålet, dør det til slutt ut og blir bare til varme kullbiter som etter hvert blir til kald aske. Hvis man derimot stadig legger mer ved på bålet, kan det brenne i det uendelige. På lignende måte kan troen vår holdes levende hvis vi regelmessig tar til oss næring fra Guds Ord. Hvis vi fortsetter å studere Bibelen, vil vår kjærlighet til den og  dens Forfatter øke. Det vil i sin tur føre til at vi styrker troen.

8. Hva kan hjelpe oss til å bygge opp og bevare en sterk tro?

8 Hva mer kan du gjøre for å bygge opp og bevare en sterk tro? Ikke vær fornøyd med bare det du lærte før du ble døpt. (Hebr 6:1, 2) Merk deg profetier i Bibelen som har blitt oppfylt, for det vil styrke din overbevisning om at du har gode grunner for å tro. Du kan også bruke Bibelens beskrivelse av hva som ventes av en som har en sterk tro, som en målestokk for å finne ut hvordan troen din er. – Les Jakob 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Hvorfor får vi sterkere tro ved å (a) ha god omgang? (b) gå på møtene? (c) forkynne for andre?

9 Paulus sa til noen medkristne at det kunne være «en utveksling av oppmuntring» blant dem ved at hver enkelt ble «oppmuntret ved den annens tro». (Rom 1:12) Når vi er sammen med brødre og søstre, kan vi bygge opp hverandres tro, spesielt når vi er sammen med slike som allerede har vist at troen deres er av ‘prøvd kvalitet’. (Jak 1:3) Dårlig omgang ødelegger troen, men god omgang styrker den. (1. Kor 15:33) Det er én av grunnene til at vi blir oppfordret til ikke å «unnlate å komme sammen» på møtene, men å fortsette å «oppmuntre hverandre». (Les Hebreerne 10:24, 25.) En annen grunn er at det vi lærer på møtene våre, er trosstyrkende. Som Paulus sa: «Så kommer da troen av det en hører.» (Rom 10:17) Spør deg selv: Er møtene en fast del av livet mitt?

10 Når vi deltar i felttjenesten, bygger vi ikke bare opp andres tro, men også vår egen. I likhet med de første kristne lærer vi å stole fullt og helt på Jehova og å snakke med frimodighet i en hvilken som helst situasjon. – Apg 4:17–20; 13:46.

11. Hvorfor hadde Kaleb og Josva sterk tro, og hva lærer vi av det?

11 Når vi merker hvordan Jehova hjelper oss i livet, og hvordan han besvarer bønnene våre, vokser troen vår. Slik var det med Kaleb og Josva. De viste tro på Jehova da de utspeidet det lovte land. Senere erfarte de gang på gang Jehovas ledelse i livet, og det gjorde at de fikk enda sterkere tro. Josva kunne trygt si til israelittene: «Ikke ett ord av alle de gode ord Jehova deres Gud har talt til dere, har slått feil.» Senere la han til: «Frykt nå Jehova og tjen ham i uklanderlighet og i sannhet ... jeg og min husstand, vi skal tjene Jehova.» (Jos 23:14; 24:14, 15) Når vi smaker Jehovas godhet, kan også vi utvikle en sterk tro. – Sal 34:8.

HVORDAN VI KAN VISE AT VI HAR TRO

12. Hvordan viser vi at vi har tro?

12 Hvordan viser vi at vi har en levende tro? Disippelen Jakob besvarer det spørsmålet ved å si: «Jeg skal vise deg min tro ved mine gjerninger.» (Jak 2:18) Vi viser altså at vi har ekte tro, ved våre gjerninger. La oss se på noen eksempler.

De som anstrenger seg i tjenesten, viser at de har en sterk tro (Se avsnitt 13)

13. Hvorfor er det å delta i forkynnelsesarbeidet en måte å vise tro på?

13 En fin måte å vise vår tro på er å delta i forkynnelsesarbeidet. Hvordan det? Dette arbeidet krever at vi tror at Gud har bestemt når denne tingenes ordning skal ende, og at enden ‘ikke vil være forsinket’. (Hab 2:3) Én måte vi kan måle troen vår på, er å se på hvor villige vi er til å anstrenge oss i  tjenesten. Gjør vi alt vi kan? Tar vi kanskje til og med grep for å utvide vår tjeneste? (2. Kor 13:5) Ja, når vi «kunngjør ... offentlig til frelse», viser vi at vi har tro i hjertet. – Les Romerne 10:10.

14, 15. (a) Hvordan kan vi vise tro i dagliglivet? (b) Nevn et eksempel på en familie som hadde en sterk og levende tro.

14 Vi kan også vise tro i forbindelse med dagliglivets utfordringer. Enten vi opplever sykdom, motløshet, depresjon, fattigdom eller andre problemer, har vi tillit til at Jehova og hans Sønn vil gi oss «hjelp i rette tid». (Hebr 4:16) Vi viser en slik tillit ved å be Jehova om hjelp som ikke bare har med våre åndelige behov å gjøre. Jesus sa at vi kan be om materielle ting, deriblant «vårt brød for dagen i samsvar med dagens behov». (Luk 11:3) Beretninger i Bibelen overbeviser oss om at Jehova kan gi oss det vi trenger. Under en alvorlig tørke i Israel sørget Jehova for at Elia fikk mat og vann. «Ravnene brakte ham brød og kjøtt om morgenen og brød og kjøtt om kvelden, og han fortsatte å drikke av elven», slik Jehova hadde gitt ham beskjed om. (1. Kong 17:3–6) Vi har tro på at Jehova kan ordne det slik at vi også får det vi trenger.

Vi kan vise tro i forbindelse med dagliglivets utfordringer (Se avsnitt 14)

15 Vi har tillit til at vi ved å følge bibelske prinsipper vil kunne få mat på bordet. Rebecca, en gift søster i Asia, og familien hennes har erfart det. De har fulgt prinsippene i Matteus 6:33 og Ordspråkene 10:4 ved å la Rikets interesser komme på førsteplassen i livet og ved å arbeide flittig. Rebecca sier at på et tidspunkt følte mannen hennes at den typen arbeid han hadde, og det presset det medførte, kunne sette familiens åndelighet i fare, så han sa opp. Men de hadde fire barn å forsørge. Rebecca forteller hvordan det gikk: «Vi begynte å lage konfekt og selge den. I de årene vi levde av dette, følte vi at Jehova aldri sviktet oss. Vi var ikke nødt til å hoppe over et eneste måltid.» Har du også kunnet vise at du har tro på at Bibelen gir de beste rådene for mennesker i dag?

16. Hvordan vil det gå hvis vi stoler på Gud?

 16 Vi må aldri tvile på at det vil være til vårt beste å følge Guds veiledning. Paulus siterte Habakkuk da han skrev: «Den rettferdige skal leve på grunn av tro.» (Gal 3:11; Hab 2:4) Så det er livsviktig at vi tror på ham som virkelig kan hjelpe. Paulus minner oss om at Gud er den som «i samsvar med sin kraft, som er virksom i oss, kan gjøre mer enn rikelig, langt ut over alt det vi ber om eller fatter». (Ef 3:20) Jehovas tjenere gjør alt de kan for å gjøre hans vilje. Men de er klar over sine begrensninger og har tillit til at Jehova skal velsigne de anstrengelsene de gjør seg. Er vi ikke glade for at vår Gud er med oss?

BØNNER OM TRO BLIR BESVART

17. (a) Hvordan ble apostlenes ønske om å få mer tro oppfylt? (b) Hvorfor kan vi forvente at våre bønner om mer tro vil bli besvart?

17 Etter denne drøftelsen kan det være at vi føler det på samme måte som apostlene gjorde da de sa til Jesus: «Gi oss mer tro.» (Luk 17:5) Apostlene fikk det de bad om, spesielt på pinsedagen i år 33, da hellig ånd ble utøst over dem og de fikk større innsikt i Guds hensikt. Dette styrket troen deres. Som et resultat av det gikk de i gang med den største forkynnelseskampanjen som hadde vært fram til da. (Kol 1:23) Kan vi forvente at våre bønner om mer tro vil bli besvart? Ja, for Bibelen forsikrer oss om at Gud besvarer bønner som er «i samsvar med hans vilje». – 1. Joh 5:14.

18. Hvordan velsigner Jehova dem som utvikler en sterk tro?

18 Det er tydelig at Jehova har behag i dem som har full tillit til ham. Han vil besvare våre bønner om mer tro, slik at troen vår «vokser umåtelig» og vi «blir regnet verdige til Guds rike». – 2. Tess 1:3, 5.

^ avsn. 4 Se for eksempel livshistoriene til Lillian Gobitas Klose (Våkn opp! for 22. juli 1993), Feliks Borys (Våkn opp! for 22. februar 1994) og Josephine Elias (Våkn opp! for september 2009).