Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehova?

Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehova?

«Når det gjelder oss, så elsker vi fordi han elsket oss først.» – 1. JOH 4:19.

SANGER: 56, 138

1, 2. Hva har Gud gjort ifølge Johannes som får oss til å elske ham?

DE FLESTE er enige om at den beste måten en far kan lære opp barna sine på, er å være et godt eksempel selv. Apostelen Johannes skrev: «Når det gjelder oss, så elsker vi fordi [Gud] elsket oss først.» (1. Joh 4:19) Det er derfor tydelig at Jehova er et enestående eksempel når det gjelder farskjærlighet, som kan hjelpe oss til å elske ham.

2 På hvilken måte har Gud «elsket oss først»? Apostelen Paulus sa: «Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:8) Ved å bringe et så stort offer – å gi sin Sønn som en løsepenge for troende mennesker – viste Jehova hva sann kjærlighet virkelig er. En slik kjærlighet kommer til uttrykk ved at man gir, ved at man handler på en uselvisk og selvoppofrende måte. Guds store kjærlighetshandling gjorde det mulig for oss å komme til ham for å nyte godt av hans kjærlighet og til gjengjeld vise ham vår kjærlighet. – 1. Joh 4:10.

3, 4. Hvordan bør kjærlighet til Gud komme til uttrykk?

3 Kjærlighet er Jehovas fremste egenskap, så vi kan forstå hvorfor Jesus sa at det viktigste budet fra Gud er: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel  og av hele ditt sinn og av hele din styrke.» (Mark 12:30) Det Jesus sa, viser at kjærlighet til Gud involverer hjertet. Jehova vil ikke at vi skal være halvhjertete. Men vi legger merke til at kjærlighet til Gud også involverer hele vår sjel, hele vårt sinn og hele vår styrke. Det betyr at ekte kjærlighet til Gud er noe mye mer enn bare en følelse i hjertet. I tillegg må våre mentale og fysiske evner være inne i bildet. – Les Mika 6:8.

4 Så hvordan kan vi vise at vi virkelig elsker vår himmelske Far? Vi bør elske ham uten forbehold. Som Jesus viste, må vi elske Jehova av hele vårt hjerte og med våre fysiske og mentale evner. I den forrige artikkelen drøftet vi fire måter som Jehova har vist sin store kjærlighet til sine barn på. Vi skal nå se på hvordan vi kan styrke vår kjærlighet til Jehova, og hvordan vi kan vise at vi elsker ham, på måter som han har behag i.

VÆR TAKKNEMLIG FOR DET JEHOVA GIR OSS

5. Hva ønsker vi å gjøre når vi tenker på alt det Jehova har gjort for oss?

5 Hva gjør du når du får en gave? Du viser sikkert på en eller annen måte at du er takknemlig for den. I tillegg vil du sannsynligvis gjøre god bruk av gaven og ikke ta den for gitt. «Enhver god gave og enhver fullkommen gave kommer ovenfra», skrev disippelen Jakob, «for den kommer ned fra himmellysenes Far, og hos ham er det ingen forandring i form av skyggens dreining.» (Jak 1:17) Jehova gir oss det vi trenger for å leve og være lykkelige. Får ikke dette oss til å ønske å gjengjelde hans kjærlighet?

6. Hva måtte israelittene gjøre for å fortsette å bli velsignet av Jehova?

6 Jehova viste israelittene kjærlig omsorg i mange hundre år, og de ble rikt velsignet av ham, både materielt og åndelig. (5. Mos 4:7, 8) Men for å fortsette å få slike velsignelser måtte de være lydige mot Guds lov, noe som innebar at de regelmessig skulle ofre «det beste av [landets] første modne grøde» til Jehova. (2. Mos 23:19) Israelittene skulle på den måten vise at de ikke tok Jehovas kjærlighet og velsignelser som en selvfølge. – Les 5. Mosebok 8:7–11.

7. Hvordan kan vi bruke våre «verdifulle ting» til å vise Jehova at vi elsker ham?

7 Hva med oss? Jehova krever ikke at vi i dag frambærer slike ofre som israelittene måtte, men det vil likevel være på sin plass at vi viser at vi elsker ham, ved å ære ham med våre «verdifulle ting». (Ordsp 3:9) Hvordan kan vi gjøre det? Vi kan naturligvis gi materiell støtte til Rikets arbeid lokalt og til det verdensomfattende arbeidet. Dette er absolutt en fin måte vi kan gi uttrykk for vår kjærlighet til Jehova på, enten vi har mye eller lite materielt sett. (2. Kor 8:12) Men det er også andre ting vi kan gjøre for å vise Jehova at vi elsker ham.

8, 9. Hvilken sammenheng er det mellom å stole på Jehova og å elske ham? Nevn et eksempel.

8 Husk at Jesus sa til sine etterfølgere at de ikke skulle være bekymret for mat og klær, men fortsette å søke Riket først. Han sa at vår Far vet hva vi virkelig trenger. (Matt 6:31–33) Hvor mye vi stoler på dette løftet, er en indikasjon på hvor dypt vi elsker Jehova, for kjærlighet og tillit går hånd i hånd. Vi kan ikke virkelig elske en som vi ikke stoler på. (Sal 143:8) Så vi kan spørre oss selv: Viser  målene mine og den måten jeg lever på, at jeg virkelig elsker Jehova? Viser jeg hver dag ved det jeg gjør, at jeg stoler på at han kan sørge for at jeg får det jeg trenger?

9 En bror som heter Mike, viste slik kjærlighet og tillit. Da han var ung, fikk han et sterkt ønske om å tjene Gud i et annet land. Etter at han hadde giftet seg og fått to barn, var dette ønsket fremdeles like sterkt. Oppmuntret av de mange artiklene og rapportene om det å tjene på et sted med større behov bestemte Mike og familien seg for å forenkle livet sitt. De solgte huset og flyttet inn i en leilighet. Mike reduserte størrelsen på vaktmesterfirmaet sitt og lærte seg hvordan han kunne drive firmaet fra et annet land via Internett. Så tok familien skrittet og flyttet. Etter å ha tjent i utlandet i to lykkelige år sa Mike: «Vi har erfart hvor sanne Jesu ord i Matteus 6:33 er.»

MEDITER OVER DET JEHOVA LÆRER DEG

10. Hvorfor er det bra for oss, slik det var for kong David, å meditere over det vi lærer om Jehova?

10 For omkring 3000 år siden ble kong David fascinert av det han så på himmelen. Han skrev: «Himlene forkynner Guds herlighet, og om hans henders verk forteller det utstrakte rom.» Visdommen i Guds lov gjorde også inntrykk på ham, så han sa videre: «Jehovas lov er fullkommen, den gir sjelen ny styrke. Jehovas påminnelser er pålitelige, de gjør den uerfarne vis.» Hva førte det til at han med takknemlighet mediterte over dette? Han tilføyde: «Måtte det min munn sier, og det mitt hjerte mediterer over, være til behag for deg, Jehova, min Klippe og min Gjenløser.» Det er tydelig at det var et nært og varmt forhold mellom David og hans Gud. – Sal 19:1, 7, 14.

11. Hva bør vår kjærlighet til Gud motivere oss til å gjøre med den kunnskapen han gir oss? (Se det første bildet i artikkelen.)

11 I dag har vi fått mye kunnskap om Jehovas skaperverk og gjennomføringen av hans hensikt. Verden oppmuntrer folk til å ta høyere utdanning. Men det har vist seg at mange som tar høyere utdanning, mister troen på Gud og kjærligheten til ham. Bibelen oppfordrer oss imidlertid til ikke bare å elske kunnskap, men også til å skaffe oss visdom og forstand. Det betyr at vi må lære å bruke den kunnskapen som Gud har gitt oss, på en slik måte at den kan være til hjelp for oss selv og andre. (Ordsp 4:5–7) Gud «vil at alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten». (1. Tim 2:4) Vi viser at vi elsker Jehova, når vi helhjertet går inn for å gjøre så mange som mulig kjent med det gode budskap om Riket og hjelper dem til å forstå Guds storslåtte hensikt med menneskene. – Les Salme 66:16, 17.

12. Hva følte en ung søster da hun fikk en gave fra Jehova?

12 Også de unge kan vise at de elsker Jehova, ved å gi uttrykk for at de er takknemlige for de åndelige gavene fra ham. En søster som heter Shannon, forteller at da hun var elleve år, var hun på områdestevnet med temaet «Gudhengivenhet» sammen med foreldrene og den ti år gamle søsteren sin. En av dagene ble de unge bedt om å sette seg i en seksjon der det var plasser som var reservert spesielt for dem. Hun var litt nervøs, men satte seg der. Hun ble veldig  overrasket og glad da alle de unge fikk i gave en flott bok som het De unge spør – tilfredsstillende svar. Hvordan virket dette inn på Shannons følelser for Jehova? Hun sier: «Da forstod jeg endelig at Jehova er virkelig, og at han elsker meg personlig veldig, veldig høyt.» Hun tilføyer: «Vi er så lykkelige for at vår store Gud, Jehova, villig gir oss slike flotte, perfekte gaver!»

TA IMOT VEILEDNING OG KORRIGERING FRA GUD

13, 14. Hvordan bør vi reagere når Jehova korrigerer oss, og hvorfor?

13 Bibelen minner oss om at «den som Jehova elsker, irettesetter han, slik som en far gjør med en sønn som han har behag i». (Ordsp 3:12) Hvordan bør vi reagere når vi blir irettesatt? Paulus skrev realistisk: «Riktignok synes ingen tukt i øyeblikket å være til glede, men til sorg.» Ved å si dette undervurderte han ikke betydningen eller verdien av tukt, for han fortsatte: «Men etterpå gir den dem som er blitt oppøvd ved den, fredelig frukt, nemlig rettferdighet.» (Hebr 12:11) Hvis vi elsker Jehova, må vi passe på at vi ikke er selvtilfredse og ignorerer hans veiledning eller blir irriterte over den. Dette kan være veldig vanskelig for noen, men kjærligheten til Gud vil være til stor hjelp.

14 På Malakis tid var det mange jøder som ikke satte pris på Guds veiledning. De visste hva Loven sa om det å frambære ofre, men de ble så likegyldige at Jehova ble nødt til å gi dem streng veiledning. (Les Malaki 1:12, 13.) Hvor alvorlig var situasjonen? Hør hva Jehova sa til dem: «Jeg [skal] visselig sende forbannelsen over dere, og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har til og med forbannet velsignelsen, fordi dere ikke legger dere [mitt påbud] på hjertet.» (Mal 2:1, 2) Det er tydelig at det kan få alvorlige konsekvenser hvis man stadig eller med overlegg ignorerer Jehovas kjærlige veiledning.

Følg Guds veiledning i stedet for verdens normer (Se avsnitt 15)

15. Hvilken holdning som er vanlig i dagens verden, må vi unngå?

 15 I vår tids meg-først-generasjon er det mange som ikke liker å bli veiledet eller korrigert. Og noen som tar imot veiledning, gjør det motvillig. Men de kristne blir rådet til ikke å la seg «forme etter denne tingenes ordning». Vi må forstå og rette oss etter «Guds gode og antagelige og fullkomne vilje». (Rom 12:2) Gjennom sin organisasjon gir Jehova oss veiledning i rette tid på mange områder i livet, for eksempel når det gjelder oppførsel overfor det annet kjønn, omgang og avkobling. Ved villig å ta imot og følge slik veiledning viser vi at vi er takknemlige, og at vi virkelig elsker Jehova av hjertet. – Joh 14:31; Rom 6:17.

STOL PÅ AT JEHOVA SKAL BESKYTTE DEG

16, 17. (a) Hvorfor bør vi ta Jehovas vilje i betraktning når vi treffer avgjørelser? (b) Hvordan viste israelittene at de manglet kjærlighet og tillit til Jehova?

16 Når små barn blir redde, løper de instinktivt til foreldrene sine. Når barn blir eldre, lærer de å stole mer og mer på sin egen dømmekraft og å treffe egne avgjørelser. Det hører med til det å bli voksen. Men de som er nær knyttet til foreldrene sine, spør gjerne om foreldrenes mening og råd før de treffer en avgjørelse. Slik er det også i åndelig forstand. Jehova har gitt oss sin ånd for at vi «både [skal] ville og virke». Det ville være et tegn på alvorlig mangel på kjærlighet og tillit til Jehova hvis vi traff avgjørelser uten å ta hans vilje i betraktning. – Fil 2:13.

17 På Samuels tid led israelittene et stort nederlag for filisterne. Guds folk trengte sårt hjelp og beskyttelse. Hva gjorde de? De sa: «La oss hente Jehovas paktsark til oss fra Sjilo, så den kan komme hit i vår midte og frelse oss av våre fienders hånd.» Hvordan gikk det? «Det ble et meget stort mannefall: Av Israel falt det tretti tusen fotfolk. Og Guds ark ble tatt.» (1. Sam 4:2–4, 10, 11) Det kunne se ut som om israelittene søkte Jehovas hjelp ved å hente arken. Men i virkeligheten hadde de ikke søkt Jehovas veiledning; de fulgte sine egne ideer, og resultatet var katastrofalt. – Les Ordspråkene 14:12.

18. Hvordan bør vi se på det å søke hjelp hos Jehova?

18 Salmisten viste at han hadde den rette hjertetilstand, da han skrev: «Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Jeg er tynget av sorg, derfor går min tanke til deg.» (Sal 42:5–7, NO 2011) For en inderlig kjærlighet han hadde til Jehova! Har du utviklet en slik kjærlighet og tillit til vår himmelske Far? Selv om du svarer ja på det spørsmålet, kan det kanskje være at du kan styrke din tillit til Jehova enda mer. Som Bibelen sier: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi akt på ham på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier rette.» – Ordsp 3:5, 6.

19. På hvilke måter vil du vise Jehova at du elsker ham?

19 Ved å elske oss først har Jehova vist oss hvordan vi kan vise at vi elsker ham. Vi må alltid huske hans enestående eksempel. La oss vise at vi elsker ham ‘av hele vårt hjerte og av hele vår sjel og av hele vårt sinn og av hele vår styrke’. – Mark 12:30.