Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

«Stå fast i troen»

«Stå fast i troen»

«Stå fast i troen, ... bli sterke!» – 1. KOR 16:13.

SANGER: 60, 64

1. (a) Hva opplevde Peter under en storm på Galilea-sjøen? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvorfor begynte Peter å synke?

DET er natt, og det er storm på Galilea-sjøen. Apostelen Peter og noen andre disipler strever med å ro over sjøen. Plutselig får de se Jesus komme gående på vannet. Peter roper til Jesus og spør om han kan gå bort til Jesus. Da Jesus ber ham om å komme, går Peter ut av båten, og ved et mirakel går han mot Jesus på det opprørte vannet. Men noen øyeblikk senere begynner Peter å synke. Hvorfor? Han så på stormen og ble redd. Han roper til Jesus, som raskt tar tak i ham og sier: «Du med lite tro, hvorfor gav du etter for tvil?» – Matt 14:24–32.

2. Hva skal vi drøfte nå?

2 Vi skal nå se på tre sider ved det som Peter opplevde, og som har med tro å gjøre: (1) hvordan Peter først viste tro på at Gud ville hjelpe ham, (2) hvorfor Peters tro begynte å bli svak, og (3) hva som hjalp Peter til å få en sterk tro igjen. Det at vi tar for oss disse punktene, kan hjelpe oss til å se hvordan vi kan «stå fast i troen». – 1. Kor 16:13.

 TRO AT GUD SKAL HJELPE DEG

3. Hvorfor gikk Peter ut av båten, og hvordan har vi gjort noe lignende?

3 Da Peter gikk ut av båten for å gå på vannet, gjorde han det i tro. Jesus hadde kalt på ham, og Peter stolte på at Guds kraft skulle hjelpe ham, akkurat som den hjalp Jesus. Hva med oss? Da vi innviet oss til Jehova og ble døpt, var det fordi vi hadde tro. Jesus kalte oss til å følge ham, til å gå i hans fotspor. Vi måtte vise tro på både Jesus og Gud og stole på at de skulle støtte og hjelpe oss på forskjellige måter. – Joh 14:1; les 1. Peter 2:21.

4, 5. Hvorfor er tro noe verdifullt?

4 Tro er virkelig noe verdifullt. Akkurat som Peters tro gjorde det mulig for ham å gå på vannet, gjør vår tro det mulig for oss å gjøre ting som kan virke umulige fra et menneskelig synspunkt. (Matt 21:21, 22) Mange av oss har for eksempel forandret holdninger og oppførsel så drastisk at andre nesten ikke kjenner oss igjen. Jehova hjalp oss til å gjøre dette fordi vi trodde på ham. (Les Kolosserne 3:5–10.) Troen motiverte oss til å innvie oss til Jehova, og da ble vi hans venner, noe vi aldri kunne ha blitt uten hans hjelp. – Ef 2:8.

5 Noe annet som er mulig for oss fordi vi har tro, er å stå imot angrepene fra vår overmenneskelige fiende, Djevelen. (Ef 6:16) Tillit til Jehova hjelper oss dessuten til ikke å bekymre oss så mye i vanskelige tider. Jehova sier at når troen får oss til å sette Rikets interesser på førsteplassen, skal han gi oss de materielle tingene vi trenger. (Matt 6:30–34) Og framfor alt: På grunn av troen vår vil vi få en helt spesiell gave – evig liv, noe som ingen mennesker noen gang kunne ha fått ved egne anstrengelser. – Joh 3:16.

HVIS VI MISTER FOKUS, KAN TROEN BLI SVAKERE

6, 7. (a) Hva kan stormen og bølgene som Peter opplevde, sammenlignes med? (b) Hvorfor bør vi ta muligheten for at troen vår kan bli svakere, på alvor?

6 Vinden og bølgene som Peter opplevde da han gikk på vannet, kan sammenlignes med de prøvelsene og fristelsene vi møter i vårt liv som kristne. Selv om prøvelsene og fristelsene er store, kan vi stå fast i troen med Jehovas hjelp. Husk at det ikke var et vindkast eller en stor bølge som gjorde at Peter begynte å synke. Det står: «Da han så stormen, ble han redd.» (Matt 14:30) Det var da Peter sluttet å fokusere på Jesus, at troen hans begynte å bli svak. Vi kan begynne å synke hvis vi begynner å ‘se stormen’ ved å fokusere på problemene våre og tvile på at Jehova vil hjelpe oss.

7 Vi må ta muligheten for at troen vår kan svekkes, på alvor, for Bibelen omtaler det å få en svak tro eller miste troen som «den synd som lett vikler seg om oss». (Hebr 12:1) I likhet med Peter kan vi fort oppleve at troen blir svakere, hvis vi fokuserer feil. Hvordan kan vi vite om troen vår er i fare? Tenk over noen spørsmål vi kan bruke for å granske oss selv.

8. Hva kan føre til at vår tro på Guds løfter svekkes?

8 Har jeg like sterk tro på Guds løfter som jeg hadde før? Gud har for eksempel lovt å ødelegge den nåværende tingenes ordning. Men er vi blitt distrahert av verdens mange underholdningstilbud, slik at troen på dette løftet er blitt svakere? I så fall kan vi begynne å tvile på at enden  virkelig er nær. (Hab 2:3) Eller for å ta et annet eksempel: Gud har lovt å tilgi oss på grunnlag av gjenløsningen. Men hvis vi er plaget av skyldfølelse på grunn av tidligere feil, kan vi begynne å tvile på at Jehova virkelig har «strøket ut» alle syndene våre. (Apg 3:19) Det kan føre til at vi mister gleden i tjenesten for Gud og slutter å forkynne for andre.

9. Hva kunne skje hvis vi fokuserte på våre egne interesser?

9 Er jeg like ivrig i tjenesten for Gud som jeg var før? Apostelen Paulus viste at det at vi arbeider hardt for Jehova, hjelper oss til å «ha håpets fulle visshet helt inntil enden». Men hva kunne skje hvis vi begynte å fokusere på våre egne interesser, for eksempel hvis vi tok oss en jobb som var godt betalt, men som gikk ut over vår tilbedelse? Vi kunne få en svakere tro, og vi kunne «bli trege» – det kunne være at vi gjorde mindre for Jehova enn vi hadde mulighet til. – Hebr 6:10–12.

10. Hvordan viser vi tro på Jehova når vi tilgir andre?

10 Har jeg vanskelig for å tilgi andre? Når andre gjør urett mot oss eller sårer oss, kan vi komme til å fokusere på hvordan vi føler det, og bli fristet til å skjelle dem ut eller slutte å snakke med dem. Men hvis vi på den annen side tilgir, viser vi at vi har tro på Jehova. Hvordan det? De som synder mot oss, står i gjeld til oss, slik vi står i gjeld til Gud fordi vi synder mot ham. (Luk 11:4) Når vi tilgir andre, har vi tillit til at det å få Guds godkjennelse ved å gjøre dette er viktigere enn at de skal betale tilbake det de skylder oss. Jesu disipler skjønte at det krever tro å tilgi andre. Da han sa at de skulle tilgi også dem som syndet mot dem gjentatte  ganger, bad de ham: «Gi oss mer tro.» – Luk 17:1–5.

11. Hva kan være grunnen hvis vi ikke drar nytte av bibelsk veiledning vi får?

11 Blir jeg irritert når jeg får bibelsk veiledning? I stedet for å være på utkikk etter hvordan vi kan ha nytte av veiledningen, kan det være at vi henger oss opp i en eller annen feil i det som blir sagt, eller fokuserer på en svakhet hos den som kommer med veiledningen. (Ordsp 19:20) Dermed kan vi gå glipp av en mulighet til å lære å tenke mer slik Gud tenker.

12. Hva viser en som stadig klager på dem Jehova bruker til å lede sitt folk?

12 Klager jeg på utnevnte brødre i menigheten? Da israelittene fokuserte på den dårlige rapporten fra de ti speiderne som manglet tro, begynte de å klage på Moses og Aron. Jehova spurte da Moses: «Hvor lenge skal de la være å tro på meg?» (4. Mos 14:2–4, 11) Ja, israelittenes klaging viste i virkeligheten at de manglet tillit til Gud, som hadde utnevnt Moses og Aron. Hvis vi på lignende måte stadig gir uttrykk for at vi er misfornøyde med dem Gud bruker til å lede sitt folk, er ikke det da et tegn på at vår tro på Gud er blitt svakere?

13. Hvorfor bør vi ikke miste motet hvis vi oppdager en svakhet i troen vår?

13 Ikke bli motløs hvis en slik selvransakelse avslører svakheter i troen din. Til og med Peter, som var en apostel, gav etter for frykt og tvil. Det hendte faktisk at Jesus irettesatte alle apostlene for at de hadde «lite tro». (Matt 16:8) Husk at en viktig ting vi lærer av Peters opplevelse, dreier seg om det han gjorde etter at han begynte å tvile og å synke.

FOKUSER PÅ JESUS FOR Å STYRKE TROEN

14, 15. (a) Hva gjorde Peter da han begynte å synke? (b) Hvordan kan vi ‘se ufravendt’ på Jesus?

14 Da Peter så på stormen og begynte å synke, kunne han ha prøvd å komme seg tilbake til båten på egen hånd. Siden han var flink til å svømme, kunne dette ha vært en naturlig reaksjon. (Joh 21:7) Men i stedet for å stole på seg selv fokuserte han igjen på Jesus og tok imot hjelp fra ham. Hvis vi merker at troen vår er i ferd med å bli svakere, bør vi følge Peters eksempel. Men hvordan kan vi gjøre det?

15 Akkurat som Peter på nytt fokuserte på Jesus for å få hjelp, må vi også ‘ufravendt se på vår tros Hovedformidler og Fullender, Jesus’. (Les Hebreerne 12:2, 3.) Vi kan selvfølgelig ikke se Jesus i bokstavelig forstand, slik Peter gjorde. Men vi ‘ser ufravendt’ på Jesus ved å studere hans lære og det han gjorde da han var på jorden, og så følge hans eksempel nøye. Hvis vi gjør dette, vil det hjelpe oss til å ha en sterk tro. Vi skal nå se på noen måter vi kan etterligne Jesus på.

Ved å fokusere på Jesu eksempel og følge nøye i hans fotspor kan vi bli faste i troen (Se avsnitt 15)

16. Hvordan kan vi studere Bibelen på en måte som bygger opp troen?

16 Styrk din tillit til Bibelen. Jesus var overbevist om at De hellige skrifter er Guds Ord, som gir oss de beste rådene i livet. (Joh 17:17) For at vi også skal være helt overbevist om det, må vi lese Bibelen hver dag, studere den og meditere over det vi lærer. Fordyp deg også i emner du har spørsmål om. Du kan for eksempel bli mer overbevist om at enden for denne verden er nær, ved å studere grundig de bibelske bevisene for at vi lever i de siste dager. Du kan styrke troen på Bibelens løfter for framtiden ved å undersøke  de mange profetiene som allerede er blitt oppfylt. Du kan øke tilliten til Bibelens praktiske verdi ved å tenke over eksempler på hvordan Bibelen har forandret menneskers liv til det bedre. * – 1. Tess 2:13.

17. Hvorfor klarte Jesus å utholde ekstreme prøver, og hvordan kan du etterligne ham?

17 Fokuser på de velsignelsene Jehova har lovt. Jesus fokuserte på «den glede som var holdt fram for ham», og det gjorde at han klarte å fortsette å være trofast til tross for ekstreme prøver. (Hebr 12:2) Han lot seg aldri distrahere av det som verden kunne tilby. (Matt 4:8–10) Du kan etterligne Jesus ved å meditere over de vidunderlige løftene Jehova har gitt deg. Forestill deg at du er i den nye verden. Skriv ned eller lag en tegning av det du håper å gjøre når Gud har fjernet den nåværende, onde verden. Lag en liste over dem du gleder deg til å møte når de har blitt oppreist fra de døde, og hva du har lyst til å snakke med dem om. Se på disse løftene fra Gud som løfter til deg personlig, ikke bare til mennesker generelt.

18. Hvordan kan bønn hjelpe deg til å styrke troen?

18 Be om mer tro. Jesus lærte disiplene at de måtte be Jehova om å få hellig ånd. (Luk 11:9, 13) Når du ber om det, så be også om mer tro. Tro hører med til åndens frukt. Vær konkret når du ber. Hvis du har oppdaget en svakhet som er et tegn på en svekket tro, for eksempel problemer med å tilgi andre, så be Jehova hjelpe deg til å overvinne den.

19. Hvem bør vi velge som venner?

19 Velg venner som har sterk tro. Jesus var nøye med hvem han valgte som venner, særlig nære venner. Hans nærmeste venner, apostlene, hadde bevist sin tro og lojalitet ved å gjøre det han befalte dem. (Les Johannes 15:14, 15.) Så når du velger venner, bør du se etter noen som viser tro ved å være lydige mot Jesus. Og husk at ett tegn på et godt vennskap er åpen kommunikasjon, også når det er behov for å gi eller ta imot råd. – Ordsp 27:9.

20. Hva får vi igjen for å hjelpe andre til å bygge opp troen?

20 Hjelp andre til å styrke troen. I både ord og gjerning bygde Jesus opp troen til disiplene. (Mark 11:20–24) Vi bør følge hans eksempel, for når vi hjelper andre til å bygge opp troen, styrker vi også vår egen tro. (Ordsp 11:25) Når du forkynner for noen eller studerer med noen, så framhev bevisene for at Gud finnes, at han bryr seg om oss, og at Bibelen er hans inspirerte Ord. Hjelp også brødrene og søstrene til å styrke troen. Hvis noen viser tegn til tvil, kanskje ved å begynne å klage på utnevnte brødre, så ikke vær rask til å trekke deg unna dem. Hjelp dem i stedet på en taktfull måte til å gjøre noe for å bygge opp troen. (Jud 22, 23) Hvis du går på skolen og evolusjonsteorien blir tatt opp, så forsvar modig troen på en skapelse. Kanskje du blir positivt overrasket over å se hvordan det du sier, virker på andre.

21. Hva har Jehova lovt hver og en av oss?

21 Jehova hjalp Peter gjennom Jesus til å overvinne sin frykt og tvil, og Peter ble et godt eksempel når det gjelder sterk tro, for de første kristne. På samme måte hjelper Jehova oss alle til å stå fast i troen. (Les 1. Peter 5:9, 10.) Det vi gjør for å bygge opp troen vår, er anstrengelsene vel verdt, for vi får uendelig mye igjen for å ha en sterk tro.

^ avsn. 16 Se for eksempel artikkelserien «Bibelen forandrer folks liv» i den offentlige utgaven av Vakttårnet.