Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er din samvittighet en pålitelig veileder?

Er din samvittighet en pålitelig veileder?

«Målet for denne befalingen er ... kjærlighet av et rent hjerte og av en god samvittighet.» – 1. TIM 1:5.

SANGER: 57, 48

1, 2. Hvem har gitt oss samvittigheten, og hvorfor kan vi være takknemlige for at vi har fått den?

JEHOVA GUD skapte menneskene med fri vilje, det vil si med frihet til å treffe egne valg. Han gav den første mann og den første kvinne og etterkommerne deres en verdifull veileder – samvittigheten, en indre følelse av hva som er rett og galt. Når vi bruker samvittigheten riktig, kan den hjelpe oss til å gjøre det som er rett, og til å la være å gjøre det som er galt. Samvittigheten er et bevis for at Gud elsker oss og ønsker at mennesker i forening skal gjøre det som er rett.

2 Noen mennesker i dag gjør det som er godt, og hater det som er ondt, selv om de ikke er kjent med Bibelens normer. (Les Romerne 2:14, 15.) Hvorfor er det slik? Fordi de følger samvittigheten sin. Samvittigheten hindrer mange i å gjøre ekstremt onde ting. Tenk så mye verre forholdene i verden hadde vært hvis ingen hadde hatt en samvittighet! Da hadde vi sannsynligvis hørt om enda mer ondskap enn det vi gjør nå. Så takknemlige vi kan være for at Gud har gitt oss mennesker en samvittighet!

3. Hva må vi gjøre for at samvittigheten vår skal hjelpe oss til å ha en positiv innflytelse i menigheten?

 3 I motsetning til mange andre ønsker Jehovas tjenere å øve opp sin samvittighet. De vil at signalene fra samvittigheten deres skal harmonere med de normene for rett og galt og godt og ondt som finnes i Guds Ord. En samvittighet som er godt oppøvd, hjelper oss til å ha en positiv innflytelse i menigheten. Men det å øve opp og bruke samvittigheten innebærer mer enn bare tankevirksomhet. Bibelen knytter en godt oppøvd samvittighet til tro og kjærlighet. Paulus skrev: «Målet for denne befalingen er i virkeligheten kjærlighet av et rent hjerte og av en god samvittighet og av tro uten hykleri.» (1. Tim 1:5) Når vi øver opp samvittigheten og følger den, får vi dypere kjærlighet til Jehova og sterkere tro. Måten vi bruker samvittigheten på, viser faktisk hvor åndeligsinnete vi er, hvordan vår hjertetilstand er, og hvor sterkt vi ønsker å glede Jehova. Ja, denne indre stemmen viser hvem vi egentlig er.

4. Hvordan kan vi øve opp samvittigheten?

4 Men hvordan kan vi øve opp samvittigheten? I første rekke ved å studere Bibelen regelmessig under bønn, meditere over det vi leser, og så sette det vi har lært, ut i livet. Dette innebærer selvfølgelig mer enn å samle fakta og lære regler. Vårt studium av Bibelen bør gi oss et stadig mer nøyaktig bilde av Jehova, hans personlighet, hans egenskaper og hva han liker og ikke liker. Samvittigheten blir brakt i harmoni med Jehova Guds veier. Dette bør røre vårt hjerte, slik at vi får et ønske om å bli mer og mer lik ham.

5. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

5 Men vi spør kanskje: Hvordan kan en godt oppøvd samvittighet hjelpe oss når vi må treffe avgjørelser? Hvordan kan vi vise at vi respekterer en avgjørelse som en trosfelle treffer ut fra sin samvittighet? Og hvordan kan samvittigheten motivere oss til å gjøre gode gjerninger? Med disse spørsmålene i tankene skal vi nå se på tre områder hvor samvittigheten kan være en positiv faktor: (1) helse, (2) avkobling og (3) forkynnelsesarbeidet.

VÆR RIMELIG

6. Nevn et område der det oppstår spørsmål og man må ta avgjørelser.

6 Bibelen oppmuntrer oss til å unngå skadelige handlinger og til å være moderate i våre vaner, for eksempel når det gjelder mat og drikke. (Ordsp 23:20; 2. Kor 7:1) Når vi følger bibelske prinsipper, beskytter vi helsen til en viss grad, selv om vi likevel kan bli syke eller erfare plager som følge av høy alder. I noen land finnes det en rekke forskjellige alternative behandlingsmetoder i tillegg til konvensjonell behandling. Avdelingskontorer får stadig brev fra brødre og søstre som vurderer en bestemt behandlingsform. Mange spør: «Kan en tjener for Jehova godta en slik behandling?»

7. Hvordan kan vi treffe avgjørelser når det gjelder medisinsk behandling?

7 Verken brødrene på et avdelingskontor eller de eldste i en menighet har myndighet til å ta avgjørelser i helsespørsmål for en trosfelle, selv ikke når han spør om hva han bør gjøre. (Gal 6:5) Men de kan selvfølgelig gjøre ham oppmerksom på noe Jehova har sagt som kan ha betydning for avgjørelsen. En kristen trenger for eksempel å huske på det bibelske budet om å ‘avholde seg fra blod’. (Apg 15:29) Dette vil helt klart utelukke  medisinsk behandling som innebærer å ta imot fullblod eller noen av blodets fire hovedbestanddeler. Denne kunnskapen kan også påvirke en kristens samvittighet når han treffer en personlig avgjørelse angående små fraksjoner som er utvunnet av en av disse fire bestanddelene. * Hvilke andre ting i Bibelen kan hjelpe oss til å ta kloke avgjørelser når det gjelder medisinsk behandling?

8. Hvordan kan Filipperne 4:5 være til hjelp for oss når det gjelder helse?

8 Ordspråkene 14:15 sier: «Den uerfarne tror hvert ord, men den kloke gir akt på sine skritt.» Noen sykdommer finnes det kanskje ikke noen helbredende behandling for i dag. Så det er fornuftig å være forsiktig med behandlingsmetoder som påstås å gi fantastiske resultater, men som ikke har dokumentert virkning. Paulus ble inspirert til å skrive: «La deres rimelighet bli kjent for alle mennesker.» (Fil 4:5) Rimelighet vil hjelpe oss til ikke å bruke så mye tid på helsen at tilbedelsen av Jehova blir skjøvet i bakgrunnen. Hvis vi fokuserte for mye på helsen, kunne vi risikere å bli selvsentrerte. (Fil 2:4) Det er åndelige ting som er viktigst, og når det gjelder helse, bør våre forventninger være rimelige. – Les Filipperne 1:10.

Tvinger du meningene dine på andre? (Se avsnitt 9)

9. Hvordan har Romerne 14:13, 19 betydning i forbindelse med avgjørelser i helsespørsmål, og hvordan kan vår enhet bli satt i fare?

9 En kristen som er rimelig, tvinger ikke sine meninger på andre. I et europeisk land prøvde et ektepar iherdig å påvirke mange til å ta bestemte kosttilskudd og følge en diett. De klarte å overtale noen av brødrene og søstrene til å bruke kosttilskuddene, men andre valgte å la være. Resultatene svarte ikke til forventningene, noe som gjorde at mange ble sinte. Paret hadde rett til å avgjøre om de selv skulle følge en bestemt diett og ta kosttilskuddene, men burde de latt helsespørsmål sette menighetens enhet i fare? I oldtidens Roma hadde kristne en tid forskjellig syn på det å spise enkelte typer mat og å holde visse dager hellige. Hvilket råd gav Paulus dem? Om det sistnevnte sa han: «Én bedømmer én dag som hevet over en annen; en annen bedømmer én dag som alle andre dager; la hver enkelt være fullstendig overbevist i sitt eget sinn.» Det var viktig å passe på at en ikke fikk andre til å snuble. – Les Romerne 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Hvorfor bør vi respektere andres personlige avgjørelser? (Se det første bildet i artikkelen.)

10 Hvis vi ikke forstår en avgjørelse som en medtroende har tatt ut fra sin samvittighet i et personlig spørsmål, bør vi ikke være raske med å dømme ham eller føle at vi burde presse ham til å forandre mening.  Kanskje samvittigheten hans fortsatt er «svak» og trenger å øves mer opp eller er for følsom i visse spørsmål. (1. Kor 8:11, 12) På den annen side kan det være at vår egen samvittighet trenger å bli mer oppøvd i samsvar med bibelske prinsipper. I personlige spørsmål, for eksempel slike som dreier seg om helse, må hver enkelt selv treffe avgjørelser og ta det ansvaret som følger med.

FINN GLEDE I SUNN AVKOBLING

11, 12. Hvilken bibelsk veiledning bør vi ha i tankene når vi skal velge avkobling?

11 Jehova skapte menneskene på en slik måte at det er mulig for dem å glede seg over og ha gagn av avkobling. Salomo skrev at det er «en tid til å le» og «en tid til å springe omkring», eller «danse omkring». (Fork 3:4; fotn.) Men det er ikke alle fritidsaktiviteter som er gagnlige, avslappende eller oppkvikkende. Det er heller ikke bra å engasjere seg for mye eller for ofte i fritidsaktiviteter. Hvordan kan samvittigheten hjelpe oss til å finne glede i og ha utbytte av sunn avkobling?

12 Bibelen advarer mot «kjødets gjerninger». Disse gjerningene omfatter «utukt, urenhet, løsaktig oppførsel, avgudsdyrkelse, utøvelse av spiritisme, fiendskap, strid, skinnsyke, vredesutbrudd, tretting, splittelser, sekter, misunnelse, fyllelag, vill festing og lignende ting». Paulus skrev at ‘de som praktiserer slike ting, ikke skal arve Guds rike’. (Gal 5:19–21) Vi kan derfor spørre oss selv: «Får min samvittighet meg til å unngå idrett som er aggressiv, konkurransepreget, nasjonalistisk eller voldelig? Advarer min indre stemme meg når jeg føler meg fristet til å se en film som inneholder pornografiske scener, eller som framstiller umoral, det å drikke seg full eller okkultisme som noe som er helt greit?»

13. Hvordan kan det som står i 1. Timoteus 4:8 og i Ordspråkene 13:20, være til hjelp i forbindelse med avkobling?

13 Bibelen inneholder også prinsipper som kan hjelpe oss til å forme samvittigheten med hensyn til avkobling. Ett slikt prinsipp er at «kroppslig øving er nyttig til litt». (1. Tim 4:8) Mange føler at det å trene regelmessig er bra for helsen og gjør godt for kropp og sinn. Men hva om vi har lyst til å trene sammen med en gruppe? Bør vi gjøre det med hvem som helst? Ordspråkene 13:20 sier: «Den som vandrer med de vise, blir vis, men den som har samkvem med tåpene, går det ille.» Viser ikke dette at vi bør være selektive i valg av avkobling? Også på dette området bør vi la oss lede av vår samvittighet, som er formet av Bibelen.

14. Hvordan fikk en ungdom bruk for prinsippet i Romerne 14:2–4?

14 Christian og Daniela er foreldre til to tenåringer. Christian forteller: «På familiestudiet snakket vi om avkobling. Vi var enige om at noen måter å ha det gøy på er akseptable, mens andre ikke er det. Hvem kan regnes som god omgang? En av døtrene våre klaget over at noen ungdommer på skolen hennes som er Jehovas vitner, har en oppførsel i friminuttene som hun ikke syntes var riktig. Og hun følte seg presset til å oppføre seg på samme måte. Vi forklarte at hver enkelt av oss har en samvittighet, og at vi bør la oss lede av den når vi skal velge hva vi skal gjøre, og sammen med hvem.» – Les Romerne 14:2–4.

Når du lar Bibelen forme samvittigheten din, kan den hjelpe deg til å unngå farer (Se avsnitt 14)

15. Hvordan kan Matteus 6:33 hjelpe oss når vi planlegger avkobling?

15 En annen ting vi bør tenke på, er når vi kobler av. Legger du teokratiske aktiviteter – som møter, felttjeneste og personlig studium – inn i timeplanen før du planlegger andre ting? Eller kan det være at  du prøver å finne plass til teokratiske aktiviteter innimellom fritidsaktivitetene? Hva prioriterer du? Jesus sa: «Fortsett da å søke først riket og hans rettferdighet, så skal alt dette andre bli gitt dere i tillegg.» (Matt 6:33) Får samvittigheten deg til å prioritere i samsvar med Jesu råd?

MOTIVERT TIL GODE GJERNINGER

16. Hvilken innvirkning kan samvittigheten ha på vår forkynnelse?

16 En godt oppøvd samvittighet gjør mer enn bare å advare oss mot å gjøre det som er galt. Den får oss også til å gjøre gode gjerninger. Den viktigste av disse gode gjerningene er å forkynne fra hus til hus og uformelt. Paulus’ samvittighet motiverte ham til å gjøre dette. Han skrev: «Det er en nødvendighet som er pålagt meg. Ja, ve meg om jeg ikke forkynte det gode budskap!» (1. Kor 9:16) Når vi etterligner ham, forteller samvittigheten oss at vi gjør det som er rett. Og når vi forkynner det gode budskap, appellerer vi til andres samvittighet. Paulus sa: «Ved å gjøre sannheten kjent anbefaler vi oss overfor ethvert menneskes samvittighet for Guds øyne.» – 2. Kor 4:2.

17. Hvordan fulgte en ung søster sin samvittighet?

17 Da Jacqueline var 16, hadde hun biologi på skolen. Evolusjonsteorien ble forklart nokså detaljert. Hun forteller: «Jeg hadde ikke samvittighet til å være så mye med på diskusjonene i klassen som jeg pleide. Jeg kunne ikke støtte evolusjonsteorien. Jeg snakket med læreren og forklarte hvilket syn jeg hadde. Til min overraskelse var han veldig vennlig og spurte om jeg ville holde et foredrag for hele klassen om emnet skapelse.» Jacqueline følte dyp indre glede fordi hun lyttet til og fulgte sin oppøvde samvittighet. Hva med deg? Motiverer din samvittighet deg til å gjøre det som er rett?

18. Hvorfor bør vi være interessert i å ha en godt oppøvd og pålitelig samvittighet?

18 Vi har som mål å bringe vårt liv mer og mer i harmoni med Jehovas prinsipper og normer. Og samvittigheten vår kan hjelpe oss til å nå det målet. Når vi regelmessig fordyper oss i Guds Ord, mediterer over det vi leser, og anstrenger oss for å leve etter det vi lærer, øver vi opp samvittigheten. Da vil denne fantastiske gaven være en pålitelig veileder i vårt kristne liv!

^ avsn. 7 Se «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. juni 2004, sidene 29–31.