Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan viser Jehova at han elsker oss?

Hvordan viser Jehova at han elsker oss?

«Se hva slags kjærlighet Faderen har gitt oss.» – 1. JOH 3:1.

SANGER: 91, 13

1. Hva oppfordrer apostelen Johannes de kristne til å tenke over, og hvorfor?

DET er verdt å tenke nøye over det apostelen Johannes sier i 1. Johannes 3:1. Med ordene «se hva slags kjærlighet Faderen har gitt oss», oppfordrer Johannes de kristne til å reflektere over hvor høyt Jehova elsker dem, og hvordan han viser at han elsker dem. Når vi forstår hvordan Jehova elsker oss, vil det helt sikkert styrke vår kjærlighet til ham og vårt forhold til ham.

2. Hvorfor synes noen det er vanskelig å forstå at Gud elsker dem?

2 Noen synes det er en fremmed tanke at Gud elsker menneskene. For dem er Gud en man skal frykte og adlyde. Eller kanskje de på grunn av feilaktige religiøse læresetninger som er dypt forankret i dem, mener at Gud er kald og ukjærlig og en det er umulig å elske. På den annen side er det noen som tror at Gud elsker dem uansett hva de gjør eller unnlater å gjøre. Men du har gjennom ditt studium av Bibelen lært sannheten om Jehova. Du vet at Jehovas fremste egenskap er kjærlighet, og at hans kjærlighet motiverte ham til å gi sin Sønn som en løsepenge for vår skyld. (Joh 3:16; 1. Joh 4:8) Likevel kan det være at den oppdragelsen du har fått, og bakgrunnen  din gjør det vanskelig for deg å forstå hvor høyt Jehova elsker deg.

3. Hvilken grunnleggende sannhet hjelper oss til å forstå hvordan Gud elsker oss?

3 For å forstå hvordan Jehova elsker oss, må vi først ha klart for oss at Jehova er menneskenes Skaper. (Les Salme 100:3–5.) Det er grunnen til at Bibelen kaller Adam «Guds sønn», og til at Jesus lærte sine etterfølgere å tiltale Gud som «vår Far i himlene». (Luk 3:38; Matt 6:9) Som Livgiver er Jehova vår Far, og forholdet mellom ham og oss er som forholdet mellom en far og barna hans. For å si det enkelt elsker Jehova oss på samme måte som en kjærlig far elsker barna sine.

4. (a) Hva slags Far er Jehova? (b) Hva skal vi se nærmere på i denne og den neste artikkelen?

4 Jordiske fedre er selvfølgelig ufullkomne. Uansett hvor hardt de prøver, klarer de ikke fullt ut å etterligne den måten Jehova viser sin farskjærlighet på. Noen mennesker har vonde minner fra barndommen fordi faren deres behandlet dem på en slik måte at de har fått dype følelsesmessige eller psykiske arr. Dette er trist, ja tragisk. Jehova er naturligvis ikke en slik far. (Sal 27:10) Når vi er klar over hvordan Jehova viser oss kjærlighet og omsorg, blir vi nærere knyttet til ham. (Jak 4:8) I denne artikkelen skal vi se på fire måter Jehova viser sin kjærlighet til oss på. I den neste artikkelen skal vi drøfte fire måter vi kan vise at vi elsker ham, på.

JEHOVA ER VÅR KJÆRLIGE FORSØRGER

5. Hva sa Paulus til atenerne om Gud?

5 Da apostelen Paulus var i Aten i Hellas, la han merke til at byen var full av bilder av de gudene som folk trodde hadde gitt dem livet og gav dem det de trengte til livets opphold. Det fikk Paulus til å si: «Den Gud som dannet verden og alt som er i den ... gir selv alle liv og ånde og alle ting ... ved ham har vi liv og beveger oss og er til.» (Apg 17:24, 25, 28) Ja, av kjærlighet gir Jehova oss «alle ting», alt det vi trenger for å leve. Tenk over hva dette innebærer.

6. Hvordan vitner jorden om den kjærlighet Gud har til oss? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Tenk på jordkloden, som Jehova, Skaperen, har «gitt til menneskesønnene». (Sal 115:15, 16) Forskere har brukt enorme pengesummer på å lete etter planeter i verdensrommet som ligner på jorden. Selv om det er blitt oppdaget hundrevis av planeter, er forskerne skuffet over at ikke én av disse planetene har akkurat de forholdene som skal til for at det skal være mulig for mennesker å leve der. Jorden ser ut til å være unik blant alt det Jehova har skapt. Tenk på det – blant det ukjente antall planeter som finnes i Melkeveisystemet og utenfor, har vi jorden, som Jehova ikke bare skapte for at den skulle være beboelig, men også for at den skulle være et komfortabelt, vakkert og trygt hjem for menneskene. (Jes 45:18) Dette viser hvor høyt Jehova må elske oss. – Les Job 38:4, 7; Salme 8:3–5.

7. Hvordan viser den måten Gud har skapt oss på, at han virkelig elsker oss?

7 Jehova har altså skapt jorden som et flott hjem for oss. Men han vet at vi trenger mer enn materielle ting for å være lykkelige og tilfredse. Et barn føler trygghet når det merker at foreldrene er glad i det og har omsorg for det. Jehova skapte menneskene i sitt bilde; han skapte det med åndelig kapasitet,  med evne til å føle og reagere positivt på hans kjærlighet og omsorg. (1. Mos 1:27) Og som Jesus sa: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» (Matt 5:3) Som en kjærlig Far «gir [Jehova] oss rikelig av alle ting» – både materielle og åndelige – «for at vi skal nyte dem». – 1. Tim 6:17; Sal 145:16.

JEHOVA LÆRER OSS SANNHETEN

8. Hvorfor ønsker vi at Jehova skal undervise oss?

8 Foreldre er glad i barna sine og ønsker å beskytte dem mot å bli villedet og bedratt. Men mange foreldre er ikke i stand til å gi barna sine god veiledning, for de har selv forkastet normene i Guds Ord. Det har ofte ført til forvirring og frustrasjon. (Ordsp 14:12) Jehova, derimot, er «sannhetens Gud». (Sal 31:5) Han elsker sine barn og er glad for å la sannhetens lys lede dem på alle livets områder, spesielt når det gjelder tilbedelse. (Les Salme 43:3.) Hvilke sannheter har Jehova åpenbart, og hvordan viser dette at han elsker oss?

Kristne fedre etterligner Jehova ved å lære barna sine sannheten og hjelpe dem til å få et nært forhold til sin himmelske Far (Se avsnittene 8–10)

9, 10. (a) Hva åpenbarer Jehova om seg selv fordi han elsker oss? (b) Hvilken viktig sannhet om menneskene åpenbarer Jehova fordi han elsker oss?

9 Først og fremst lar Jehova oss få lære sannheten om ham. Han åpenbarer sitt personlige navn, som forekommer flere ganger i Bibelen enn noe annet navn. På den måten nærmer Jehova seg oss, slik at vi kan bli kjent med ham. (Jak 4:8) Jehova lar oss også få vite hvilke egenskaper han har, hva slags Gud han er. Det synlige universet vitner tydelig om hans makt og visdom, og Bibelen åpenbarer i tillegg hans rettferdighet og særlig hans grenseløse kjærlighet. (Rom 1:20) Han er som en far som ikke bare er sterk og vis, men også rettferdig og kjærlig, og som gjør det lett for barna sine å ha et nært, personlig forhold til ham.

10 Jehova har også fortalt oss sannheten om oss, om den plass vi har i hans hensikt. Dette bidrar til fred og orden i hans universelle familie. I Bibelen lærer vi at menneskene ikke ble skapt til å være uavhengige av Gud og selv bestemme hva som er rett og galt, og at det å ignorere denne grunnleggende sannheten vil få triste konsekvenser. (Jer 10:23) Det er ytterst viktig at vi er klar over dette, hvis det skal gå oss godt. Bare ved å godta Guds myndighet kan vi erfare fred og harmoni. Så kjærlig det er av Jehova å velge å gjøre oss kjent med denne viktige sannheten!

11. Hva har Jehova lovt, som viser at han elsker oss?

11 En kjærlig far er opptatt av sine barns framtid og ønsker at de skal ha en virkelig mening med livet. Folk flest er i mørke når det gjelder framtiden, eller bruker livet sitt på å arbeide for ting som ikke vil vare. (Sal 90:10) Som Guds barn føler vi oss virkelig elsket, for Jehova har lovt oss en fantastisk framtid. Det gir livet vårt virkelig mening.

JEHOVA VEILEDER OG KORRIGERER SINE BARN

12. Hvordan var Jehovas veiledning til Kain og Baruk et uttrykk for hans kjærlighet til dem?

12 Da Jehova så at Kain stod i fare for å gjøre noe alvorlig galt, prøvde han å hjelpe Kain til å følge en rett kurs ved å spørre ham: «Hvorfor er du opptent av vrede, og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvis du begynner å gjøre det gode, vil det ikke da finne sted en oppløftelse? ... kommer du for din del til å få herredømme over [synden]?» (1. Mos 4:6, 7) Dette var veiledning gitt i rette tid. Men  tragisk nok tok ikke Kain advarselen alvorlig, og han fikk lide for det. (1. Mos 4:11–13) Da Baruk, Jeremias sekretær, følte seg trett og mismodig, gav Jehova ham veiledning for å hjelpe ham til å forstå hva problemet hans var. I motsetning til Kain tok Baruk imot Jehovas veiledning, og det reddet livet hans. – Jer 45:2–5.

13. Hvorfor tillot Jehova at hans trofaste tjenere ble utsatt for prøvelser?

13 Paulus skrev: «Den Jehova elsker, den tukter han; ja, han svinger svøpen over enhver som han tar imot som sønn». (Hebr 12:6) Tukt er imidlertid ikke begrenset til straff. Det kan dreie seg om korrigering og opplæring. Det finnes mange eksempler i Bibelen på at trofaste tjenere for Jehova gjennomgikk ekstreme prøvelser som kan ha fungert som tukt i form av opplæring. Tenk på Josef, Moses og David. Beretningene om dem er blant de mest detaljerte og levende vi finner om personer i Bibelen. Når vi leser om hvordan Jehova var med dem gjennom prøvelsene, og hvordan de ble brukt av Jehova til å utrette store ting, føler vi enda sterkere den kjærlighet Jehova har til sine tjenere. – Les Ordspråkene 3:11, 12.

14. Hvordan viser Jehova sin kjærlighet til oss når vi gjør noe galt?

14 Når Jehova gir tukt, kan vi også se en annen side ved hans kjærlighet. Hvis vi har gjort noe galt og blir tuktet av Jehova og så angrer, vil han «tilgi i rikt mål». (Jes 55:7) Hva innebærer det? David gav en rørende beskrivelse av Jehovas tilgivelse ved å omtale Jehova som «han som tilgir all din misgjerning, som  helbreder alle dine sykdommer, som krever ditt liv tilbake fra gravens dyp, som kroner deg med kjærlig godhet og barmhjertighet». Og han tilføyde: «Så langt som soloppgangen er fra solnedgangen, så langt har han fjernet våre overtredelser fra oss.» (Sal 103:3, 4, 12) Måtte vi alltid være følsomme for Jehovas veiledning og tukt og reagere raskt på den fordi vi forstår at den er et uttrykk for hans grenseløse kjærlighet til oss. – Sal 30:5.

JEHOVA BESKYTTER OSS

15. Hva er det som viser at de som tilhører Jehovas folk, er verdifulle for ham?

15 Noe av det som er viktig for en kjærlig far, er å beskytte familien mot enhver mulig skade eller alvorlig fare. På samme måte er Jehova, vår himmelske Far, sterkt interessert i å beskytte oss. Salmisten sier om ham: «Han vokter sine lojales sjeler; av de ondes hånd utfrir han dem.» (Sal 97:10) Tenk over dette: Akkurat som du er snar til å beskytte øynene dine fordi de er verdifulle for deg, er Jehova snar til å beskytte sitt folk fordi de er verdifulle for ham. – Les Sakarja 2:8.

16, 17. Nevn noen eksempler på hvordan Jehova har beskyttet sitt folk både i fortiden og i vår tid.

16 Én måte Jehova beskytter sitt folk på, er å bruke englene. (Sal 91:11) Én engel reddet Jerusalem fra de invaderende assyrerne og tilintetgjorde en hær på 185 000 i løpet av én natt. (2. Kong 19:35) Apostlene Peter og Paulus og også andre slapp ut fra fengsel ved englers hjelp. (Apg 5:18–20; 12:6–11) Heller ikke i dag er Jehovas hånd for kort. En representant for hovedkontoret som besøkte et avdelingskontor i Afrika, sa senere i en rapport at politiske og religiøse konflikter hadde ødelagt det landet. Kamphandlinger, plyndring, voldtekter og drap hadde styrtet landet ut i kaos og anarki. Men ingen av våre brødre og søstre mistet livet i denne konflikten, selv om mange av dem mistet alt de eide, og levebrødet sitt. Da de ble spurt om hvordan de hadde det, svarte alle med et stort smil: «Vi har det bra, takket være Jehova!» De følte Guds kjærlighet.

17 Jehova har i visse tilfeller tillatt at fiender har tatt livet av en av hans trofaste tjenere, for eksempel Stefanus. Men han beskytter sitt folk som gruppe betraktet ved å advare dem mot Satans utspekulerte handlinger. (Ef 6:10–12) Gjennom hans Ord og bibelsk litteratur som hans organisasjon gir oss, blir vi for eksempel hjulpet til å se farene ved å elske rikdom, ved å velge umoralsk og voldelig underholdning og ved å misbruke Internett. Det er tydelig at Jehova er en kjærlig Far som vil at hans folk skal ha det trygt og godt.

ET STORT PRIVILEGIUM

18. Hva føler du når du tenker på Jehovas kjærlighet til deg?

18 Når vi nå har sett på noen få av de mange enestående måtene Jehova viser sin kjærlighet til oss på, kan vi ikke unngå å føle det på samme måte som Moses. Han var overbevist om at Jehova elsket ham, og etter å ha tenkt tilbake på sitt lange liv i tjenesten for Jehova sa han: «Mett oss om morgenen med din kjærlige godhet, så vi kan rope av glede og fryde oss alle våre dager.» (Sal 90:14) Det å forstå og erfare hvordan Jehovas kjærlighet til oss kommer til uttrykk, er en av de største velsignelsene vi kan ha i dag. Ja, det er et privilegium å bli elsket av Jehova. I likhet med Johannes får vi lyst til å si: «Se hva slags kjærlighet Faderen har gitt oss»! – 1. Joh 3:1.